1. Configurare co-asigurat
  2. Configurare persoană în întreținere și copii minori

1. Configurare co-asigurat

Persoanele care sunt asigurate în sistemul public de sănătate au dreptul de a coasigura în sistemul național al asigurărilor de sănătate membrii adulți ai familiei care nu au venituri. Mai exact, persoana coasigurată va putea să beneficieze de aceleași servicii medicale ca si salariatul.

Statutul de co-asigurat este reglementat conform Legii nr. 95/2006 – Legea sănătății și prevede posibilitatea de a beneficia de servicii medicale, fără obligația de a plăti contribuții. Co-asiguratul poate să fie soția, soțul sau părinții, care se află în întreținerea persoanei asigurate în sistem.

Pentru a adăuga un coasigurat la un angajat accesați cartela Coasig/Pers.intretin din macheta de actualizare date personale. În jumătatea stângă a cartelei gestionați coasigurații (Adăugare / Modificare / Ștergere). Completați datele fiecărui coasigurat în fereastra de Actualizare coasigurat precum si perioada valabilității documentului care atesta faptul ca acesta nu are venituri proprii:

La generarea decaratiei 112, acestea vor fi preluate în secțiunea corespunzătoare.

2. Configurare persoane în întreținere și copii minori

Evidența persoanelor în întreținere este realizată doar numeric, fără a fi necesare stocarea datelor de identificare ale acestora. Opțional, se poate ține și o evidență mai detaliată, adăugând câte o înregistrare distinctă pentru fiecare persoana aflată în întreținere. Se pot completa și detalii ajutătoare despre situația persoanei/persoanelor aflate în întreținere în cele 2 rubrici text din machetă.

Pentru a actualiza persoanele în întreținere accesați cartela Coasig/Pers.intretin din macheta de actualizare date personale. În jumătatea dreaptă a cartelei gestionați numărul persoanelor în întreținere (Adăugare / Modificare / Ștergere).

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului în funcție de numărul de persoane aflate în întreținerea salariatului. Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum şi a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru calculul deducerii de bază completați numărul persoanelor în întreținere (0 – 4) în fereastra de Actualizare persoane în întreținere.

Ori de câte ori intervine o modificare în situația persoanelor aflate în întreținere și trebuie modificat numărul acestora, se închide poziția curentă modifcând ultima luna de valabilitate și deschizând o poziție nouă cu începere din luna următoare cu noua situație.

În cazul evidenței individuale a persoanelor a în întreținere, se poate seta intervalul de valabilitate cunoscut al fiecăruia (de exemplu pentru copii minori, până la luna împlinirii a 18 ani sau până la luna terminării ciclului școlar, urmând ca pe baza noilor documente justificative sa se prelungească deducerea cu încă un ciclu școlar).

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel: câte 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Pentru calculul deducerii suplimentare completați numărul copiilor minori care respecta condiția legală (în varianta evidenței cumulate sau câte o înregistrare distinctă, coroborată și cu deducerea de bază pentru fiecare copil în parte) în fereastra de Actualizare persoane în întreținere.

Deducerea personală suplimentară reprezentând 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3) se va acorda automat la calculul statului de plata, pe baza vârstei determinate din CNP , vârsta afișată fiind informativă.

O situație a deducerilor aplicabile în fiecare luna poate fi obținută în meniul Sume curente – Liste diverse – Lista deduceri personale. In această listă apar automat și salariații cu vârsta pana în 26 de ani, chiar dacă nu au nicio persoana aflată în întreținere.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros