Nivel versiune: 6.113 / Z+++

Pentru înregistrarea reducerii programului de muncă conform OUG 132/2020 vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

Operare în Revisal și în Elemente salariu

Dacă există cel puțin o persoană cu normă redusă atunci va apărea următoarea opțiune. Răspundeți cu NU (dacă apare):

În revisal salvați starea curentă ca și stare precedentă:

În meniul Date personal/Actualizare personal, selectați angajatul și accesați butonul Modifică. În cartela Elemente salariu adăugați un noul Element salarial, unde completați la Ore norma redusă (OUG 132/2020): numărul de ore pe zi la câmpul Zilnică SAU ore pe lună la câmpul LUNARĂ în funcție de cum decideți să reduceți norma angajatului. În exemplul de mai jos, am decis o reducere a normei angajatului de la 8 ore la 6 ore și am completat norma zilnică de 6 ore în câmpul Ore normă redusă ZILNICĂ.

Atenție: Adăugați un nou element salarial, fără să modificați salariul de încadrare, ore normă încadrare și norma locului de muncă. Completați doar una din cele 2 rubrici speciale pentru OUG 132/2020.

Pentru generarea fișierului RVS la accesul în Revisal răspundeți cu DA:

Atenție: Dacă ați răspuns cu da la mesajul de mai sus, nu efectuați modificări la date.N

Înregistrare concediu reducere normă

Accesați meniul Sume curente/Concedii diverse/Înregistrare concedii și înregistrați concediul pentru reducere norma. Există 2 tipuri de concedii pentru reducerea normei, o selectați pe cea care se potrivește cu setările din elemente salariu:

Mențiune: Conform OUG 132/2020 ”(2) Reducerea timpului de munca în condițiile prevazute la alin. (1) se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioada de cel putin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de munca pentru întreaga lună. Reducerea timpului de munca se aplică și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de munca inegal.

Generare prezență și pontaj

Utilizând Generatorul de prezență din meniul Sume curente/Generatoare generați prezența. Programul va calcula orele lucrate
conform normei reduse și le va completa în rubrica total ore lucrate, iar diferența până la norma reală a angajatului le va completa în rubrica Ore libere Reducere norma.

Atenție: Conform OUG 132/2020 “(12) Pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator.”

Atenție: În cazul în care ați optat pentru reducere cu normă lunară , toate datele de prezență se vor completa manual. Îndrumări pentru completarea condicii regăsiți în tutorialul Condica de prezență.

Pentru reducerea cu normă zilnică, generatorul de prezență va genera și pontajul implicit și condica:

Atenție: În cazul în care ați optat pentru reducere cu normă lunară, completați manual condica.

Calculul statului de plată

Rulați funcțiunea de Calcul stat de plata.

Formula de calcul prevazuta în OUG 132/2020 fiind:
(Sal întreg – Sal aferent lucrat efectiv) * 75% 

Notă: Orele și suma pentru reducerea timpului de lucru sunt configurate să fie afișate automat în statul de plată.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros