SoftPro WinSAL este un program de salarizare complex, conceput pentru rezolvarea tuturor problemelor ce pot aparea în acest domeniu, fãrã a depinde de genul de activitate al firmei sau de numãrul de angajati.

Componente ale calculului salariilor:

 • Salarii tarifare lunare sau orare;
 • Salarii realizate în regie în funcție de numărul de ore lucrate (normale, noapte, suplimentare) sau în acord direct;
 • Coeficienți de acord individual sau la nivel de secție;
 • Sporuri permanente (vechime, fidelitate, sporuri specifice unităților bugetare sau alte sporuri definite de utilizator – procentual sau în sumă fixă);
 • Sume cu caracter ocazional acordate salariaților (prime brute sau nete, participații la profitul unității sau alte sume definite de utilizator);
 • Sume acordate pentru concediile medicale;
 • Sume acordate pentru concediile de odihnã;
 • Sume reținute din restul de plată.

Structurarea salariaților și listarea statelor de salarii se poate face la nivel de societate, la nivel de secție, sau la nivel de centru de cost (include mai multe secții).
Calcularea salariilor se poate face atât de la brut la net cât si de la net la brut.
Permite configurare pentru calcul de salarii specific unităților bugetare sau unitățiilor cooperației meșteșugărești.

Structurarea informațiilor despre personal:
 • Marca, Nume și prenume, Cod numeric personal, Număr contract de muncă, Funcție Meserie, Forma de angajare (contract de muncă, prestări servicii), Data angajării, Data încetării activității, Vechimea în muncă, Salar tarifar (lunar / orar), etc.
Opțional se mai pot evidenția următoarele informații:
 • Data și locul nașterii, Domiciliul stabil, Sex, Studii, Detalii despre familie, Stare civilă, Permis auto, Act de identitate, etc.

Se asigură întocmirea în format electronic sau pe suport de hârtie a următoarelor raportări și declarații:

 • declarație lunară CAS (în format electronic și pe suport de hârtie) în conformitate cu Legea 19 / 2000 și modificările ulterioare;
 • declarația lunară de Șomaj (în format electronic și pe suport de hârtie) în conformitate cu Legea 76 / 2002 și modificările ulterioare;
 • declarațiile nominale pentru Casa de asigurîri de sănătate, precum și declarația de concedii medicale
 • declarația pentru Inspectoratul teritorial de muncă;
 • fișele fiscale în format agreat de Ministerul Finanțelor
 • liste și export de date pentru încărcare conturi curente salariați – Card-uri (în format electronic și pe suport de hârtie). Se asigură compatibilitatea cu orice bancă. Export de date realizat deja pentru următoarele bănci: B.R.D., B.C.R., Raiffeisen, Banc Post, Citibank, Alpha Bank, Unicredit Țiriac, Volksbank