Revizia B / 13.06.2024

 • a fost actualizată declarația D300.

Revizia A / 28.05.2024

 • a fost dezvoltată e-Factura prin extinderea informațiilor ce pot fi transmise și flexibilizarea configurării acestora;  Acces tutorial NOU
 • a fost introdusă posibilitatea re-ordonării datelor în toate tabelele pentru afișarea datelor (click în antetul oricărei coloane pentru ordonare crescătoare/descrescătoare/neordonat);
 • a fost simplificată operarea facturilor emise de beneficiar în numele furnizorului. Acces tutorial factura emisa de beneficiar

Revizia N+ (WinSAL) / 23.05.2024

 • Corecție calcul sănătate la accidentele de muncă (aplicare OUG 34/2024).

 

Revizia N / 21.05.2024

 • A fost actualizată declarația D112 (recodificare câmp abonamente sportive, tip nou rectificativă).

Revizia M / 15.05.2024

 • A fost actualizată fereastra de preluare si citire fisier SAF-T incluzând citirea secțiunilor din declarația de active.

Revizia L / 23.04.2024

 • A fost actualizat calculul contribuției de sănătate aferent concediilor medicale (OUG 34/2024).

Revizia K / 12.04.2024

 • A fost actualizată procedura de calcul impozit micro (se verifică cifra de afaceri, CAEN societate si CAEN efectiv realizat, se afișează notificare de modificare interval fiscal dacă este cazul);
 • A fost modificată procedura de preluare facturi/recepții din alte softuri (se poate prelua indexul e-Factura);   Acces structuri de date
 • A fost introdusă posibilitatea adăugării în nota contabilă de salarii a unei înregistrări pentru tichetele distribuite;
 • Corecții funcționale.

Revizia J++ (WinConta/WinGest) / 08.04.2024

 • Corecție generare valoare e-transport din operațiuni valutare.

 

Revizia J / 01.04.2024

 • A fost flexibilizat intervalul de preluare din e-facturile salvate (se poate alege orice interval);
 • A fost preluat indexul e-Factura în jurnalele de TVA (atât la vânzări cât și la cumpărări);
 • A fost introdusă posibilitatea asocierii Facturilor de intrare / vânzare / modernizare sau notelor contabile de ieșire / modificare imobilizări cu poziția corespunzătoare din modulul de mijloace fixe.

Revizia I+ (WinSAL) / 08.03.2024

 • Corecție salvare stat plată facilități (necesită recalcul stat pentru eliminarea erorilor din D112).

 

Revizia I / 07.03.2024

 • A fost optimizată transmiterea în e-Factura a facturilor combinate (impozabile+scutite, taxare inversă+scutite, regim marjă+scutite – se alege tipul scutirii pe fiecare rând);
 • A fost implementată transmiterea în e-Factura a facturilor în valută cu TVA;
 • A fost introdusă o alerta pentru contractele de muncă cu salar minim pe economie și o vechime mai mare de 2 ani.

Revizia H / 15.02.2024

 • A fost actualizată declarația D112;
 • A fost actualizată declarația D100;
 • A fost actualizată declarația D205;

Revizia G / 06.02.2024

 • A fost introdus bilanțul 31.12.2023;
 • A fost introdus suport pentru calculul numărului mediu de salariați pentru bilanț (se accesează în fiecare luna Calcul număr mediu/fond handicap din WinSAL);
 • A fost introdus în bilanț un buton pentru verificare criterii de mărime;
 • A fost introdusă opțiunea de preluare e-Factura furnizor în Recepție valorică magazin;
 • A fost introdusă opțiunea de revenire la indexul inițial în cazul transmiterii e-Factura duplicate;
 • Corecție calendar luna 02 2024;
 • Corecție precalculații cu tichete 2024;
 • Corecție calcul impozit facilități aplicate la plafon (proporționare pentru contracte începute sau terminate în lună);
 • Corecții e-Factura.

Revizia F+ (WinSAL) / 02.02.2024

 • Actualizare calcul salarii contracte sportive (pentru sănătate se poate folosi opțiunea de calcul contribuții la salar realizat pentru brut sub 0,5 salarii minime sau peste 5 salarii minime);

 

Revizia F / 30.01.2024

 • Îmbunătățiri modul gestionare e-Factura;
 • Corecții e-Factura.

Revizia E+ (WinSAL) / 23.01.2024

 • corecție salvare scutire contribuții 200 Lei în personal.

Revizia E / 15.01.2024

 • au fost actualizați parametrii și procedura de calcul salarii pentru 2024.

Revizia D+ / 04.01.2024

 • au fost reintroduși 2 pași distincți pentru [Generarea + validarea] și [Depunere] e-Factura în bloc (fereastra Gestionare bloc) pentru a putea depune facturi în bloc chiar dacă validatorul ANAF nu este funcțional (inclusiv posibilitate de validare locala cu DUK Integrator – Necesita Java instalat pe calculator);
 • corecții afișare nume furnizori în e-Factura descărcate.

 

Revizia D / 04.01.2024

 • a fost introdusă opțiune de generare și depunere e-Factura fără validare (pentru cazuri excepționale când validatorul ANAF nu funcționează)
 • a fost introdusă opțiune de import e-Facturi furnizor descărcate manual din SPV.

Revizia C / 01.01.2024

 • a fost optimizată gestionarea e-Facturilor primite.

Revizia B / 17.12.2023

 • a fost actualizată declarația D112 pentru luna 11.2023;
 • au fost introdus un nou interval fiscal pentru firmele care aplică facilități in domeniul I.T. Acces tutorial facilități

Revizia A+++ (WINSAL) / 06.12.2023

 • corecție listare diferențe sănătate sub minim pe stat, salariați cu facilități;

Revizia A++(WINSAL) / 02.12.2023

 • corecție calcul cu prime Nete salariați fără facilități;

Revizia A+ (WINSAL)/ 27.11.2023

 • corecție calcul CAS opțiune fără pilon II cu facilități în IT;

Revizia A / 27.11.2023

 • au fost actualizați parametrii și procedura de calcul salarii cu facilități fiscale (construcții, agricultură, IT) luna 11 2023;
 • a fost introdus un comparator între declarațiile salvate și contabilizarea diverselor obligații fiscale;
 • a fost introdusă posibilitatea arhivării anumitor documente contabile generate din aplicație și păstrarea lor în format PDF original;
 • a fost introdusă posibilitatea listării calculației de impozit pe profit sub formă de registru de evidență fiscală;
 • a fost simplificată procedura de transmitere e-factura (au fost unificați anumiți pași);
 • a fost introdus in nomenclator cu caracteristicilor ambalajului aferent articolelor din nomenclator setate ca fiind ambalate. (Atenție la forma de ambalare Returnabil – se folosește EXCLUSIV pentru ambalajele cu garanție de 50 Bani si produce efecte după 01.12.2023)

Revizia O++ (WinSAL) / 01.11.2023

 • corecție aplicare facilități agricultura la salariile din intervalul 3000 – 3300 lei;
 • corecție calcul contribuții sub minim pe economie salariați din agricultură.

 

Revizia O / 31.10.2023

 • a fost actualizat salariul minim pe economie (luna 10.2023);
 • au fost adăugate noi conturi (6121, 6122, 6123, 616, 617, 618).

Revizia N++ (WinConta – D300) / 22.09.2023

 • modificare versiune D300 din v8 in v9 (publicat de ANAF: 22.09.2023).

 

Revizia N+ (WinConta) / 21.09.2023

 • corecție generare rând B1 (996.1) declarația D300.

 

Revizia N / 06.09.2023

 • a fost actualizat decontul de TVA (declarația D300).

Revizia M / 09.08.2023

 • au fost adăugate tipuri noi de taxe si de facturi pentru facturile scutite cu drept de deducere prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a și b respectiv c și d din Codul fiscal ;
 • a fost corectată alocarea codurilor de taxa implicite la operațiunile ce se declară in declarația D301.

Revizia L / 25.07.2023

 • au fost actualizat bilanțul la 30.06.2023;
 • a fost îmbunătățită fereastra de selectare cod tarifar vamal pe articole.

Revizia K / 19.07.2023

 • au fost introduse tipuri noi la achiziții si livrări pentru operațiuni de regularizare (achiziții impozabile, AIC, livrări impozabile, livrări SDD).

Revizia J / 15.06.2023

 • corecții funcționale.

Revizia I+ (WinConta, WinGest) / 16.05.2023

 • corecție încărcare registru încasări/plăți PFA.

Revizia I / 03.05.2023

 • a fost actualizat bilanțul intermediar trimestrial pentru 2023.

Revizia H / 26.04.2023

 • a fost actualizat Revisalul cu versiunea noua de COR (10) – necesită instalarea versiunii 6.0.9 a aplicației Reges ITM.    Descarca Reges 6.0.9

Revizia G / 10.04.2023

 • a fost introdusă opțiunea Globală a machetelor de listare Stat Plată (modelul global este vizibil în toate firmele);
 • a fost introdusă opțiunea de configurare a mai multe modele de fluturași și opțiunea Globală (modelul global este vizibil în toate firmele);
 • a fost corectată preluarea veniturilor din 2023 în baza de calcul concedii medicale (a fost inclusă partea din veniturile scutite care depășește limita de scutire de 33% din salariul de bază).

Revizia F++ (WinSAL) / 23.03.2023

 • corecție generare prezență (firmele setate fără optimizare trafic);

Revizia F+ (WinSAL) / 16.03.2023

 • corecție salvare avansuri;

Revizia F / 16.03.2023

 • a fost optimizat generatorul de prezență (scădere trafic de date și creștere viteză de procesare);
 • a fost optimizat calculul statului de plată pentru construcții și agricultură (scădere trafic de date și creștere viteză de procesare).

Revizia E / 08.03.2023

 • au fost adăugate rubrici noi pentru abonamentele sportive deductibile suportate de salariați si pentru alte venituri scutite (cumulate) conform art.76 alin(4) CF pentru a fi cuprinse in D122;
 • au fost adăugate tipuri noi de adeverințe (A8-A11) cuprinzând și veniturile in natură (depășiri diurnă etc.) și/sau veniturile scutite;
 • a fost modificată evidența caracteristicilor speciale pe produs/partener numărul acestora devenind nelimitat;
 • a fost creat un nou mecanism de încasare al facturii (AWB-curier) ce permite evidența încasărilor ramburs la nivel de curier si de AWB.

Revizia D+ (WinSAL) / 21.02.2023

 • corecție generare declarația D112 cu 200 lei scutiți în cazul contractelor multiple.

Revizia D / 17.02.2023

 • a fost actualizată declarația D112 pentru 2023.

Revizia C / 07.02.2023

 • a fost actualizat bilanțul la 31.12.2022;
 • a fost actualizat planul de conturi (conturi noi:6053, 6058, 694, 794, 4411, 467);
 • a fost introdusă rubrica pentru contravaloarea abonamentelor sportive (începând cu salariile lunii 02.2023);
 • a fost introdusă posibilitatea configurării anumitor venituri scutite sau depășiri de limite scutite (telemunca, depășirile de diurne etc.) de a fi incluse în restul de plată (se accesează configurare sume);
 • a fost reglementat statutul sporului de mobilitate care se poate regăsi atât ca și spor pentru revisal cât și la sume curente.

Revizia B++++ (WinSAL) / 31.01.2023

 • se elimina de la deducere suplimentară persoanele de 26 de ani.

Revizia B+++ (WinSAL) / 31.01.2023

 • corecție calcul deducere în cazul contractelor cu 200 lei scutiți.

Revizia B++ (WinSAL) / 30.01.2023

 • corecție deducere suplimentară altele decât CIM;
 • corecție preluare tichete stat plată.

Revizia B+ / 26.01.2023

 • corecție calcul net la brut în cazul contractelor cu 200 lei scutiți;
 • înlăturare mesaje calcul stat.

Revizia B / 20.01.2023

 • au fost introduse 2 informații suplimentare care pot fi memorate despre persoanele aflate în întreținere și posibilitatea evidenței individuale a acestora – detalii aici:  Tutorial Coasigurati/Deduceri 2023
 • au corectat calculul vârstei în cazul persoanelor străine rezidente;
 • a fost introdus un instrument ajutător pentru selectarea localităților dintr-un nomenclator de pe serverul ANAF.

Revizia A+ / 18.01.2023

 • corecție salvare concedii;
 • corecție încărcare sold facturi și partener;
 • corecție generare e-Transport transfer intern.

Revizia A / 16.01.2023

 • au fost actualizați parametrii și procedura de calcul salarii 2023;
 •  –  Acces tutorial Sume si beneficii scutite
 •  –  Acces tutorial Coasigurati/Deduceri 2023
 • au fost introduse modelele noi de contracte de muncă și acte adiționale pentru modificări salariale (inclusiv câmp nou pentru afișarea salariului precedent);
 • au fost introduse atributele suplimentare la contractele de muncă (pentru completarea clauzelor contractuale diverse);
 • a fost îmbunătățit organizatorul de contracte și documente prin introducerea organizării pe foldere a șabloanelor;
 • a fost introdusă posibilitatea generării documentelor in e-Transport prin OAUTH  Acces tutorial e-Transport cu transmitere prin OAUTH  ;
 • a fost introdusă posibilitatea de setare a pre-vizualizării implicite in PDF (opțiune in macheta Unde listați);
 • au fost introduse caracteristici noi pentru atributele suplimentare: Global pentru atributele definite într-o societate și vizibile în toate celelalte și Inactiv pentru atributele scoase din uz;
 • a fost introdusa posibilitatea recalculării stocurilor dintr-o singura gestiune;
 • A fost actualizat protocolul de conectare la serverul ANAF pentru verificarea partenerilor – v7 (Începând cu 15.03.2023 ANAF va dezactivat consultarea după protocolul vechi – v6).

Acces tutorial e-Factura cu transmitere prin OAUTH

Revizia K / 11.11.2022

 • a fost introdusă posibilitatea selectării multiple in fereastra de căutare articol în documentele de ieșire;
 • a fost îmbunătățită macheta de culegere venituri cu reținere la sursă – Acces tutorial cu exemple;

Acces tutorial e-Factura cu transmitere prin OAUTH

Revizia J+ (WinGest/WinConta) / 18.10.2022

 • corecție preluare sume precedente în bilanț intermediar;
 • corecție listare recepții anexă la transfer.

Revizia J / 14.10.2022

 • a fost introdus bilanțul intermediar trimestrial;
 • a fost introdusă o excepție noua (1.99) necesară declarării contractelor parțiale multiple în aceeași declarație D112 (contractele multiple nu se pot valida cu contribuțiile le minim);
 • a fost introdusă o alertă nouă pentru acte de identitate care expiră (WinSAL);
 • corecție cerere rambursare (cod 16) și listare anexa 1.1 sect.C (cod 17).

Revizia I / 03.10.2022

 • a fost introdusă posibilitatea configurării informațiilor cuprinse în descrierea articolelor listate în recepție;
 • a fost introdusă posibilitatea configurării ordinii și valutei conturilor bancare asociate partenerilor în secțiunea plăți;
 • a fost introdusă posibilitatea generării conturilor din bănci comerciale pe facturile către instituții publice (B2G) în e-Factura;
 • a fost exclusă de la deductibilitate contribuția de sindicat reținută în afara funcției de bază.

Revizia H++ (WinSAL) / 23.09.2022

 • corecții generare declarația D112.

Revizia H+ (WinSAL) / 22.09.2022

 • corecție generare declarația D112 firme facilități construcții/agricultură.

Revizia H / 22.09.2022

 • a fost introdus în personal motivul exceptării de la calculul CAS/CASS la salariul minim (este obligatorie selectarea în cazul contractelor part-time si recalcularea statului de plată);
 • a fost unificat CAM / CAM Construcții / Agricultură;
 • a fost actualizată declarația D112 (cf.schemei ANAF din 21.09.2022).

Revizia G / 19.09.2022

 • a fost actualizată declarația D100;
 • au fost introduse adeverințele medicale cu 24 de luni (S10 și S70);
 • a fost introdusă posibilitatea încărcării listei de concedii medicale pe interval de luni pentru întocmirea cererii de restituire cumulată pe mai multe luni cumulat;
 • corecție generare D112 în cazul angajaților cu facilități in construcții cu pilon II și peste plafon.

Acces tutorial e-Factura cu transmitere prin OAUTH

Revizia F++ (WinConta/WinGest) / 08.09.2022

 • corecție selectare firmă cu certificat propriu;

 

Revizia F+ (WinSAL) / 02.09.2022

 • corecție generare declarația D112 în cazul contractelor sub minim pe economie și facilități construcții / agricultură (necesită recalcul stat plată);

 

Revizia F+ (WinConta/WinGest) / 26.08.2022

 • corecție ștergere document (factură) cu e-Factura atașată;

 

Revizia F / 23.08.2022

 • a fost reactivat calculul contribuțiilor la nivelul salariului minim pentru contractele cu timp parțial sub nivelul salariului minim (dacă reținerile se fac la nivelul salariului realizat se bifează acest lucru in Elemente salariu) –  începând cu 01.08.2022;
 • a fost modificat plafonul până la care se aplică facilitățile în construcții / agricultură la 10000 lei – începând cu 01.08.2022;
 • integrare e-Factura prin OAUTH (urmează instrucțiuni);
 • corecție cod țară Irlanda de Nord (XI).

Revizia E+ (WinCont+WinSAL) / 12.08.2022

 • corecție calcul baze CAS/Sănătate în cazul scutirii de contribuții in cazul beneficiarilor OUG67/2022 cu toata luna in CM;
 • corecție total cerere rambursare CM (inclus suma J6);
 • corecție eroare încărcare bilanț.

Revizia E / 10.08.2022

 • a fost actualizat procentul CAM pentru firmele cu facilități în agricultură (se revine la procentul de 2,25% începând cu 01.07.2022).

Revizia D+ (WinSAL) / 27.07.2022

 • a fost actualizată aplicarea facilităților fiscale din agricultură pentru zilieri.

Revizia D / 26.07.2022

 • a fost actualizat bilanțul la 30.06.2022.

Revizia C / 18.07.2022


Revizia B+ WinSAL / 04.07.2022

 • a fost corectată preluarea accidentală a unor sume din trecut pe rubrica de scutire contribuții OUG67/2022 (in cazul salariaților scutiți de impozit care au beneficiat de OUG3/2018 în anul 2018) (necesită calcul stat plată).

Revizia B++ WinConta/WinGest / 30.06.2022

 • a fost corectată generarea e-Transport din Avize și salvarea datelor transportatorului.

Revizia B+ WinConta/WinGest / 28.06.2022

 • a fost corectată generarea e-Factura în cazul facturilor încasate pe loc cu chitanță sau decont.

Revizia B / 24.06.2022

 • au fost introduse tipurile noi de certificate medicale 17 și 92;
 • a fost actualizată declarația D112;
 • a fost actualizată declarația D100;
 • a fost corectată editarea adresei defalcate a partenerilor.

Revizia A / 23.06.2022

 • a fost actualizată procedura de generare e-Factura pentru articolele cu risc ridicat: Instrucțiuni e-Factura;
 • a fost introdusă procedura de generare a fișierelor de încărcare in platforma e-Transport;
 • a fost introdusă o secțiune nouă in financiar pentru operarea impozitelor cu reținere la sursă (urmează tutorial);
 • a fost introdusă posibilitatea importului unei recepții din fișierul XML format UBL generat pentru e-Factura de intrare;
 • a fost creată posibilitatea preluării unui fișier de repartizare in timpul operării unei încasări client (se substituie punctării manuale a facturilor in tabelul interfață);
 • a fost introdusă posibilitatea selectării tipului exact de card sau tichet in bonul de casă, informație ce va fi tipărită ca și text suplimentar pe bon;
 • a fost implementat apelul automat dukIntegrator (Soft J ANAF) pentru validarea declarațiilor imediat după generarea fișierului și memorarea pin-ului semnăturii pentru semnarea directă a declarațiilor;
 • au fost implementate facilitățile OUG 67 / 2022: Instrucțiuni aplicare OUG67/2022 ;
 • a fost introdusă posibilitatea generării notei contabile din salarii cu defalcarea reținerilor pe tipuri și opțional pe CNP;
 • a fost introdusă posibilitatea generării notei contabile din salarii cu defalcarea elementelor componente ale brutului;
 • a fost adăugată o extra-opțiune de import tranzacții bancare din fișiere format MT940 de la orice banca (necesită ofertă și licențiere separată).

Revizia S  / 11.05.2022

 • A fost actualizată declarația D394.

Revizia R  / 29.04.2022

 • A fost actualizată codificarea județelor în e-Factura;
 • A fost introdus un raport explicativ al secțiunii G in declarația D394.

Revizia P++ (WinConta)  / 18.04.2022

 • Corecție salvare D101.

Revizia P+ (WinConta)  / 15.04.2022

 • Corecție preluare impozite in D100.

Revizia P  / 15.04.2022

 • A fost actualizat calculul sponsorizărilor pentru 2022;
 • A fost corectat calculul bonificației pentru creșterea de capital în cazul plătitorilor de impozit pe profit cu impozit negativ in T4;
 • A fost introdusă posibilitatea culegerii deducerilor din baza de impozitare mirco (donații IGSU);
 • Corecții funcționale.

Revizia O  / 01.04.2022

 • A fost actualizată declarația D101;
 • A fost introdusă noua declarație D700;
 • A fost corectat calendarul pentru luna 04 2022;
 • Corecții funcționale.

Revizia N  / 10.03.2022  (Atenție: update-ul bazei de date durează mai mult)

 • A fost actualizată declarația D100;
 • Corecții funcționale.

Revizia M  / 22.02.2022

 • A fost introdus codul 16 la concedii medicale;
 • A fost actualizată declarația D112).

Revizia L  / 17.02.2022

 • A fost actualizat bilanțul pentru entitățile mici și micro la 31.12.2021 ;
 • Au fost introduse conturi noi pentru consumul de energie și apă: ct.6051, ct.6052 (pentru anul 2021 este necesară defalcarea și mutarea rulajelor din contul 605 în noile conturi);
 • Au fost introduse conturi noi pentru contribuția asiguratorie de muncă salariați și nesalariați ct.6461, ct.6462  (defalcarea exactă pe stat și în nota contabilă vor fi definitivate după apariția D112) ;
 • A fost corectat calculul reducerii de impozit in baza evoluției capitalului societății (OUG153 / 2020) pentru societățile plătitoare de impozit pe profit;
 • Corecții funcționale.

Revizia K  / 03.02.2022  (Atenție: update-ul bazei de date durează mai mult)

 • A fost introdus calculul reducerii de impozit in baza evoluției capitalului societății, în baza OUG153 / 2020 (versiunea finală va fi disponibilă după modificarea de către ANAF a declarației D100 / D101);
 • A fost introdusă posibilitatea operării achizițiilor cu TVA EU pentru societățile care sunt înregistrate și într-un alt stat membru (au cod de TVA in alt stat).

Revizia J+ (WinConta/WinGest) / 20.01.2020

 • Au fost revizuite listele de selecții conturi bancare si carduri (sunt disponibile ambele tipuri de conturi).

Revizia J  / 19.01.2022

 • A fost adăugat în declarația D094 un buton de export pentru preluarea datelor în  softul A.

Revizia I  / 17.01.2022

 • A fost actualizat calendarul și parametrii de calcul salarii pentru anul 2022;
 • A fost introdus un tip nou de conturi (CRD) pentru tranzacțiile cu cardul (contul intermediar de carduri) – se recomandă actualizarea conturilor actuale de carduri din tip NUM/CNT în tip CRD;
 • Au fost introduse nomenclatoarele pregătitoare pentru SAF-T;
 • A fost modificată procedura de asociere a conturilor pentru declarația D100 (asocierea se face în planul de conturi).

Revizia H+ (WinConta/WinGest) / 20.12.2021

 • A fost corectată listarea jurnalului de vânzări (coloana bază tva neexigibil: ******).

Revizia H / 06.12.2021

 • A fost introdusă eFactura  (se generează din fereastra de listare și se depune prin SPV);
 • A fost actualizată declarația D205;
 • A fost introdus un text fix care poate fi afișat la sfârșitul statului de plată (setabil din configurare stat plată);
 • A fost introdus un text fix care poate fi afișat pe fiecare fluturaș de salarii (setabil din configurare fluturaș);
 • A fost actualizat protocolul de conectare la serverul ANAF pentru verificarea partenerilor – v6 (Începând cu 20.12.2021 ANAF a dezactivat consultarea după protocolul vechi – v5).
 • A fost modificat criteriul de verificare dublură document cumpărare (la recepțiile în baza facturilor/avizelor/DVI se face verificarea după partener/serie/număr pe întregul an, la recepțiile în baza bonurilor fiscale/facturilor simplificate rămâne verificarea și după dată).

Revizia G+ (WinConta/WinGest) / 24.11.2021

 • A fost corectată afișarea conturilor bancare pe factura internă;
 • Corecții funcționale.

Revizia G / 09.11.2021

 • A fost modificată structura nomenclatorului de parteneri prin separarea localității de restul adresei (datele partenerilor se pot actualiza prin re-preluarea datelor de pe ANAF direct in nomenclator sau pe măsura folosirii acestora în documente – procedura automatizată declanșată la salvarea documentelor);
 • A fost modificată structura nomenclatorului de unități de măsură prin adăugarea codificării UN/ECE (au fost adăugate unități de măsură noi și au fost clasificate cele existente, în măsura în care s-a putut efectua recunoașterea lor automată);   https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/UNECERec20/

Revizia F+ (WinSAL) / 04.10.2021

 • A fost corectată listarea foii de prezență completate în urma operării manuale a prezenței.

Revizia F / 28.09.2021

 • A fost modificat formatul câmpului Marca în alfa-numeric;
 • A fost corectată defalcarea zilelor în cazul carantinei (se iau în considerare pentru plată 5 zile calendaristice, nu lucrătoare);
 • A fost introdusă o macheta de modificare rapida a facturilor, avizelor și recepțiilor (fără a modifica conținutul și valorile).

Revizia E+ (WinSAL) / 10.09.2021

 • Corecție defalcare zile plătite în cazul concediilor medicale în Continuare;

Revizia E  / 09.09.2021

 • au fost introduse subtipuri noi de concedii medicale (pentru tipurile 05, 07 și 51) pentru a facilita operarea diverselor tipuri de plată (5 zile CNAS + unitate sau neplătit, sau integral unitate pentru instituții publice);
 • a fost introdusă automatizarea pentru defalcarea zilelor plătite și în cazul concediilor medicale în Continuare;
 • au fost introduse validări suplimentare a concediilor medicale, inclusiv a numărului maxim de zile în cazul medicilor de familie sau de specialitate din ambulator;
 • a fost introdusă o notificare nouă predefinită pentru afișarea contractelor de muncă cu perioada determinată care expiră in luna curentă.

Revizia D  / 27.08.2021

 • a fost introdusă o funcțiune nouă în modulul Revisal pentru corecția diacriticelor din numele țărilor (Franța, Croația, Bosnia și Herțegovina etc.) – Butonul se apelează după generarea fișierului XML și înainte de validarea prin ReGes ITM;
 • a fost introdus un index în planul de conturi (conturile indexate vor apărea primele în listele de conturi, în ordinea indexului numeric stabilit);
 • au fost modificate setările pentru conturile care apar în antet factura (orice cont poate fi setat să apară pe factura internă sau externă, indiferent dacă este setat sau nu cu evidență valutară, ordinea conturilor pe factură poate fi setată din indexul descris anterior);
 • a fost corectată preluarea fișierelor A4200 care conțin valori 0.

Revizia C  / 26.07.2021

 • a fost actualizat bilanțul la 30.06.2021 (S1027, S1050);
 • a fost actualizat formularul 097;
 • corecție calculul sold facturi de transport incluse in recepții.

Revizia B+ (WinGest/WinConta) / 20.07.2021

 • corecție calcul sold facturi în cazul modificărilor succesive asupra aceluiași document;

Revizia B / 12.07.2021

 • a fost introdus un utilitar nou de previzualizare/listare cu posibilitate de căutare și export rapoarte;
 • a fost introdusă posibilitatea configurării unui server de mail SMTP (care permite accesul altor aplicații) pentru trimiterea rapoartelor;
 • a fost introdusă posibilitatea emiterii facturilor in baza unui CIF al altui stat membru și cu cotele de TVA ale statului membru respectiv;
 • a fost introdus regimul special cu cote forfetare pentru agricultori în cazul achizițiilor;
 • a fost creată posibilitatea introducerii de către utilizator a unui logo pe fundalul facturilor si avizelor;
 • a fost modificată emiterea facturilor pentru a permite emiterea facturilor cu preț cu 6 zecimale (necesită configurarea societății);
 • s-au creat funcțiuni de import export fișiere XML cu structură standard care permit preluarea recepției in baza facturii emise de un alt utilizator SoftPro (la generarea și trimiterea pe mail a fișierului PDF se generează și se atașează și un fișier XML);
 • a fost introdusă posibilitatea preluării unui fișier de scădere in documentele de ieșire ce poate fi obținut direct din stoc sau editat extern;
 • a fost extins modulul de prețuri cu definire reguli după brand și producător;
 • a fost adăugată Declarația intracomunitară de bunuri după listarea unei recepții intracomunitare;
 • a fost dezvoltat un modul pentru definirea și listarea contractelor comerciale pe baza informațiilor stocate despre contracte in baza de date;
 • a fost adăugată declarația D092;
 • a fost actualizată declarația D300;
 • a fost introdus marcajul Afiliat în nomenclatorul de parteneri (în lunile în care exista tranzacții cu aceste persoane se va marca automat in declarația D394 acest lucru);
 • a fost creată posibilitatea listării complete a declarației D112 si D700 (după generare in baza unui fișier XML valid);
 • au fost introduse butoane de generare OP trezorerie cu obligațiile din declarațiile D100, D112 si D300, cu posibilitatea salvării în baza de date;
 • a fost creată posibilitatea importului rapoartelor Z din fișierele A4200;
 • a fost îmbunătățit modulul de extrase/notificări sold în cazul configurației cu trimitere mail prin SMTP;
 • au fost adăugate interfațări noi cu bănci în secțiunea de generare carduri si în financiar;
 • a fost actualizată adeverința CIC.

 


Revizia Z+++ (WinSAL) / 08.03.2021

 • a fost actualizat modelul adeverinței angajator pentru carantina zonală;
 • a fost corectată calculul impozitului pentru salariații din construcții cu  reducerea normei.

Revizia Z++ (WinSAL) / 24.02.2021

 • a fost corectată valoarea CAS preluată în declarația D112 pentru salariații din construcții cu concediu supraveghere copil sau reducerea normei (necesită depunerea D112 – rectificativă cu valoarea CAS conform statului de plată pe luna 01.2021).

Revizia Z+ (WinSAL) / 23.02.2021

 • a fost corectată declarația D112 pentru salariații din construcții cu CFS întreaga luna;
 • a fost corectată declarația D112 pentru salariații din construcții cu concediu supraveghere copil sau reducerea normei.

Revizia Z / 22.02.2021

 • a fost actualizată declarația D112;
 • a fost actualizat bilanțul la 31.12.2020.

Revizia Y+++ (WinSAL) / 10.02.2021

 • a fost corectat calculul impozit 2021 pentru șomaj tehnic personal scutit de impozit. (Necesită recalcularea statului de plată pe luna 01.2021)

Revizia Y++ (WinSAL) / 02.02.2021

 • au fost prelungit calculul șomajului tehnic in afara funcției de bază și pentru anul 2021 (fără deducere). (Necesită recalcularea statului de plată pe luna 01.2021)

Revizia Y++ (WinCont) / 22.01.2021

 • au fost actualizate declarațiile D100, D101, D094 (cu preluare fișier in SoftA).

Revizia Y+ / 13.01.2021

 • a fost eliminată aplicarea facilităților fiscale pentru sumele reprezentând indemnizații supraveghere copii si reducerea normei de lucru înnepând cu luna 01 2021 (OUG 226 / 30.12.2020);
 • a fost actualizat salariul minim pe economie;
 • a fost modificată procedura de transmisie in Revisal a salariului în cazul contractelor cu reducerea normei de lucru conform OUG 132 / 2020 (se transmite salariul nediminuat);
 • a fost prelungită listarea adeverințelor tip situație de urgență (U1, U2) și pentru anul 2021;
 • a fost modificata verificarea partenerilor printr-un un alt server pus la dispoziție de ANAF;
 • a fost introdus codul de țara XI (Irlanda de nord) in cadrul codurilor de TVA.

Acces tutorial reducere norma lucru

Revizia Y / 28.12.2020

 • a fost actualizat registru de evidență a salariaților (necesita pentru validare versiunea Revisal ITM 6.0.8.0 -> Link descarcare de pe site ITM);
 • a fost actualizat calendarul pentru 2021.

Revizia X+++ (WinSAL) / 07.12.2020

 • a fost corectată preluarea contribuțiilor în formularul de rambursare a sumelor pentru concediul de supraveghere copil pentru salariații cu facilități în construcții;
 • a fost introdusă opțiunea de generare Revisal fără modificările automate generate de diminuarea normei de lucru, pentru efectuarea modificărilor pe date originale.

Acces tutorial reducere norma lucru

Revizia X++ (WinSAL) / 01.12.2020

 • a fost actualizat fișierul de preluare a șomajului tehnic în formularul de rambursare;
 • au fost incluse sumelor pentru concediu supraveghere copii și reducerea normai de lucru în categoria sumelor pentru care se aplica scutirile de impozit din codul fiscal.

Revizia X+ (WinSAL) / 19.11.2020

 • au fost introduse codurile 51 și 91 în adeverințele CM și în calculul zilelor CM anterioare afișate în macheta de culegere CM;
 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul societăților cu facilități în construcții cu salariați in concediu supraveghere copil.

Revizia X / 12.11.2020

 • a fost introdus suportul pentru operarea și declararea reducerii normei de lucru conform OUG 132/2020;
 • a fost actualizată declarația D112;
 • a fost actualizată lista de rambursare pentru zilele libere supraveghere copii.

Acces tutorial reducere norma lucru


Revizia W+ (WinSAL) / 13.10.2020

 • a fost adăugată cererea de rambursare și exportul pentru contractele temporare.

Revizia W / 06.10.2020

 • au fost introduse codurile noi pe certificatele medicale (51 și 91) .

 


Revizia V+ (WinCont) / 07.09.2020

 • a fost corectată generarea declarației D394 (prsAfiliat se generează doar începând cu declarația lunii 09 2020).

NOTĂ: La forma actuala dezvoltata de ANAF, prin D394 se solicita un răspuns  din partea declarantului cu DA sau NU la întrebarea dacă au fost tranzacții cu persoane afiliate și nicio informație privind identitatea acestora. Din acest motiv, această informație se culege doar la nivel de întocmire declarație.

Revizia V / 03.09.2020

 • a fost modificata defalcarea zilelor pentru carantină conform noii legislații;
 • a fost implementată noua cerere de rambursare a sumelor aferente concediului medical;
 • a fost extinsă funcționalitatea declarației D112 cu șomaj tehnic până la sfârșitul anului 2020;
 • a fost actualizată declarația D394;
 • au fost implementate raportările semestriale la 30.06.2020.

  Acces Tutorial cerere ajutor 41.5%  

 


Revizia U / 30.07.2020

 • a fost modificat procentul indemnizației pentru carantină conform noii legislații;
 • a fost corectată proporționarea salariului minim (la numărul de ore lucrătoare din fiecare lună) în baza de calcul a concediilor medicale aferente perioadelor cu șomaj tehnic.

 


Revizia T++ / 22.07.2020

 • a fost corectat transferul zilelor peste 99 în lista de rambursare ajutor 41,5%;

  Acces Tutorial cerere ajutor 4.5%  

Revizia T+ / 21.07.2020

 • a fost corectat transferul sumelor în lista de rambursare ajutor 41,5%;

Revizia T / 21.07.2020

 • a fost modificată lista de rambursare ajutor 41.5% prin preluarea zilelor calendaristice de suspendare (în loc de lucrătoare), inclusiv din luna curentă;
 • a fost modificata verificarea partenerilor printr-un un alt server pus la dispoziție de ANAF;
 • a fost corectat calculul impozitului pe profit și a bonificației de 10% în cazul în care și pe trim. I s-a aplicat bonificația (necesită reluarea procedurii de calcul pe trim I).

 


Revizia S / 17.07.2020

 • a fost realizată structura de date pentru importul datelor în formularul pentru rambursarea ajutorului de stat de 41,5% din salariul de baza în urma revenirii din șomaj tehnic;
 • a fost realizată o procedura automată de modificare a șomajului tehnic operat în concedii prin preluarea ca data de redobândirea calității de asigurat egală cu data de început a șomajului tehnic (se folosește pentru cazurile în cazul salariaților care au avut declarată luna completă fără contribuție de sănătate și au fost scoși din categoria de asigurați).

 


Revizia R / 13.07.2020

 • a fost modificată baza de calcul a concediilor medicale prin preluarea valorii salariului minim pe economie aferent perioadei de suspendare pentru șomaj tehnic;
 • a fost extinsa aplicarea bonificației de 10% pentru plata la timp a impozitului pe profit sau micro pentru trimestrele II și III.

 


Revizia P / 02.07.2020

 • a fost introdusa posibilitatea aplicării art.153 alin.(1) lit.f^1), art.157^1, art.168 alin.(1^1) în cazul suspendării contractului de munca fără a realiza venituri salariale într-o lună (Unitatea datorează contribuția de sănătate în numele asiguratului dacă se operează suspendarea contractului în secțiunea concedii și NU se bifează Suspendarea calității de asigurat).

  Acces Tutorial somaj tehnic  

  Acces Tutorial ore supraveghere copil  


Revizia O+++ (WinSAL) / 24.06.2020

 • corecție generare XML D112 în cazul salariaților pensionari cu șomaj tehnic din luna precedentă;
 • a fost introdus un avertisment la generarea declarației D112 în cazul în care contribuția asiguratorie de muncă este 0 și nu este bifată manual în declarație (statul de plată format doar din indemnizații de șomaj tehnic recuperat de la buget);

Revizia O++ (WinSAL) / 23.06.2020

 • corecție generare XML D112 în cazul salariaților cu contractul încetat și cu șomaj tehnic din luna precedentă.

Revizia O+ (WinSAL) / 03.06.2020

 • corecție generare XML D112 (regula S122.2).

Revizia O / 02.06.2020

 • a fost corectat tipul de asigurat șomaj tehnic Unitate în declarația D112;
 • a fost introdusă generarea fișierelor de banca cu restul de plată aferent șomajului tehnic ce urmează sa fie recuperat;
 • corecții funcționale.

 


Revizia N+++ (WinSAL) / 26.05.2020

 • corecții generare D112 – Cooperatori, Concediu copil cu tichete, Șomaj tehnic combinat;
 • corecție generare impozit scutit în cazul salariaților scutiți de impozit cu șomaj tehnic și/sau concediu supraveghere copil.

Revizia N++ (WinSAL) / 25.05.2020

 • corecții generare D112 – Detașări

Revizia N+ (WinSAL) / 25.05.2020

 • corecții generare D112 (Șomaj unitate, Pensionari, Suspendare+prime, CIC) – Necesita recalcul stat;

  Acces Tutorial somaj tehnic  

  Acces Tutorial ore supraveghere copil  


Revizia N / 25.05.2020

 • a fost activat codul de boli contagioase la certificatele medicale cod 07;
 • a fost actualizată declarația D112 in conformitate cu versiunea publicata de ANAF la data de 22.05.2020. IMPORTANT: in conformitate cu documentatia ANAF, sumele de somaj tehnic nu se pot declara decat in luna urmatoare celei in care a survenit suspendarea, insemnand ca, toate lunile care au avut somaj tehnic precum si urmatoarele necesita recalcularea statului si regenerarea declaratiei D112; Nota: in meniul de rambursare, aveti stat de plata separat pentru somajul tehnic din luna in care a avut loc suspendarea.
 • a fost introdus OPM – ordinul de plata electronic trezorerie;

  Acces tutorial OPM  


Revizia M+++ (WinSAL) / 08.05.2020

 • a fost corectat calculul fondului pentru persoanele cu handicap prin excluderea șomajului tehnic din calculul efectivelor zilnice de salariați.

 


Revizia M++ (WinSAL)/ 08.05.2020

 • a fost corectat calculul obligațiilor și a sumei nete pe cererea și tabelul de rambursare concediu supraveghere copii în cazul angajaților care beneficiau de facilitățile în construcții, începând cu luna 04 2020.

 

 


Revizia M+ (WinSAL)/ 06.05.2020

 • a fost modificată baza de aplicare a procentului de poprire din dosarele de executare, excluzând venitul net din șomaj tehnic.

 


Revizia M / 05.05.2020

 • au fost modificate formularele pentru rambursarea concediului pentru supraveghere copii conform Ordinului 389 / 30.04.2020;
 • a fost ajustată proporționarea impozitului aferent concediului de supraveghere copii din documentele de rambursare ținând cont și de foloasele impozabile (tichete);
 • a fost introdusă generarea unui fișier XML de transfer date în Lista nominala ce se va încărca pe aici.gov.ro (Formularul PDF nu încarcă datele despre educație, reședință și data suspendării)

 


Revizia L+ (WinSAL) / 04.05.2020

 • a fost corectată preluarea stagiului la baza de calcul a concediilor medicale (se cuprind și orele concediu supraveghere copii);

 


Revizia L / 30.04.2020

 • au fost eliminate facilitățile fiscale pentru constructori și scutirile de impozit pentru șomajul tehnic și concediul pentru supraveghere copii (OUG 48/2020);
 • a introdusă posibilitatea de a prelua în statul de plată și a declara șomajul tehnic în luna în care este recuperat de la AJOFM (urmează modificarea declarației D112 de către ANAF).

 


Revizia K / 22.04.2020

 • a fost actualizat calculul bonificației de 10% pentru plata impozitului până la 25.04.2020 (necesită recalcularea impozitului după actualizare);
 • a fost actualizată declarația D100.

 


Revizia J / 16.04.2020

 • a fost activată cartela Familie din fereastra de actualizare date personale pentru introducerea datelor personale ale soțului și copiilor cu vârsta de până în 12/18 ani pentru angajații care se solicită zilele libere pentru supraveghere copii;
 • a fost introdusă documentația pentru solicitarea decontării sumei nete pentru zilele libere pentru supraveghere copii;
 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul salariaților scutiți de impozit și care au sume de șomaj tehnic.

 


Revizia I / 06.04.2020

 • a fost introdus CUI societate în declarația pe proprie răspundere din documentele de rambursare șomaj tehnic;
 • a fost completată adeverința de concedii medicale – Anexa 7 cu preluarea automată a seriei/numărului ultimului certificat pentru fiecare tip din luna curentă și precedentă;
 • a fost introdusă calcularea bonificației de 10% pentru plata impozitului pe profit / venit pană la 25.04.2020.

 


Revizia H+ (WinSAL) / 03.04.2020

 • au fost efectuate corecții ortografice asupra textului cererii, declarației și liste nominale pentru rambursarea Șomajului tehnic.

 


Revizia H  / 03.04.2020

 • a fost introdus exportul datelor din tabelul nominal Anexa nr.2 Rambursare șomaj tehnic în format XLS (exportul se realizează automat la închiderea Anexei nr.2).

 


Revizia G+ (WinSAL) / 03.04.2020

 • au fost ajustată rotunjirea indemnizației de Șomaj tehnic (necesită recalcularea statului de plată) – se pot obține sume +/- 1 Leu față de calculul inițial.

 


Revizia G  / 02.04.2020

 • au fost implementate noile anexe pentru rambursare Șomaj tehnic;
 • a fost modificată baza de calcul a C.A.M. prin excluderea șomajului tehnic suportat de unitate (necesită recalcularea statului de plată);
 • a fost actualizată declarația D112 (șomajul tehnic suportat din Buget este venit în afara funcției de bază);
 • a fost introdusă opțiunea transferului părții de șomaj tehnic care este peste plafonul decontabil pe una din sumele ocazionale (se alege suma în momentul calculului statului de plată);
 • a fost modificata adeverința de concedii medicale – Anexa 7 (Coloana 3 se editează manual).

 


Revizia F+  (WinSAL) / 01.04.2020

 • a fost corectat calculul plafonat al indemnizațiilor pentru Șomaj tehnic și Supraveghere copil;

 


Revizia F  / 31.03.2020

 • a fost actualizată adeverința emisă de angajator pentru deplasarea angajaților la locul de muncă pe perioadele reglementate (adeverința U1);
 • a fost introdus nivelul de studii ISCED în Actualizare personal;
 • a fost introdus un tip nou de concediu/suspendare în secțiunea Concedii pentru Șomaj tehnic plătit de la buget;
 • au fost introduse orele de Șomaj tehnic de la buget în pontaj și în prezență;
 • a fost actualizat calculul statului de plata pentru Șomajul tehnic plătit de la buget ca venit în afara funcției de bază;
 • a fost creată o fereastră de automatizare a operării suspendărilor (cu generarea automată a suspendării în Revisal și în secțiunea Concedii;
 • au fost introduse Anexele 1,2 și 3 pentru rambursarea șomajului tehnic.

 


Revizia E+ (WinSal)  / 23.03.2020

 • a fost înlăturat bug de la generatorul de prezență;
 • a fost înlăturat bug de la listare pontaj;
 • a fost înlăturat bug de la generarea declarației D112.

Revizia E  / 23.03.2020

 • a fost introdus în secțiunea concedii un tip nou de concediu pentru supravegherea copiilor pe perioadele în care învățământul este suspendat;
 • a fost creată o rubrică nouă în prezență și a fost implementat calculul pentru concediul de supraveghere a copiilor pe perioadele în care învățământul este suspendat;
 • a fost introdusă adeverința emisă de angajator pentru deplasarea angajaților la locul de muncă pe perioadele reglementate (adeverința U1);
 • a fost actualizată declarația D390 (pentru depunere fără Transferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, prevazut la art.270^1 din Codul fiscal);
 • a fost creată posibilitatea setării unui folder destinație pentru declarațiile validate în prealabil pentru semnarea și depunerea în bloc (aplicație 4Secunde și altele).

 


Revizia D  / 17.03.2020

 • a fost implementată posibilitatea repartizării costului cu TVA asupra articolelor recepționate la achizițiile intracomunitare pentru neplătitorii de TVA care au cod de TVA pentru achiziții intracomunitare;

Revizia C  / 12.03.2020

 • a fost implementată opțiunea de încasare imediată factura prin plata ramburs în cont colector;

Revizia B+ (WinConta) / 05.03.2020

 • a fost înlăturată eroarea de la închiderea de TVA;
 • a fost corectată listarea notelor contabile din macheta de inchideri și modificarea notelor contabile din meniul Documente.

Revizia B / 04.03.2020

 • a fost corectată Nota 9 din bilanț;
 • a fost adăugat contul 646 la preluarea datelor în declarația D101;
 • a fost introdus registrul jurnal general, fără restricție de lună sau an (înlocuiește registrul jurnal lunar și anual);
 • a fost extins modulul de interogare generală prin adăugarea funcțiilor de calcul sumă, minim, maxim și contor și gruparea aferentă acestor calcule;
 • a fost adăugat un paragraf referitor la datele personale pe adeverința CIC.

Revizia A / 20.02.2020

 • a fost actualizat formularul de bilanț la 31.12.2019;
 • a fost introdusă o denumire internă a firmelor care va fi afișată doar în meniul de selecție firme, pentru o identificare mai facilă a firmelor în listă (antetul documentelor folosind denumirea oficială a firmei);
 • a fost introdusă procedura de import date personale dintr-un fișier XML sau RVS generat din Revisal;
 • în modulul de culegere concedii a fost introdusă o data suplimentara pentru data reluării calității de asigurat în cazul în care diferă de data încetării concediului;
 • a fost introdus un modul de culegere contracte sponsorizare și plăți sponsorizări deductibile la calculul impozitului pe venit (Micro);
 • a fost introdusă declarația D107;
 • au fost introduse tipuri noi de operațiuni pentru Achizițiile intracomunitare efectuate de neplătitorii de TVA care au cod de TVA pentru achiziții intracomunitare;
 • a fost introdusă declarația D390 pentru neplătitorii de TVA care au cod de TVA pentru achiziții intracomunitare;
 • a fost introdusă declarația D301 pentru neplătitorii de TVA care au cod de TVA pentru achiziții intracomunitare;
 • a fost introdusă posibilitatea verificării VIES a partenerilor intracomunitari (în fereastra de actualizare partener);
 • începând cu anul 2020 facturile la bon de casa sunt vizibila în fișa partenerului (necesită resincronizare pe anul 2020);
 • a fost introdusă o setare la conturile de TVA de recuperat care au fost solicitate la rambursare și care nu vor mai fi implicate în următoarele închideri de TVA;
 • a fost introdusă posibilitatea listării încasărilor numerar diverse și sub forma de contract de creditare firmă;
 • a fost introdusă posibilitatea listării jurnalelor detaliate pe documente pe orice perioadă;
 • au fost extinse statisticile pe județe și pentru persoanele fizice care au județul trecut la adresa defalcată;
 • a fost introdusă posibilitatea listării Procesului verbal de recepție mijloace fixe și Procesului verbal de casare;
 • a fost introdusă posibilitatea editării titlurilor rapoartelor de mijloace fixe înaintea listării.

Revizia L / 03.02.2020

 • a fost actualizată declarația D112 pentru anul 2020.

Revizia K / 23.01.2020

 • a fost actualizată declarația D392 pentru anul 2019;
 • a fost corectată preluarea vânzărilor din rapoartele Z în declarația D392;
 • a fost actualizat calculul contribuțiilor sociale pentru salariații care realizează venituri sub limita salariului minim pe economie.

Revizia J / 07.01.2020

 • au fost actualizați parametrii de calcul pentru anul 2020;
 • a fost actualizat calendarul pentru 2020.

Revizia I / 09.12.2019

 • a fost actualizată declarația D100 (au fost modificate codurile bugetare pentru obligațiile 941, 942, 943, 944 și 945);
 • a fost introdusă banca Alior Bank în nomenclatorul de bănci;
 • a fost corectată generarea declarației D112 pe luna 07 2019 în cazul salariaților din construcții care au 0 zile lucrate pe toată luna.

Revizia H++ (WinSAL) / 05.12.2019

 • a fost ajustată rotunjirea contribuțiilor defalcate pentru salariații cu facilități în construcții pe luna 07 2019 astfel încât suma celor doua perioade sa coincidă cu totalul contribuției din statul de plată;
 • a fost corectată afișarea totalurilor contribuțiilor pe statul de plată pe luna 07 2019 în cazul în care nu se aplică facilitățile în construcții pe ambele intervale (necesită calcul stat de plată).

Revizia H+ (WinSAL) / 03.12.2019

 • a fost corectată baza contribuției de sănătate preluată în declarația D112 pe luna 07 2019 în cazul salariaților cu concedii medicale și cu facilități în construcții.

Revizia H / 26.11.2019

 • a fost corectat calculul contribuției de sănătate în cazul aplicării facilităților în construcții pentru perioada ianuarie – iunie 2019 (în revizia anterioară se calcula contribuție de 1 leu);
 • a fost corectată generarea cifrei de control în declaraía D394 în cazul cumpărărilor cu Taxare Inversă cu 5%;
 • a fost mărit spațiul alocat stocării codului de bare în nomenclatorul de stocuri la 30 de caractere.

Revizia G / 20.11.2019

 • a fost modificat criteriul de aplicare al facilităților în construcții în cazul salariaților cu normă parțiala lunară sau săptămânală (se completează obligatoriu salariul de încadrare orar iar în setările lunii curente se trece media anuală ore lucrătoare);
 • a fost corectată generarea notei contabile de salarii.

Revizia F / 15.11.2019

 • a fost modificat calculul contribuțiilor în cazul salariaților pentru care se aplică facilitățile din domeniul construcțiilor dar care au venituri totale sub salariul minim pe economie și trebuie să achite contribuții la nivelul salariului minim;
 • a fost extinsă aplicarea facilitaților în construcții tuturor categoriilor de contracte.

Revizia E / 12.11.2019

 • a fost modificat calculul salariilor în cazul societăților care aplică facilitățile din domeniul construcțiilor;
 • a fost actualizată declarația D112 pentru societățile care aplică facilitățile din domeniul construcțiilor;
 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul pensionarilor;
 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul persoanelor fără timp lucrat dar cu sume curente.

Revizia D / 06.11.2019

 • au fost introduse 2 tipuri noi de contract: Contractul pentru venituri în bani/natură realizate la terți și Contractul pentru nerezidenți fără contribuții sociale datorate în România;
 • a fost actualizată declarația D112 pentru societățile care nu aplică facilitățile din domeniul construcțiilor.

Revizia C / 04.11.2019

 • a fost introdusă o funcțiune nouă pentru preluarea facturilor cu valoare 0 in declarația D394 (acestea pot fi preluate integral pe o anumită cotă de TVA sau pot fi introduse în continuare prin funcțiunea de culegere manuală dacă cotele de TVA diferă);
 • a fost creată posibilitatea listării foii colective de prezență parțiale, până la o anumită dată din cursul lunii (generarea se face în continuare pe toată luna);
 • a fost corectată o eroare ce apărea la culegerea certificatelor medicale din lunile 12 (indiferent de an).

Revizia B / 18.10.2019

 • a fost actualizat formularul L153 pentru instituții publice – s-a introdus o rubrică nouă pentru sumele obținute din hotărâri judecătorești (în sporurui aceste sume vor avea codul de spor 999);
 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul ajutoarelor de deces.

Revizia A / 07.10.2019

 • a fost dezvoltat un sistem de definire atribute suplimentare pentru parteneri, stocuri, mijloace fixe si personal (se pot defini oricâte atribute cu orice semnificație), valorile fiind vizibile în unele liste si în interogări;
 • a fost dezvoltat un modul de culegere, evidență si generare a popririlor din executări judecătoresti;
 • a fost extinsă pontarea la intervale de 5 minute;
 • a fost introdusă o limită de deductibilitate a valorii amortizate lunare (nota contabilă se generează din două părți dacă amortizarea este mai mare decât limita de deductibilitate);
 • au fost efectuate corecții funcționale la generarea declarațiilor D390 si D394.

Revizia F+ / 24.08.2019

 • a fost corectată generarea decontului de TVA – Declarația D300 pentru perioadele anterioare lunii 07 2019.

Revizia F / 14.08.2019

 • a fost actualizat decontul de TVA – Declarația D300.

Revizia E / 30.07.2019

 • au fost implementate raportările semestriale pentru microentități și entitățile mici;
 • a fost actualizat formularul F4105.

Revizia D+ / 24.07.2019

 • a fost corectată cumularea partenerilor din culegerea manuală cu datele generate în declarația D390;
 • a fost corectată listarea PV.

Revizia D / 19.07.2019

 • a fost modificată declarația D390;
 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul susținerii entităților non profit cu procentul de 3,5%;
 • a fost modificat procentul pentru taxa de mediu;
 • corecții funcționale (bug fixing).

Revizia C / 02.07.2019

 • a fost schimbată modalitatea de descărcare a cursului valutar BNR;
 • a fost introdusă o setare a locului de muncă pentru preluarea CUI-ului acestuia  la secțiunea F2-impozite din declarația D112 cu sume 0 în cazul în care nu mai este niciun salariat declarat pe CUI respectiv.

Revizia B / 19.06.2019

 • a fost introdus în panoul din drepta ecranului principal un buton pentru schimbarea culorii de fundal a ecranului. Culoarea se aplica în toate modulele și este particulară fiecărui user în parte indiferent de stația pe care o accesează;
 • a fost corectata generarea declaratiei D112 in cazul societăților care aplică facilitățile în construcții pentru lunile 01 – 03 2019.

Revizia A+++ / 12.06.2019 (WinSal)

 • a fost corectat calculul sumei distribuite către organizațiile nonprofit/unități de cult (se calcula 3,5% indiferent de procentul setat).

Revizia A++ / 06.06.2019 (WinSal)

 • în urma introducerii unei erori noi de validare în secțiunea A pentru persoanele care au venituri dar nu au zile lucrate, a fost modificată generarea declarației D112 astfel încât aceste persoane sa fie declarate în secțiunea B unde se va obține în continuare doar atenționare la validare.

Revizia A+ / 05.06.2019 (WinSal)

 • au fost corectate formule de calcul reprezentând număr de asigurati in declarația D112.

Revizia A / 05.06.2019

 • a fost actualizat panoul frontal al aplicațiilor;
 • a fost modificat sistemul de afișare al alertelor;
 • a fost introdusă o noua clasificare a facturilor pe lângă cele emise automat din sistem și cele manuale: Factura emisă de sistem dar numerotată manual de operator
 • a fost actualizat calculul CAS pentru zilieri;
 • a fost actualizată declarația D112;
 • a fost actualizat registrul de salariați;
 • a fost modificată fereastra de selecție a conexiunilor.

Revizia K / 15.05.2019

 • a fost corectată listarea facturilor cu taxare inversă având valoarea totală 0;
 • a fost modificată salvarea șabloanelor documentelor primare (se va salva și informația despre cota de TVA stoc a produselor);
 • au fost adăugate semnăturile la listarea adeverinței de șomaj.

Revizia J / 18.04.2019

 • a fost modificată cota CAM pentru construcții la 2,25% (se vor depune declarații rectificative pe lunile pe care s-a depus cu 0,3375%).

Revizia I / 16.04.2019

 • a fost implementată afișarea reducerii pe bonul de casa după fiecare produs (prețul întreg și reducerea acordată).

Revizia H / 25.03.2019

 • a fost implementată casa de marcat TREMOL prin driverul ZPF.

Revizia G / 22.02.2019

 • a fost corectat bilanțul la 31.12.2018;
 • au fost actualizate codurile bugetare din declarația D112 conform specificațiilor tehnice apărute pe www.anaf.ro în 22.02.2019;
 • au fost incluse rubricile Salar realizat brut și Premii nete în sumele brute verificate pentru încadrarea în limitele impuse pentru acordarea faclităților aplicate domeniului construcțiilor.

Revizia F++ / 20.02.2019

 • a fost corectată generarea D112 în cazul societăților cu impozite doar pe sedii secundare (Eroare secțiunea C5 greșit poziționată);
 • a fost actualizată generarea notei contabila cu noua contribuție CAM (Se adaugă rândul prin selectarea din meniul de la butonul Adăugare rând).

Revizia F+ / 19.02.2019

 • a fost modificată generarea obligațiilor în D112 pentru a nu mai apărea în recipisă atenționarea referitoare la obligațiile 412 și 432.

Revizia F / 19.02.2019

 • a fost actualizat bilanțul la 31.12.2018;
 • a fost schimbata semnificația rubricii din certificatele medicale din Data acordării CM Inițial în Data de început CM inițial – data care se va declara în D112 – necesită corecție înaintea generării D112;
 • au fost introduse în setările firmei curente informații despre cifra de afaceri totală și cea realizată din construcții, cumulată de la începutul anului pentru firmele care aplică facilitățile din construcții – în caz contrar se vor introduce direct în declarația D112 la fiecare generare;
 • a fost actualizată declarația D112 – necesită recalcularea statului de plata datorită schimbării codificării tipurilor de asigurați.

Revizia E+ / 12.02.2019

 • a fost corectat calculul diferenței de sănătate sub minimul pe economie pentru salariații din construcții.

Revizia E / 12.02.2019

 • a fost introdus un temei nou de scutire impozit (100.7) pentru salariații din construcții care beneficiază de scutirea de impozit, scutirea de sănătate și de reducerea de CAS;
 • au fost recodificate tipurile de asigurați pentru veniturile asimilate salariilor.

Observatii:
1. În cazul în care firma nu este setata în intervale fiscale ca poate beneficia de facilitățile oferite firmelor în construcții, la calculul statului de plata se anulează această facilitate tuturor angajaților;
2. În cazul în care venitul brut al salariatului nu se încadrează în limitele legale, la calculul statului de plata se anulează facilitățile respectivului salariat, chiar dacă în fișierul de personal a fost setat cu scutire de impozit pentru salariații din construcții.


Revizia D+ / 08.02.2019

 • a fost corectată salvarea salariului minim diferențiat pentru studii superioare în setările firmei.

Revizia D / 07.02.2019

 • a fost modificată generarea fișierului bon cu discount în cazul driverului FISCALNET prin introducerea unei comenzi de Subtotal, astfel încât valoarea discountului sa poată fi mai mare decât valoarea ultimul produs de pe bon;
 • a fost modificat calculul contribuțiilor sociale aplicate salariului minim în cazul salariaților cu studii superioare cărora li se aplica salariul minim diferențiat.

Revizia C / 29.01.2019

 • au fost introduse facilitățile de calcul salarii pentru firmele de construcții (se setează în Intervale fiscale perioada pentru care societatea se încadrează în criteriile de acordare a facilităților).

Revizia B / 24.01.2019

 • a fost actualizată declarația D101 pentru anul 2018;
 • a fost actualizată declarația D100.

Revizia A / 18.01.2019

 • a fost actualizată declarația D205 pentru anul 2018;
 • a fost actualizat calendarul pentru 2019.

Revizia D / 20.11.2018

 • a fost introdusă adeverința îndemnizație creștere copil.

Revizia C / 25.10.2018

 • a fost modificată nota de calcul concedii medicale prin înscrierea lunilor calendaristice din care provin sumele.

Revizia B / 30.09.2018

 • a fost introdus formularul F4109 pentru declararea caselor de marcat neutilizate;
 • a fost introdus un suport pentru întocmirea formularului A4200.

Revizia A / 30.07.2018

 • a fost introdus un marcaj de suspendare a calității de asigurat la sănătate în cazul suspendărilor care depășesc 30 de zile. În aceste cazuri se va prelua data reînceperii activității ca data de început în D112;
 • a fost introdusă secțiunea de redirecționare a 2%/3.5% din impozitul pe venitul salariaților (accesibil din actualizare personal);
 • a fost actualizată declarația D112;
 • a fost actualizată adeverința de șomaj;
 • a fost actualizat bilanțul la 30.06.2018;
 • a fost actualizata declarația D100/D710;
 • a fost actualizata declarația D101;
 • a fost introdusa o avertizare la intrarea în balanță în cazul firmelor neplătitoare de TVA pentru care se depășește plafonul legal de scutire (atât în luna de depășire în baza datelor din balanță cât și în luna anterioară pe baza unei estimări a veniturilor viitoare din media lunară a veniturilor realizate);
 • a fost introdusă o avertizare la intrarea în balanță în cazul firmelor plătitoare de TVA TRIMESTRIAL pentru care se depășește plafonul legal de trecere la TVA LUNAR;
 • a fost introdus formularul C801 pentru fiscalizarea caselor de marcat conform noii legislații (necesita în prealabil definirea datelor complete ale casei de marcat în secțiunea nomenclatoare);
 • a fost implementată comunicarea cu casele de marcat DATECS 2018;
 • a fost implementată comunicarea cu casele de marcat SUCCES 2018;
 • a fost implementată comunicarea cu casele de marcat prin driverul FISCALNET 2018 (poate funcționa cu mai multe modele de case de marcat 2018);

Revizia O / 05.06.2018

 • a fost introdusă posibilitatea introducerii contribuției de sănătate și a bazei de calcul a contribuției de CAS prin stopaj la sursă pentru fiecare din plățile efectuate pentru contractele de arendă sau drepturi de proprietate intelectuală (Sume curente – cartela Rețineri).

Revizia N+ / 24.05.2018

 • a fost modificată rotunjirea în formula de calcul a CAS în cazul perioadelor lucrate combinate cu concediu medical, cărora li se aplica prevederile OUG 8/2018, în conformitate cu specificațiile tehnice publicate pe www.anaf.ro in data de 22.05.2018.

Necesita recalcularea statului de plata.


Revizia N / 23.05.2018

 • a fost actualizată declarația D112 în conformitate cu specificațiile tehnice publicate pe www.anaf.ro în data de 22.05.2018.

Observatie: Prin modificările publicate în 22.05.2018, ANAF introduce începând cu luna 04 2018 în structura declarației D112 un marcaj pentru salariații care se încadrează la excepțiile prevazute de lege pentru calculul contribuțiilor sociale la nivelul salariului minim, astfel încât începând cu această lună, validatorul va avea posibilitatea să valideze sumele preluate din statele de plată, fără a mai afișa atenționări referitor la formula de calul folosită.
Necesită recalcularea statului de plată pentru preluarea corectă a marcajului în D112, în caz contrar se va obține eroare de validare în cazul contribuției de asigurări sociale pentru toți salariații cărora li s-au reținut contribuțiile la nivelul salariului realizat sub minim și nu au acest marcaj.

Info: In scurt timp vom implementa în WinSAL și posibilitatea reținerii cotelor de 2% sau 3.5% din impozitul pe venit datorat și redistribuirea lui către bursele private sau susținerea unei entități de cult/nonprofit, în funcție de opțiunea fiecărui salariat.

 • a fost corectată listarea antetului pe nota de calcul a certificatelor medicale;
 • a fost corectată listarea secțiunii C a declarației D112;
 • a fost introdusă posibilitatea setării CUI-ului punctului de lucru în organigrama iar la selectarea locului de muncă pentru salariații noi sau modificați exista opțiunea de a prelua acest CUI după selectarea locului de munca.

Revizia L+ / 13.04.2018

 • a fost corectată baza de calcul pentru 2018 a impozitului micro pentru societățile care au trecut la acest tip de impozit la 01.02.2017 (reviziile anterioare excludeau luna 01 și în 2018 din baza de calcul).

Revizia L / 03.04.2018

 • a fost actualizat calendarul pentru 2018 conform ultimelor modificări aduse codului muncii prin care data de 06.04.2018 este zi nelucrătoare.

Revizia K / 29.03.2018

 • a fost introdusă declarația D700 pentru modificarea on-line a vectorului fiscal (conține și o automatizare pentru ieșirea de la impozit pe profit la 31.12.2017 și trecerea la impozit micro la 01.01.2018 ce trebuie declarată până la 31.03.2018).

Revizia I / 13.03.2018

 • a fost actualizată declarația D112 în urma implementării prevederilor OUG8 / 2018 în specificațiile tehnice ANAF;

Revizia H++ / 05.03.2018

 • a fost corectată afișarea Diferenței CAS salariați sub minim/ec. în cazul acelor salariați care se află în concediu medical și li se aplică prevederile OUG8 / 2018;
 • a fost corectat calculul primei brute aferente primei nete introduse în cazul salariaților cu concediu medical și cărora li se aplica prevederile OUG8 / 2018.

Revizia H+ / 02.03.2018

 • a fost corectat calculul bazei de impozitare și a restului de plată în cazul persoanelor aflate în concediu medical beneficiare ale prevederilor OUG8 / 2018.

Revizia H / 02.03.2018

 • a fost introdusă rubrica Data certificatului inițial în fereastra de culegere a certificatelor medicale ce se completează în cazul certificatelor medicale în continuare;
 • a fost modificat calculul contribuției de CAS în cazul persoanelor aflate în concediu medical conform prevederilor OUG8 / 2018, publicată în monitorul oficial în data de 01.03.2018 (necesită RECALCULAREA statelor de plata pe lunile 01 și 02);
 • a fost introdusă o notă de calcul explicativă pe statul de plată în dreptul fiecărui salariat căruia contribuția de CAS i se calculează conform prevederilor OUG8 / 2018.

Revizia G / 01.03.2018

 • a fost introdusă ordonarea valorică a situației generale (clienți/furnizori) – ordanare descrescătoare după valoarea soldului;
 • a fost introdusă în tabelul situației generale o coloana nouă numită Pondere% (ponderea soldului partenerului curent din total selecție încărcată);
 • a fost introdusă o opțiune în fereastra de selecție conturi parteneri pentru situația generală, scadențar sau situația facturilor, pentru verificarea partenerilor în Registrul split TVA la dată curentă. Informația va fi afișată într-o coloana nouă numită Split ce urmează după denumirea partenerului.

Revizia F+ / 23.02.2018

 • a fost corectat generarea declaratiei D101.

Revizia F / 22.02.2018

 • a fost actualizat formularul de listare al secțiunii C din declarația D112 pentru cererea de reambursare;
 • a fost actualizată declarația D101 pentru anul 2017.

Revizia E++ / 20.02.2018

 • a fost corectata generarea declaratiei D112 in cazul persoanelor pensionare ale altor sisteme paralele;
 • au fost eliminate din cererea de rambursare concediile medicale pentru accidentele de munca.

Revizia E+ / 19.02.2018

 • a fost redenumită rubrica Ore CIC în OreCIC+CM fără plată unde se vor introduce orele aferente CM pentru care nu este îndeplinit stagiul de cotizare. În fereastra de culegere a certificatelor medicale rubricile Total venit, Total zile, Media zilnică, Total zile certificat si Zile din fondul de salarii se vor completa cu 0 (Necesita recalcularea statului de plata);
 • a fost introdus un avertisment la listarea cererii de rambursare în cazul în care nu exista niciun cont bancar setat să apară în antet declarații (Se setează în Nomenclatoare – Bănci unul din conturile disponibile);
 • a fost corectată listarea numelui lunii pe cererea de rambursare și pe centralizatorul certificatelor medicale.

Revizia E / 16.02.2018

 • a fost corectat calculul contribuției de CAS în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale. (Necesită recalcularea statului de plată);
 • a fos definitaivată structura statului de plata cu sumele provenite din prevederile OUG 3 / 2018. (Necesită recalcularea statului de plată);
 • a fost introdusă rubrica Cod boală în fereastra de culegere a certificatelor medicale. (Certificatele din 2018 care sunt deja introduse necesită completarea cu această informație);
 • a fost actualizată declarația D112 pentru 2018;
 • a fost mutată cererea de rambursare sume FNUASS în secțiunea Concedii medicale – butonul Listare;
 • a fost actualizată generarea NC de salarii conform noii structuri a contribuțiilor sociale din 2018.

Revizia D+ / 16.02.2018

 • a fost corectata formula de calcul a contributiei de sanatate in cazul persoanelor din categoriile celor scutiti de impozitul pe venit pentru care se aplica prevederile OUG 3 /2018.

Revizia D / 13.02.2018

 • a fost actualizată baza de calcul și calculul CAS datorat de persoanele care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale (Concedii medicale) conform prevederilor OUG 3 / 2018;
 • a fost introdus calculul defalcat al contribuțiilor de CAS și Sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri brute din salarii sub salariul minim pe economie dar trebuie  achite aceste contribuții la nivelul salariului minim, conform prevederilor OUG 3 / 2018. Sumele pe care angajatorul le achita în numele angajatului au fost totalizate la finalul statului de platăfără a fi cuprinse la niciunul din totaluri, până la definitivarea modalităților de declarare și de plata a acestor sume);
 • a fost introdusă posibilitatea activării procedurii de calcul cf. Art.I din OUG 3 / 2018 pentru persoanele din categoriile celor scutiți de impozitul pe venit prin introducerea salariului net aferent lunii decembrie 2017 în cartelă Elemente salariu din meniul Actualizare personal;
 • a fost actualizată declarația D300.

Revizia C / 08.02.2018

 • a fost actualizat bilanțul pentru 2017 pentru entități mici și micro entități ;
 • a fost actualizată declarația D100 pentru anul 2018;

Revizia B++ / 02.02.2018

 • a fost modificata baza de calcul a Contributiei asiguratorii de munca prin includerea indemnizatiilor aferente concediilor medicale suportate din fondul de salarii. (Necesita recalcularea statului de plata!).

Revizia B+ / 02.02.2018

 • a fost modificat calculul statului de plata in cazul pensionarilor sistemelor paralele de pensii (incepand cu 2018 se retine contributia de CAS, doar cei care sunt asigurati in continuare in aceste sisteme raman scutiti de CAS);
 • au fost actualizate denumirile tipurilor de contracte pentru drepturi de autor dupa noile procente de impozitare 10% respectiv 7%.

Revizia B / 17.01.2018

 • au fost actualizate declarațiile D220 și D600 pentru anul 2018;
 • a fost actualizata declaratia D205 pentru anul 2017;
 • a fost introdusa posibilitatea salvarii mai multor conturi bancare pentru fiecare partener din nomenclator;
 • a fost introdusa posibilitatea operarii platilor si incasarilor prin banca cu sumele defalcate (baza si TVA, fie din acelasi conmta, fie in conturi distincte – daca se aplica Split TVA);
 • a fost corectat calculul statului de plata in cazul salariatilor scutiti se impozit (Rev.A calculeaza impozit si in aceste cazuri).

Revizia A / 12.01.2018

 • a fost actualizat calculul statului de plata conform noilor proceduri valabile din 2018;
 • au fost actualizati parametrii si calendarul anului 2018;
 • a fost introdusa consultarea registrului Split TVA pentru partenerii din nomenclator si pentru firma proprie, impreuna cu verificarea celorlalte registre.

Revizia I+ / 21.12.2017

 • a fost ajustata formula de calcul a deducerilor degresive pentru precalculatiile anului 2018;
 • a fost introdusa precalculatia pentru salariile sub minimul pe economie pentru anul 2018, cu posibilitatea de optiune pentru calulul contributiilor sociale la venitul realizat..

Revizia I / 07.12.2017

 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul veniturilor din arendă sau drepturi de proprietate intelectuală cu impozit final cu utilizarea cotei forfetare.

Revizia H / 29.11.2017

 • a fost introdusă o nouă machetă de precalculații pentru anul 2018;
 • a fost introdusă o nouă machetă automatizată pentru operarea modificărilor salariale (datele introduse aici se vor reflectă atât în elementele salariale cât și în Revisal – dacă se utilizează acest modul).

Revizia G / 07.11.2017

 • a fost actualizată declarația D112 începând cu luna de raportare 10.2017.

Revizia F / 18.10.2017

 • a fost introdus accesul on line la Registrul plătitorilor de TVA la ÎNCASARE și Registrul inactivilor. Verificarea se face la salvarea documentului, și la întocmirea situațiilor de TVA (jurnale, D394);
 • a fost introdusă verificarea societății la dată curentă în cele 3 registre ANAF (Registrul plătitorilor de TVA, Registrul plătitorilor de TVA la ÎNCASARE și Registrul inactivilor) după selectarea acesteia din lista.

Revizia E / 02.10.2017

 • au fost actualizat calculul Fondului de handicapați conform OUG 60 / 2017.

Revizia D / 12.09.2017

 • au fost introduse 3 modele de declarații în meniul Date personal – Contracte/Adiționale – Declarații salariați necesare în cazul calculării contribuțiilor CAS și Sănătate la venitul realizat în cazul în care acesta este mai mic decât salariul minim pe economie;
 • a fost actualizată declarația D394 în conformitate cu noile criterii de validare publicate de ANAF în 07.09.2017 care anulează criteriile de validare ANAF din 01.09.2017 implementate în Rev.C

Revizia C+ / 06.09.2017

 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul salariaților pentru care unitatea (SRL-D) este scutitată de plata contribuției de CAS.

Revizia C / 06.09.2017

 • a fost corectată generarea declarației D112 în cazul salariaților pentru care unitatea (SRL-D) este scutitată de plata contribuției de CAS
 • a fost actualizată declarația D394 în conformitate cu noile criterii de validare publicate de ANAF în 01.09.2017

Revizia B / 30.08.2017

 • a introdusă o nouă facilitate de înregistrare a timpului zilnic lucrat pe intervale orare sub formă unei condici de prezența;
 • a fost modificat calculul contribuțiilor CAS și Sănătate unitate în cazul contractelor de muncă cu timp parțial;
 • a fost introdusă posibilitatea diferențierii contractelor cu timp parțial pentru care se vor achita în continuare contribuțiile CAS și Sănătate la nivelul venitului efectiv realizat de celelalte contracte cu timp parțial;
 • a fost actualizată declarația D112.

Revizia A / 21.07.2017

 • a fost actualizată raportarea semestrială la 30.06.2017 pentru entități mici și microentități;
 • a fost actualizată declarația D100 (a fost introdus impozitul specific);
 • a fost exclus contul 768 din baza de calcul a impozitului micro;
 • a fost mărit numărul de caractere afișat în jurnalele de TVA și în situațiile cu facturi neachitate pentru informația reprezentând numărul facturii;
 • a fost introdusă o caracteristică nouă a partenerului: Acceptă sau Trimite factură electronică în relație cu societatea
 • a fost introdusă o situație comparativă a balanței cu defalcarea din facturi și/sau din stocuri (atât în lei cât și în valută);
 • a fost optimizat procesul de încărcare date în fereastră de culegere prezența și sume curente salarii.

Revizia F / 18.05.2017

 • a fost introdus un ID-ul unic al documentelor primare (acesta va fi afișat în bara de titlu a ferestrei de culegere a documentelor în cazul în care se deschide un document deja salvat în baza de date, fără niciun impact asupra activității operatorilor);
 • a fost introdus un nou tip de document în baza căruia se pot face recepții: D.V.I. (Declarație Vamală de Import);
 • a fost optimizat procesul de propagare a modificărilor în modulul de mijloace fixe în cazul intervențiilor în lunile din urmă;
 • a fost corectat raportul de amortizare în cazul mijloacelor fixe preluate din alte evidente prin afișarea valorii amortizate precedente.

Revizia E / 08.05.2017

 • a fost introdusă interpretarea mesajelor de eroare la conectarea cu serverul ANAF.

Revizia D / 28.02.2017

 • a fost actualizat salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale pe 2017;
 • a fost introdusă posibilitatea ajustării prin culegere manuală in declarația D394 a valorii TVA dedusă sau colectată din facturile cu tva la încasare – Secțiunea I pct. 4.1 sau 5.1, 5.2, 5.3.

Revizia C+++ / 25.02.2017

 • a fost corectata preluarea in declaratie D394 pentru autofacturile emise cu 19% pe cota corecta de TVA;
 • a fost corectata preluarea corecta a adreselor defalcate de la filiale/puncte de lucru (Pentru cazul in care este necesara repreluarea adreselor s-a introdus o functiune noua in meniul Import-Export strict pentru preluarea nomenclatorului, fara a se mai reprelua si rulajele);
 • a fost corectata generarea declaratiei 390 pentru anii trecuti;
 • a fost corectata generarea declaratiei D394 in cazul facturilor de turism emise catre parteneri din UE si din afara (tip partener 3 sau 4).

Revizia C++ / 16.02.2017

 • a fost inlaturata eroarea de la Nota nr.9 din bilant;
 • a fost corectata generarea notei contabile in cazul receptiilor magazin cu taxare inversa;
 • a fost corectata preluarea in declaratia D394 a adresei defalcate in cazul facturilor la bon de casa emisa catre persoane fara CNP;
 • a fost corectata preluarea in declaratia D394 facturilor la bon de casa in cazul in care in aceeasi zi exista mai multe facturi cu acelasi numar dar cu serii diferite;
 • a fost corectata generarea declaratiei D394 in cazul facturilor de turism emise catre parteneri din UE si din afara (tip partener 3 sau 4).

Revizia C+ / 16.02.2017

 • a fost corectata formula de la randul 441 din declaratia D101;
 • a fost corectata listarea formularelor 40 si a notelor din Bilant;
 • a fost corectat jurnalul de cumparari si declaratia D394 in cazul achizitiilor cu taxare inversa cu 20% din 2017.

Revizia C / 16.02.2017

 • a fost actualizată declarația D300 pentru 2017;
 • a fost actualizată declarația D101 pentru 2016 și ianuarie 2017;
 • a fost actualizat bilanțul la 31.12.2016;

Revizia B / 07.02.2017

 • a fost actualizată declarația D300 pentru 2017;
 • a fost actualizată declarația D390 pentru 2017;
 • a fost introdus un nou raport cu scadente în meniul Financiar;
 • a fost introdus un nou raport cu stocurtile critice în meniul Stocuri din WinGest;
 • a fost corectată preluarea conducerii în Revisal.

Revizia A / 26.01.2017

 • au fost actualizați parametrii de lucru pentru salarii 2017 (calendar, deduceri, salariu minim);
 • a fost actualizat Registrul de salariați pentru a fi compatibil cu versiunea de validare 6.0.6;
 • au fost actualizate calculele statului de plate în conformitate cu modificările aduse codului fiscal (a fost introdus plafonul de 5 salarii medii brute pentru contribuția de Sănătate cf. art. 157 (3) din Codul fiscal începând cu luna Ianuarie 2017 și au fost eliminate plafoanele pentru contribuțiile de CAS și Sănătate începând cu Februarie 2017);
 • a fost introdusă Declarația D600;
 • a fost actualizată Declarația D205 (se generează doar din WinConta);
 • au fost actualizate jurnalele de TVA cu cota de TVA de 19%;
 • au fost actualizate declarațiile D300 și D394 cu nouă cota de TVA de 19%.

Revizia N+ / 18.01.2017

 • a fost corectat calculul impozitului Micro pe Trim.IV (in rev.N se scadea de 2 ori rulajul contului 765 din baza de calcul).

Revizia N / 17.01.2017

 • a fost corectat calculul impozitului Micro pe Trim.IV prin includerea diferenței favorabile de curs valutar de pe întregul an;
 • a fost extinsă procedura de preluare a notelor contabile din gestiune prin preluarea inclusiv a facturilor anulate și a facturilor la bon de casă pentru D394;
 • a fost corectată listarea jurnalelor de tva din perioade anterioare anului 2013;

Revizia M++ / 29.12.2016

 • a fost corectata salvarea documentelor (au fost inlaturate mesajele aparute la rev. M+).

Revizia M+ / 29.12.2016

 • a fost corectata preluarea cotei de TVA la factura din aviz si din proforma.

Revizia M / 29.12.2016

 • au fost actualizate cotele de TVA pentru 2016 și procedura de transpunere TVA (20%->19%).

Revizia L / 16.12.2016

 • a fost introdus formularul M500 pentru instituții publice.

Revizia K+++ / 28.11.2016

 • a fost corectata declaratia D394:
  — cumularea corecta a operatiunilor preluate din jurnale cu operatiunile introduse prin culegere manuala (in Rev.K++ ramaneau pe randuri separate pentru acelasi partener si tip operatiune)ș
 • a fost corectata listarea vechimii soldurilor (30-60-90).

Revizia K++ / 25.11.2016

 • a fost corectata declaratia D394:
  — generarea defalcata corect in cazul in care se fac achizitii de la mai multe PF fara CNP;
  — generarea defalcata corect in cazul in care se fac achizitii pe baza a mai multe tipuri de documente de la aceeasi persoana neplatitoare de TVA;
  — generarea declaratiei in cazul livrarilor speciale (agentii turism si second-hand) catre parteneri stabiliti in alt stat membru sau nestabiliti pe teritoriul uniunii europene.

Revizia K+ / 24.11.2016

 • a fost introdusa o noua categorie de document pentru achizitiile care nu intra in sfera TVA si nu se declara in D394 numit Chitanta sau alte doc.cu op.neimpozabile;
 • a fost corectata declaratia D394:
  — calculul bonurilor fiscale pentru care nu au fost emise facturi in cazul facturilor cu mai multe cote de TVA.

Revizia K / 22.11.2016

 • a fost introdusă o nouă categorie de parteneri (din punct de vedere TVA): Neplătitori de TVA din EU, care să fie separați de neplatitorii de TVA din RO;
 • a fost modificată generarea jurnalelor de TVA și a declarației D394 prin eliminarea particulei de Naplatitor de TVA de la operațiunile fără partener (acestea nu vor mai avea completat nimic în față codului de TVA);
 • a fost actualizată declarația D394;

Revizia J+++ / 18.11.2016

 • a fost corectata declaratia D394:
  — s-au scazut din numarul bonurilor de casa raportate bonurile pentru care au fost emise facturi. De asemenea din valoarea rapoartelor Z s-a scazut valoarea bonurilor de casa pentru care au fost emise facturi;
  — nu se mai genereaza codul CPT in cazul achizitiilor de la persoane juridice neplatitoare de TVA, chiar daca se selecteaza in document sau articolul are setat cod CPT (ramane doar in cazul achizitiilor de la persoane fizice);
 • a fost creata posibilitatea dezasocierii codului de cereale/taxare inversa (CPT) fata de un articol din nomenclator.

Revizia J++ / 17.11.2016

 • a fost modifcata declaratia D394 in sensul preluarii tuturor cotoarelor definite ca plaje de numere in D394, indiferent daca au sau nu facturi emise din ele (Pentru cazul in care totusi un anumit cotor nu trebuie sa apara ca plaja de numere in D394 in actualizarea cototrului se poate bifa optiunea ca acesta sa nu se genereze in D394);
 • a fost corectata declaratia D394:
  — facturile la bon de casa sub 10.000 lei emise catre persoane fizice se cumuleaza alaturi de celelalte facturi catre persoane fizice cu valoare mai mica de 10.000 si nu se mai declara nominal (pana la 31.12.2016);
  — se genereaza in D394 si codurile de clasificare (CPT) in cazul achizitiei de la persoane fizice pe baza de contract/borderou/alt document;
  — corectie afisare cote de TVA la lit. I pct 5.2 (doar in fereastra);
 • a fost creata posibilitatea dezasocierii conturilor din planul de conturi fata de o activitate ce se declara separat in D394 (se alege inregistrarea goala din lista de activitati);
 • a fost inlaturata eroarea de la generarea declaratiei D390.

Revizia J+ / 14.11.2016

 • a fost corectata declaratia D394:
  — generarea rapoartelor Z in cazul in care contin mai multe cote de TVA;
  — generarea facturilor anulate/stornate fara serie;
  — numararea persoanelor neimpozabile cuprinse in declaratie;
  — numararea borderourilor de achizitie deseuri/cereale la rubrica aferenta tipului de document (necesita resincronizare);
  — generarea autofacturilor;
  — generarea facturilor cu livrari speciale (turism+second hand);
  — preluarea la rubrica de documente anulate doar a facturilor anulate;
 • a fost afisata legenda cu tipurile de operatiuni si de parteneri sub tabelul operatiunilor impozabile.

Revizia J / 10.11.2016

 • a fost actualizată declarația D394 pentru luna 10.2016.

Revizia I / 14.10.2016

 • au fost adăugate 10 rubrici noi pentru sumele ocazionale în statul de plata;
 • a fost introdusă posibilitatea adaugarii unei descriei sumplimentare a funcției ocupate (în cartelă Elemente salariu din actualizare Personal);
 • a fost modificat raportul din secțiunea Prognoza stocurilor;
 • a fost introdus un tip nou de operațiune: ACHIZIȚIE INTRACOMUNITARĂ (este echivalent cu tipul OPERAȚIUNE IMPOZABILĂ în cazul CIF-urilor intracomunitare – Ambele variante sunt corecte și vor funcționa în paralel) pentru a se evita confuziile cu tipul TAXARE INVERSĂ. Atât tipul ACHIZIȚIE INTRACOMUNITARĂ cât și OPERAȚIUNE IMPOZABILĂ asociate cu CIF intracomunitar se vor declara în D390. Începând cu 01.10.2016 tipul TAXARE INVERSĂ asociat ci CIF intracomunitare se va declara în D394.
 • a fost introdusă în D394 posibilitatea consultării surselor de date (din care se generează declarația);

Revizia H / 01.10.2016

 • a fost optimizată salvarea receptiilor.

Revizia G+ / 24.08.2016

 • a corectata preluarea datelor in declaratia D394 in cazul facturilor de stornare cu Taxare Inversa cu cota de TVA 24%;
 • a fost corectat calculul numarului de facturi in declaratia D394 in cazul operatiunilor de stornare cu mai multe cote de TVA (se vor compara valorile exacte ale TVA in locul valorilor absolute).

Revizia G / 18.08.2016

 • a fost introdusă posibilitatea generării declarației D394 și în cazul în care nu există operațiuni desfășurate în perioada de raportare;
 • a fost corectat calculul numărului de facturi în cazul facturilor de stornare;
 • a fost corectată preluarea cotei de TVA din facturile la bonurile de casă (altă decât 20%).

Revizia F++ / 17.08.2016

 • a fost corectat calculul numarului de facturi in declaratia D394 in cazul operatiunilor de stornare;
 • a fost modifcata preluarea datelor in declaratia D394 in cazul documentelor emise cu versiunea 6.104 sau mai vechi.

Revizia F+ / 12.08.2016

 • au fost ajustate rotunjirile valorilor preluate in declaratia D394.

Revizia F / 11.08.2016

 • a fost modificată preluarea datelor în declarația D394 în cazul documentelor emise cu versiunea 6.104 sau mai vechi;
 • au fost ajustate rotunjirile valorilor preluate în declarația D394;
 • a fost corectată declarația D394 prin defalcarea corectă a achizițiilor de la furnizorii cu sistem normal de TVA și furnizorii cu sistem de TVA la încasare (Se verifică obligatoriu furnizorii din nomenclator în Registrul Plătitorilor de TVA la Încasare – detalii în instrucțiuni);

Revizia E / 10.08.2016

 • a fost actualizată declarația D394 pentru perioada iulie-septembrie 2016.

Revizia D+ / 03.08.2016

 • a inlaturata eroarea de la listarea statului de plata in cazul cetatenilor straini cu NIF sau a bazelor de date mai vechi;
 • au fost corecte semnaturile de la listarea gilantului la 30.06.2016;
 • a fost corectata generarea bilantului pentru entitati mici si mijlocii.

Revizia D / 01.08.2016

 • a fost actualizat formularul de raportare contabila la 30.06.2016;
 • a fost introdusă o nouă modalitate de listare a bilanțurilor (după apelarea opțiunii de listare a formularului dorit se da click dreapta în pagină și se alege opțiunea Prinț sau Listare – în funcție de limba);
 • a fost corectată funcțiunea de resincronizare a rapoartelor Z model nou (necesită resincronizare);
 • a fost modificată fereastră de căutare parteneri pentru a se afișa și adresa deflacata a persoanelor fizice;
 • a fost introdusă rubrica seria/nr CI pentru persoanele fizice;
 • a fost introdus un centralizator al rapoartelor Z operate.

Revizia C / 12.07.2016

 • a fost înlăturată eroarea de la generarea D394 în cazul codurilor de cereale;
 • a fost introdusă validarea CNP în jurnalele de vânzări/cumpărări (se va afișa CnpEr în cazul CNP-urilor eronate);
 • a fost optimizat procesul de validare CUI/CNP din jurnalele de vânzări/cumpărări prin defalcarea erorilor de comunicare de cele de CUI (Se va afișa CommEr în cazul erorilor de comunicare iar în cazul repetării procesului de validare vor fi reverificate doar înregistrările cu eroare de comunicare; în cazul CUI eronat se va afișa CifEr);
 • a fost corectată fișa contului pe conturi corespondențe și fișa șah în cazul notelor provenite din rapoartele Z;
 • a fost modificată salvarea rapoartelor Z pentru a nu mai permite salvarea lor în cazul în care se se afișează vreo eroare;
 • au fost create automat conturi intermediare analitice pentru generarea rapoartelor Z (473.Z) (necesită resincronizare).

Revizia B / 12.07.2016

 • a fost corectată afișarea nomenclatorului COR versiuneas 7 în secțiunea nomenclatoare și în interiorul Revisal;
 • a fost corectată generarea raportului de gestiune defalcat pe cote de TVA în cazul rapoartelor Z cu mai multe cote de TVA (necesită resincronizare);
 • a fost corectată formulă contabila în cazul receptiilor magazin cu mai multe cote de TVA (necesită resincronizare);
 • a fost corectată notă contabila în cazul bonurilor de casă de avans (necesită resincronizare).

Revizia A / 28.06.2016

 • a fost actualizat Registrul Salariaților;
 • a fost modificată structura nomenclatorului de parteneri, cu machete distincte de culegere pentru entități cu CUI și fără CUI;
 • a fost introdusă posibilitatea verificării în bloc a CUI-urilor din jurnalele de TVA;
 • a fost creată o nouă macheta pentru culegerea Rapoartelor Z;
 • a fost actualizată lista codurilor de articole din tranzacții cu Taxare Inversă;
 • a fost actualizată lista codurilor de articole din achiziții de la persoane neimpozabile;
 • a fost introdusă posibilitatea setării distincte a semnăturilor pentru cele mai importante liste din aplicație.

Revizia X – 03.06.2016

 • a fost actualizată baza de calcul a concediilor medicale prin includerea în venitul asigurat baza de calcul și a veniturilor în natură (de exemplu sumele acordate pentru tichete cadou peste plafon);
 • au fost introduse noi categorii de permise de conducere și o nouă structura a dosarului de personal;.
 • a fost introdus un nou model de adeverință zile concediu medical conform modelului publicat recent de casa de sănătate (Rev.X+ din 03.06.2016) http://www.cnas.ro/cjastm/page/adeverință-pentru-eliberarea-de-concedii-medicale.html

Revizia W – 16.05.2016

 • au fost actualizată D100 prin completarea cu unele contribuții lipsa.

Revizia V – 22.04.2016

 • a fost modificată formulă de calcul pentru rubrica Tichete cadou. A fost redenumită Venituri în natură se reprezintă totalitatea vaniturilor în natură acordate salariaților pentru care se va reține atât impozit cât și contribuții sociale. În cazul tichetelor cadou se va trece doar partea care depășește limita legală neimpozabilă.

Revizia U – 13.04.2016

 • au fost modificate codurile de cereale și plante tehnice;
 • a fost actualizată declarația D394.

Revizia T – 16.03.2016

 • se afișează numele fisierelelor aferente declarațiilor care nu pot fi mutate automat de aplicație, pentru a fi mutate manual în folderul de declarații.

Revizia S – 15.03.2016

 • a fost actualizat bilanțul la 31.12.2015;
 • a fost modificată locația implicită de salvare a declarațiilor (salvarea se face implicit în folderul DECLARAȚII\<CUI>\<TIP DECL>). De asemenea toate declarațiile vechi găsite în folderul curent al aplicației sunt mutate în acest folder pentru stocarea declarațiilor;
 • a fost corectată afișarea persoanelor în întreținere în cazul salariaților cu mai multe contracte;
 • a fost creată posibilitatea listarii statului de plata pe tipuri de personal.

Revizia R – 03.03.2016

 • a fost introdusă posibilitatea preluării sindicatului deductibil de la o luna la altă (Preluarea se face automat în macheta cu setările lunii curente, la apasarae butonului Calcul zile lucrătoare luna);
 • a fost introdusă Fișa salariat în meniul Stat de plata;

Revizia P – 22.02.2016

 • a fost actualizată declarația 101 pentru 2015;
 • a fost corectată închiderea de TVA (cumpărare) în cazul facturilor de stornare de anul trecut cu TVA la încasare plătite în anul curent.

Revizia O – 19.02.2016

 • a fost actualizată declarația 100 pentru 2016;
 • a fost corectată generarea rapoartelor Z preluate din fișiere CSV (analiticul de TVA aferent cotei normale);
 • a fost reintrodusă adeverință de sănătate cu coasigurati.

Revizia N – 18.02.2016

 • a fost corectată baza afișată în jurnalul de cumpărări în cazul facturilor cu tva la încasare cu tva combinat (toate combinațiile de cote de TVA).

Revizia M – 18.02.2016

 • a fost corectată baza afișată în jurnalul de cumpărări în cazul facturilor cu tva la încasare cu tva combinat (cota TVA 20% și cota TVA 24%)

Revizia L – 17.02.2016

 • au fost actualizate jurnalele de TVA pentru noile cote de TVA;
 • a fost actualizată declarația 300 pentru 2016;
 • a fost prelungită excluderea bonurilor fiscale din declarația 394 pentru trimestrul 1 2016.

Revizia K – 09.02.2016

 • a fost introdus noul model al adeverinței de sănătate cu defalcarea zilelor pe coduri de indemnizație;
 • a fost înlocuit mesajul de la salvarea sumelor/orelor curente referitor la necorelatii ore cu un status afișat doar în cartelă de prezența;
 • a fost introdus în meniul Statul de concedii medicale;

Revizia J – 04.02.2016

 • a fost corectat calculul contribuției de sindicat (procentul se configurează în fereastră cu setările lunii curente). Implicit calculul este setat că procent din brut. În cazul în care se calculează că procent din salariul de încadrare, se va seta corespunzător în Configurare societate.

Revizia I – 01.02.2016

 • a fost corectată eroarea de la preluarea sumelor din stat în certificatele medicale în cazul în care baza de calcul lunară depășea 12 salarii minime pe economie (Aceste certificate medicale trebuie recalculate cu rev. I);
 • a fost actualizat calculul deducerilor pentru 2016 în fereastră de Precalculatii.

Revizia H – 29.01.2016

 • a fost corectat calendarul în fereastră de culegere concedii medicale (În rev. anterioare nu se ținea cont corect de zilele nelucrătoare).

Revizia G – 28.01.2016

 • a fost corectat importul Persoanelor în întreținere din WinSal4 în WinSal6 (Va rugăm verificați dacă s-a realizat corect importul, în caz contrar folosiți nouă funcțiune din meniu: Utilitare – Import pers.intertin WinSal4 pentru repreluarea corectă a acestora);
 • a fost îndepărtată eroarea de la listarea Fluturașilor și a Listei de semnături.

Revizia F – 28.01.2016

 • au fost actualizați parametrii și procedura de calcul a salariilor pentru 2016.

Revizia E – 21.01.2016

 • a fost înlăturat mesajul de la salvarea Facturilor la bon de casă.

Revizia D – 19.01.2016

 • a fost corectată afișarea bazei în jurnalul de cumpărări în cazul cumpărărilor cu TVA nedeductibil sau parțial deductibil;
 • a fost introdusă posibilitatea calculării prețului de achiziție cu TVA inclus și pentru cazul cotei reduse 2 de TVA (5%) – cazul neplatitorilor de TVA.

Revizia C – 06.01.2016

 • a fost corectată eroarea de la întocmirea jurnalului de cumpărări;
 • a fost eliminat calculul impozitului din Adeverință de Primire și Plata deșeuri;
 • a fost corectată stornarea avansurilor cu 24%.

Revizia B – 30.12.2015

 • a fost corectată afișarea soldurilor în raportul de gestiune (numai cel defalcat pe cote de TVA).

Revizia A – 28.12.2015

 • a fost implememnata procedura de transpunere TVA pentru cota normală de la 24% la 20%- Instrucțiuni;
 • a fost implememnata procedura de transpunere TVA de la cota redusă 1 de TVA (9%) la cota redusă 2 de TVA (5%) în cazul articolelor prevăzute de legislație,
 • a fost implememnata procedura de descărcare de gestiune pentru gestiunile cu cota redusă 2 de TVA (5%);
 • a fost modificat raportul de gestiune pe cote de TVA pentru gestiunile cu cota redusă 2 de TVA (5%);
 • a fost implememnat calculul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor cu procente diferențiate.

Revizia I – 10.12.2015

 • a fost actualizat calendarul pentru luna decembrie, numărul corect de ore lucrătoare este 168 (WinSAL6);
 • a fost corectată situația efectuării concediului de odiha – zilele cuvenite în cazul persoanelor care nu au efectuat nicio zi de CO.

Revizia H – 03.12.2015

 • a fost completată lista de selecția a anilor pentru intervalul 2016-2020;
 • a fost corectată eroarea de la culegerea certificatelor medicale;
 • a fost modificată structura procentului de diminuări brut pentru a acceptă și zecimale;
 • a fost creată posibilitatea importului zilelor de detașare/delegare fără tichete din fișierul XLS de preluare a pontajului;

Revizia G – 17.11.2015

 • a fost corectată preluarea în jurnalul de cumpărări a facturilor extracomunitare de servicii care se înregistrează cu taxare inversă;
 • a fost corectată listarea balanței sintetice de Gr.1;
 • a fost corectată generarea D390 în cazul achizițiilor fără CIF partener declarat;
 • a fost corectată operarea recepiti de discount cu taxare inversă pentru diverse cote de tva (cele 4 rânduri aferente cotelor de tva au presetata valoarea corectă a cotei de tva);
 • a fost automatizată generarea D394 în cazul avizelor de cereale cu 9% și facturate ulterior cu taxare inversă;
 • a fost corectat raportul de gestiune defalcat pe cote de tva în cazul vânzărilor cu factură, când pe aceeași factură se regăsesc ambele cote de TVA;
 • a fost atribuită notă contabila pentru documentul: Aviz de livrare din gestiune cu amănuntul, astfel încât atât raportul de gestiune cât și notă facturii ulterioară să fie corecte;
 • a fost corectată situația concediilor de odihnă pentru a cuprinde și persoanele care nu au efectuat încă nicio zi de CO în anul de referințe (WinSal6);
 • a fost introdusă posibilitatea listarii notei contabile și din modulul de salarii, înaintea preluării în contabilitate (WinSal6);
 • a fost înlăturată eroarea de la listarea adeverinței cu CFS/Nemotivate (WinSal6);
 • a fost corectat calculul orelor de noapte sau asimilate în cazul în care suma este mai mică de 1 Leu – se va rotunji forțat la 1 Leu (WinSal6);
 • a fost înlăturată eroarea de la accesarea ferestrei de precalculatii (WinSal6).

Revizia F – 15.10.2015

 • a fost corectată generarea D112 în cazul certificatelor medicale (în rev. D și E se obțineau erori de validare la toți salariastii cu concedii medicale) (WinSal6)

Revizia E – 07.10.2015

 • a fost corectată resincronizarea PV de Compensare operate în modulul Financiar (după actualizare se recomandă Resincronizare și Recalculare pe lunile cu PV de compensare);
 • – a fost reconstruită situația efectuării CO (WinSal6).

Revizia D – 24.09.2015

 • a fost modificată ordonarea facturilor cu aceeași dată în tabelul de selecție din cadrul unui document de încasare/plata (ordine cronologică, iar în cadrul aceleiași zile ordine numerică crescătoare);
 • a fost afișată și filiala pe scadențarul facturilor;
 • a fost activată rubrica %TVA pentru facturile cu taxare inversă (servicii/avans);
 • a fost introdusă validarea CNP-ului în macheta de culegere date personale (WinSal6);
 • a fost introdusă salariul tarifar orar în macheta de culegere date personale (WinSal6);
 • a fost modificată codificarea transmisă către revisal – se trimit Mărcile în loc-ul ID-urilor (WinSal6);
 • a fost modificată codificarea transmisă către D112 – se trimit Mărcile în loc-ul ID-urilor, se transmit în continuare ID-urile pentru salariații care nu au marca completată. Începând de la această revizie mesajele de eroare din D112 vor face referire din nou la marca (dacă este completată);
 • a fost introdus un drept nou: Vizualizare elemente salariu (WinSal6);
 • a fost corectată eroarea de la salvarea/preluarea persoanelor cu arendă (WinSal6);
 • a fost corectată preluarea în pontaj a persoanelor cu CIC sau a altor concedii care se desfășoară pe mai mulți ani (WinSal6).

Revizia C – 10.08.2015

 • a fost corectat rândul 6 din formularul 10 al raportării semestriale (au fost introduse conturile 4093, 4094).

Revizia B – 05.08.2015

 • a fost corectată listarea titlului formularului 20 din cadrul raportării semestriale pentru entitățile mici (S1027)
 • a fost corectată afișarea criteriilor de încadrare a entităților (apelabil din bilanț și din configurare societate).

Revizia A – 03.08.2015

 • a fost actualizată raportarea semestrială la 30.06.2015;
 • a fost introdus în financiar un document nou: Proces verbal de compensare Clienți/Furnizori cu posibilitate de modificare și listare;
 • a fost introdusă în financiar posibilitatea trimiterii unui mail de confirmare a încasării către client (după operarea unei încasări prin casă/banca);
 • a fost introdus în datele firmei un CIF (intracomunitar) pentru neplatitorii de TVA care va apărea în antetul facturilor externe și în D390;
 • a fost introdusă poibilitatea vizualizării ulterioare a formulelor de calcul de la notele de descărcare de gestiune, calcul protocol, calcul impozit;
 • a fost creată posibilitatea setării conturilor pentru achiziții servicii în vederea încadrării corecte a sumelor în D390.

Revizia H – 14.07.2015

 • a fost corectată eroarea din Rev.G de la listarea fișei contului din interiorul balanței.

Revizia G – 09.07.2015

 • a fost corectată generarea TVA la transportul aferent achizițiilor de mărfuri cu cota redusă de tva (necesită Resincronizare);
 • a fost modificată procedura de descărcare RTVAI;
 • a fost modificată listarea Bonului de Transfer pentru a fi afișate magaziile predătoare/primitoare în cazul în care acestea există;
 • a fost corectată fereastră de actualizare rețete pentru a acceptă coduri coduri mai lungi de 20 caractere;
 • a fost îmbunatatita procedura de compactare;
 • a fost introdus un mesaj de atenționare în cazul diferențelor de tva din recepții sau facturi manuale, chiar dacă total document este corect;
 • a fost introdusă posibilitatea generării contului corespondent din factură și în valută (dacă aceste este setat corespunzător) indiferent de tipul său.

Revizia F – 26.06.2015

 • a fost introdusă o setare pentru neplatitorii de tva care achiziționează majoritar produse cu cota redusă de tva astfel încât implicit la calculul prețului de intrare să se adauge cota redusă de tva și doar prin comutare manuală să se folosească cota standard de tva (Setarea se face în Configurare societate – cartelă Wingest-Prețuri – opțiunea Op.majoritare cu cota redusă de tva);
 • au fost efectuate corecții în macheta de Situația partenerilor referitor la listarea unor facturi încasate pe loc cu chitanță.

Revizia E – 03.06.2015

 • a fost corectată procedura de acordare a discountului – în cazul facturilor ce conțin exclusiv discount (vor apărea poziții de discount cu toate cotele de tva și se va completa suma în dreptul cotei dorite, pozițiile necompletate fiind șterse la salvarea documentului);

Revizia D – 02.06.2015

 • a fost corectat PVSP pentru a nu mai necesită recalculare stocuri după salvare (doar în cazul evidenței cantitativ valorice/magazine);
 • a fost modificată procedura de acordare a discountului la finalul facturii (vor apărea atâtea poziții de discount câte cote de tva s-au folosit în factură);
 • a fost corectată preluarea în factură a tuturor pozițiilor din avizele emise înainte de 01.06.2015 (se prelua doar prima poziție);
 • a fost scos avertismentul în cazul salvării documentelor cu TVA <> 24%;
 • a fost corectată preluarea recepției din transferuri din avize transferate prin intermediul fișierelor de transfer (cota de TVA redevemea 24% la articolele recepționate astfel).

Revizia C – 01.06.2015

 • a fost corectată preluarea procentului de TVA în cazul avizelor emise cu 24% și facturate după 01.06.2015 cu 9%.

Revizia B – 29.05.2015

 • a fost definitivată procedura de trecere la cota redusă de TVA.

Revizia A – 07.05.2015

 • a fost creată posibilitatea emiterii bonurilor fiscale pentru bacșișuri/tipsuri cu evidențierea lor distinctă pe raportul X din WinGest (instrucțiuni);
 • a fost introdusă posibilitatea de a marca în nomnclatorul de stocuri produsele alimentare care vor trece la cota redusă de TVA (acest marcaj poate fi aplicat dinainte și nu are niciun efect asupra perioadei curente).