Domeniul principal acoperit de acest program este gestionarea organigramei unității și evidența complexă a salariaților.

Datele introduse în acest modul sunt vizibile în programul de salarizare WinSAL, astfel că acestea nu mai trebuie introduse înca o dată în momentul calcului salariilor.
Organigrama societății se poate compune pe oricâte nivele și subnivele într-o structura de tip arbore, fiind posibilă oricând adăugarea, ștergerea sau mutarea unei subentități.

Fiecare personal angajat are atribuită o secție (subunitate din organigramă).

În cazul unei mutări a unei subunități în organigramă, se asigură mutarea tuturor angajaților de la acel loc de muncă.

Structurarea informațiilor despre personal:
  • Marca, Nume și prenume, Cod numeric personal, Număr contract de muncă, Funcție Meserie, Forma de angajare (contract de muncă, prestări servicii), Data angajării, Data încetării activității, Vechimea în muncă, Salar tarifar (lunar / orar), etc.
Opțional se mai pot evidenția următoarele informații:
  • Data și locul nașterii, Domiciliul stabil, Sex, Studii, Detalii despre familie, Stare civilă, Permis auto, Act de identitate, etc.

O serie de informații și evenimente pot fi stocate în baza de date a fiecărui salariat:

  • Date despre familie (Soț/Soție, Copii);
  • Aptitudini declarate la angajare (Limbi străine, etc)
  • Educare și formare profesională;
  • Experiență profesională anterioară;
  • Examinări medicale;
  • Sancțiuni și bonificații;
  • etc.
Toate aceste date sunt folosite pentru o gestionare cât mai completă a personalului unei firme, pentru emiterea de rapoarte cât mai complexe în funcție de de informațiile specifice fiecărui angajat.

Avantajul folosirii acestora constă într-o mai bună informare asupra structurii de personal existente, în evidențierea detaliilor și criteriilor de selecție, grupare și analiză a personalului.

Aveți posibilitatea selectării din baza de date doar a informațiilor care interesează în funcție de diverse criterii, precum și listarea acestora sub formă de rapoarte personalizate.