Condica de prezență

În baza Ordonanței de Urgență nr 53 din 4 august 2017, privind obligativitatea consemnării zilnice a perioadelor lucrate, în revizia B a versiunii 6.107, modulul WinSal, s-a introdus opțiunea conducerii condicii electronice. Dacă decideți să utilizați această facilitate, vă reamintim pașii de operare:

  • setați datele lunii curente (preluare ore lucrătoare lună din calendar);
  • culegeți toate concediile salariaților în meniul Sume Curente/ Concedii diverse/Înregistrare Concedii precizând tipul și intervalul acestora, respectiv, Sume Curente/Concedii Medicale;
  • verificați opțiunile nou introduse explicate în prezentul tutorial: oră începere lucru și durata pauzei de masă;
  • accesați generatorul de prezență, care va ține cont de cele de mai sus prin meniul Sume Curente/Generare/Generator prezență;

Indrumari privind utilizarea condicii electronice WinSal

Configurare societate: în meniul configurare societate, cartela Winsal/WinPers, s-au introdus 2 rubrici noi privind ora implicită de începere a zilei de lucru precum și durata pauzei. Acestea sunt date implicite pentru societate. Valabile pentru toți sau majoritatea salariaților. Totodată ele se vor prelua ca valori implicite la salariații noi angajați.

Prin apăsarea butoanelor alăturate selecției duratei și a orei de începere, acestea se vor modifica la toți salariații existenți. Nu îl folosiți dacă aveți deja operate modificări privind durata pauzei sau ora începerii lucrului pe diverși salariați întrucât se vor înlocui cu cele implicite.

Elemente salariale

Dacă anumiți salariați au alte date privind ora de începere a lucrului precum și durata pauzei, aveți posibilitatea sa le definiți în elementele salariale ale acestuia. Accesați ultimul element salarial valabil la ora actuală, apăsați corecția lui (butonul galben) și modificați, după necesități. Salvați modificările salariale, salvați datele salariatului. Dacă în lunile viitoare, oricare din elemente se schimba, veți adăuga un nou element salarial cu modificările survenite.

Generatorul de prezență

Funcțiunea de generare prezență, preia în continuare datele din concedii diverse și medicale în vederea generării orelor totale de prezență și concedii pentru calculul statului de plată

și în plus, generează o condică pentru toate zilele lucrătoare în care salariatul nu era în concediu completând automat ora de venire din elementul salarial valabil și ora de plecare, adunând orele de normă zilnică și durata pauzei.

Exemplu de raport după generare:

În cazul în care, după generare doriți operarea unor modificări privind condica, acestea se realizează în meniul “Sume curente – Prezență/Sume”, cartela Condica/Pontaj.

Condica/Pontaj

Folosirea condicii în aplicație nu este obligatorie.

Se poate utiliza în continuare doar fereastra de prezență. În acest caz însă, foaia de pontaj nu va fi corelata cu orele modificate direct în prezența lunară.

O altă noutate este posibilitatea de a ponta durate rotunjite la 05 minute, coroborate dealtfel cu orele de venire și plecare din condică, de asemenea operabile cu multipli de 05 minute.

Orele generate automat în condica de prezență se pot modifica sau șterge și totodată se pot adăuga alte intervale orare din zi în care s-a lucrat. Exemplu în imaginea de mai jos când un salariat cu încadrare de 2 ore pe zi în data de 3 a lunii a lucrat în 2 intervale: primul de la 8:30 la 10:00 cuprinzând pauza de 30 de minute, iar al doilea intre 10:30 și 11:30 realizând astfel norma zilnică de încadrare de 2 ore.

Pentru o verificare mai ușoară a condicii, dacă vă poziționați pe una din zilele din pontaj, în tabelul alocat condicii se va filtra doar ziua selectată. Pentru reafișarea întregi condici, apăsați butonul alăturat zilei de 31.

condica

Preluările automate

A. Preluare din condica în pontaj

Este modul firesc de operare, și anume, ajustarea orelor de venire și plecare din fiecare zi lucrată pentru cazurile care diferă de programul normal, cum ar fi orele suplimentare. Prin accesarea butonului zilnic, acestea se preiau în zilele corespunzătoare în pontaj:

B. Preluare din pontaj în prezență (cumulator ore pentru calul stat)

Orele cumulate zilnic în pontaj se însumează pe tipuri și se vor rotunji matematic [total ore întregi + (dacă minutele rezultate sunt sub 30 se vor aduna 0 ore, dacă minutele sunt 30 sau peste, se va aduna o oră )] la accesarea butonului “Calcul Totaluri”:

NOTĂ: ținând cont de conținutul detaliat al condicii, cumularea pe zile din pontaj urmată de cumularea din pontaj în prezență, preluări automate inverse decât Condică->Pontaj->Prezență nu se pot realiza. De exemplu, modificarea pe pontaj nu se preia automat în condica întrucât lipsește intervalul, respectiv operarea directă în prezență nu poate ajusta pontajul și condica lipsind din aceasta informațiile detaliate pe zi și interval orar.

Listare foaie de pontaj

Foaia de pontaj a fost modificată în vederea precizării în fiecare zi a intervalelor lucrate. Listarea se realizează prin accesarea meniului Sume curente/Pontaj/Foaie prezenta completată. Exemplu:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros