SoftPro WinMFix este un program de evidență mijloace fixe și calcul amortismente.

Evidența mijloacelor fixe se ține pe numere de inventar, coduri de clasificare și locuri de folosință.

Intrări mijloace fixe (noi sau preluate din evidențele anterioare).
Modificări valoare (creșteri sau diminuări), dezmembrări, schimbări amortizare, etc.
Ieșiri mijloace fixe (casări, vânzări, etc.).

Sunt oferite diverse situații cu mijloacele fixe, catalogul mijloacelor fixe, liste de inventar, fișa mijlocului fix etc.

Amortismentele calculate pot fi evidențiate pe grupe (conform codului de clasificare), locuri de folosință, conturi de gestiune.