Program complex de contabilitate financiară și de gestiune adaptat în permanență legistației cu facilități multiple de la operarea documentelor primare până la obținerea situațiilor financiare.

Poate fi introdus un număr nelimitat de societăți.
Se pot configura informații societate, conturi implicite, configurări pentru jurnalele de TVA.
Se pot configura detaliile legate de utilizatori, stabilind drepturile de acces ale acestora la anumite funcții din program.
Există machete de culegere specializate pentru documentele uzuale și un mod de culegere de date generală.
Aplicația permite creearea de conturi în timpul culegerii.
Se poate adăuga, modifica și căuta un cont dupa cod sau denumire.
Înregistrările salvate actualizează în timp real toate situațiile financiar-contabile.
În cazul cumpărărilor / vânzărilor, prin modalitățile de plată / încasare imediate, se generează automat nota contabilă pentru plată / încasare.
Pot fi definite șabloane cu cele mai folosite tipuri de înregistrări, care ulterior pot fi apelate și eventual completate/modificate.

Planul de conturi

Planul de conturi sintetic este integrat dar poate fi modificat; conturile analitice pot fi definite cu ușurință în funcție de nevoile fiecărei societăți.
Codificarea conturilor contabile în limita a 15 caractere.
Fiecare cont poate fi configurat cu setări specifice: evidență pe parteneri, evidență în valută, evidență stocuri (cantitativ).
Opțiunea de ascundere/blocare a anumitor conturi pentru a nu mai fi utilizate pe întreaga societate sau doar pe anumite stații (pentru lucrul în rețea).
Se pot crea și gestiona un număr nelimitat de conturi analitice.
Posibilitatea definirii contului de închidere (121) pentru fiecare cont de venituri și cheltuieli în parte.

Parteneri

Partenerii pot fi definiți cu informații generale: adresă, CUF/CUI, număr registru comerțului, cont, bancă.
Sau informații detaliate: telefon, fax, mail, persoane de contact, scadență implicită, observații.
În cadrul unui partener pot fi definite filiale.

Jurnalul de operații

WinConta funcționează cu registru jurnal unic, din care însa se pot face selecții pe principalele tipuri de operațiuni .
Culegerea datelor este facilitată prin asocierea (contrapartidă) unui cont la un anumit jurnal contabil.
Numărul de document primar asociat unei anumite operațiuni se poate incrementa automat și se poate opta pentru numerotarea manuală.
Înregistrările aferente documentelor primare emise în gestiune sunt vizibile în timp real în registrul jurnal de operații.

Închiderea automată a conturilor de TVA (lunar sau trimestrial în funcție de configurarile societății).
Calculul coeficientului k și generarea notei de descărcare de gestiune pentru gestiunile de tip amănunt.
Generarea tuturor notelor periodice care produc efecte în luna curentă.
Preluarea notelor de salarii și de amortizare din modulele WinSal respectiv WinMFix.
Generarea notei de reevaluare a soldurilor în valută, atât la conturile de parteneri precum și orice alte conturi cu tranzacții în valută (ex. bancă, casă, împrumuturi etc).
Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli în funcție de natura lor (exploatare, financiare, extraordinare) sau în funcție de configurarile conturilor de venituri și cheltuieli din planul de conturi.
Calculul protocolului deductibil.
Calculul și generarea notei cu impozitul pe profit
Listarile sunt disponibile pe ecran sau la imprimantă după criterii multiple. Rapoartele se pot previzualiza înainte de imprimare.
Fișa de cont poate fi lunară, anuală, parțială, cu toate înregistrarile sau numai cu anumite tipuri
Generare balanță cu 4, 5 sau 6 egalități: analitică, sintetică, parțială, sau cumulată. Seturile de egalități participante pot fi alese de utilizator
Pot fi listate pe ecran sau la imprimantă, în funcție de mai multe criterii: Registrul Jurnal, Jurnalele de TVA, Carte Mare, etc.
Obținerea de situații grafice comparative (exemple cu serii de date predefinite sau configurabile de utilizatori)
Întocmirea și exportul către aplicația M.F. a declarațiilor fiscale 100, 102, 103 și a decontului de TVA 300
Întocmirea, listarea și generarea fișierului declarației informative 390
Întocmirea, listarea și generarea fișierului declarației informative 394
Întocmirea și exportul către aplicația M.F. a situațiilor financiare anuale/semestriale (bilanțul, contul de profit și pierdere, Anexele 1-10 la bilanț).
Exporturile de date se pot face în format DBF, EXCEL, TXT
Rapoartele pot fi exportate în format PDF
Soldurile de pornire pot fi importate din versiunea DOS a programului
Datele pot fi portejate folosind funcțiile de salvare și restaurare de fișiere
Drepturile de acces la funcții (definirea profilului utilizatorului) se pot gestiona în funcție de necesitățile fiecărei companii prin cod și parolă personală pentru fiecare utilizator.
Generare fișier de tranzacții în care sunt evidențiate operațiile principale realizate de fiecare utilizator.
Funcții de verificare completă a bazei de date, din punct de vedere contabil, informatic și al coerenței datelor.
Machete specializate pentru operarea încasărilor / plăților numerar clienți / furnizori sau diverse, inclusiv a avansurilor și deconturilor.
Machete specializate pentru operarea încasărilor / plăților prin bancă clienți / furnizori sau diverse, inclusiv a CEC-urilor sau biletelor la ordin și decontarea acestora.
Situația soldurilor pe partener sau la nivel de factură, scadentare de încasari și plăti, fișe detaliate parteneri pe luna, an sau parțiale
Situația detaliată a fiecărei facturi de la data emiterii cu toate încasările pâna în prezent
Extrase de cont, notificări de sold listate sau timise pe mail
Situația soldurilor pe partener sau la nivel de factură, scadentare de încasari și plăti, fișe detaliate parteneri pe luna, an sau parțiale în valută
Situația detaliată a fiecărei facturi de la dată emiterii cu toate încasările pâna în prezent în valută
Posibilitatea definirii centrelor de cost după o structura arborescentă specifică societății.
Balanțe parțiale cu și pe centre de cost.
Situații de venituri și cheltuieli pe centre de cost.
Posibilitatea operării de documente cu evidență cantitativ valorică.
Listare balanțe/rapoarte de stoc, fișe de magazie liste de inventar.