Urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea facturii și declararea în D394:

1.Pentru a înregistra factura în sistem utilizați Tipul M de factură, însemnând ca la listare se va genera un raport numit “Document de confirmare” si nu “Factura”. Dacă am permite sa o listați ca “Factură”, ați avea pentru aceeași factura 2 forme diferite (cea originala după care faceți operarea si cea listata după operare din SoftPro) ceea ce e ilegal. O factura trebuie aibă o singura “forma” originală, si anume aceea pe care a primit-o clientul.


2. Aceste facturi trebuie sa o declarați distinct in D394 si sa o culegeți manual prin opțiunea: “Culegere manuala Plaje/Facturi/4428” :

3. Apoi in același meniu alegeți tip 12 – Facturi emise, completați același număr si serie ca si la pasul anterior, dar bifați opțiunea de jos “Operațiune de ștergere (Se șterge înreg cu același tip/serie din datele preluate automat)“:

Verificare D394: acestea vor fi declarate in D394 doar la punctul 2.3 – Facturi emise de beneficiar in numele persoanei impozabile, nu si la punctul 2.2 – Număr total de facturi emise din plaja de facturi alocate.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros