Începând cu anul 2023 în declarația D112 se declara distinct o parte din beneficiile scutite și impozabile ale fiecărui salariat. Astfel tichetele impozabile (masă, creșă, vacanță, culturale) se declara pe fiecare tip în parte. De asemenea anumite beneficii scutite (diurne, telemunca, asigurările plătite de angajator in beneficiul angajaților etc.) se declara și ele distinct.

Tichetele și sumele scutite se operează în cartela Sume scutite/Tichete din fereastra de sume curente:

Evidența tichetelor de masă se poate realiza în continuare și numeric prin meniul Tichete de masă, suma totala trimisă spre impozitare regăsindu-se în rubrica aferentă tichetelor de masa din macheta de mai sus. Restul tichetelor se vor evidenția doar valoric.

Veniturile scutite încadrate în categoria celor limitate la nivel de 33% din salariul de bază brut, se vor evidenția în sumă integrală în rubricile încadrate cu portocaliu din imaginea precedentă urmând ca la calculul statului de plată, suma ce depășește 33% din salariul de bază să fie convertită automat în salariu în natură și se vor calcula toate obligațiile salariale (impozit, CAS, sănătate, CAM). (Exemplu: în imaginea de mai sus valoarea totala a veniturilor scutite care fac obiectul plafonării este de 1350, la un salariu de bază de încadrare de 3000 de lei, pe statul de plată vor fi considerate venituri scutite 990 lei iar diferența de 360 de lei va fi considerată ca venit în natură și se vor aplica toate obligațiile)

Diurnele se defalcă în momentul operării pe categorii și tipuri de diurnă, în funcție de limitele stabilite prin lege la data calculului salarial. Aceste sume se vor prelua în statul de plată exact așa cum au fost operate. Suma diurnelor ce reprezintă venituri salariale în natura va fi supusă tuturor obligațiilor salariale (impozit, CAS, sănătate, CAM).

În cazul societăților în care se acordă astfel de sume (exceptând tichete de masă) se recomanda listarea statului de plata cu noul șablon standard introdus, sau configurarea unui șablon de stat de plata adaptat nevoilor proprii).

O parte din aceste beneficii (diurnele, telemunca) pot fi acordate și în bani pe statul de plată. Pentru aceasta trebuie specificate exact sumele care vor face parte din restul de plată (și care nu au fost plătite separat):

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor