Aplicare facilități (construcții, agricultură sau IT)

Pentru a beneficia de facilitățile pentru activitățile de construcții, agricultură sau IT, urmați pașii de mai jos:

  1. Pentru Construcții/Agricultura: În Configurare societate, cartela Generalități accesați Intervale fiscale:
constructii

Adăugați un interval cu codul C080 dacă cel puțin 80% din activitatea realizată este activitate de construcții sau AG80 dacă cel puțin 80% din activitatea realizată este în agricultură, cu perioada estimată de aplicare, iar apoi salvați și obligatoriu realegeți din nou firma din luna de lucru:

Atenție: Am ales ca și data sfârșit perioada fiscala 01.12.2028, termenul maxim de aplicare a facilităților. În momentul în care facilitatea nu mai poate fi aplicata se va reveni și se va modifica cu data de sfârșit respectivă.

1.a Pentru IT: În Configurare societate, cartela Generalități accesați Intervale fiscale.

Adăugați un interval cu codul IT00 cu perioada estimată de aplicare, iar apoi salvați și obligatoriu realegeți din nou firma din luna de lucru.

2. Pentru Construcții/Agricultura: Se completează doar dacă codul CAEN principal din datele societății NU este CAEN pentru care se aplică facilitățile. Codul CAEC se adaugă astfel:

3. Pentru Construcții/Agricultura: În Date personal/Actualizare personal, cartela Elemente salariu adăugați un nou element salarial pentru luna din care se aplică facilitățile cu unul din următoarele tipuri de impozit:

  • 100.7 -Scutit activitate construcții/agricultură pentru salariații care nu contribuie la pilonul 2 de pensii (CAS 21,25%)
  • 100.71 -Scutit+pilon2 construcții/agricultură pentru salariații care au optat să contribuie la pilonul 2 de pensii (CAS 25%)

3a. Pentru IT: În Date personal/Actualizare personal, cartela Elemente salariu adăugați un nou element salarial pentru luna din care se aplică facilitățile cu unul din următoarele tipuri de impozit:

  • 100.22 -Scutit activitate construcții/agricultură pentru salariații care nu contribuie la pilonul 2 de pensii (CAS 21,25%)
  • 100.2 -Scutit+pilon2 construcții/agricultură pentru salariații care au optat să contribuie la pilonul 2 de pensii (CAS 25%)

4. Pentru Construcții/Agricultura: Completați cifra de afaceri în setările lunii curente:

5. Generați prezența și dați calcul stat de plată

Statul de plată pentru exemplul de mai sus arată în felul următor:

Notă: Statul de plată este un model pentru un salariu de încadrare de 3000 de lei, aferent pentru 8h/zi, dar poate exista și cazul cu timp parțial de exemplu 4h/zi și atunci salariul de încadrare ar veni 1500 și se beneficiază de facilitați și în acest caz.

Începând cu luna 11 2023 facilitățile fiscale pentru oricare din domeniile de mai sus se aplică doar în baza contractului individual de munca de la funcția de bază pentru veniturile realizate in Romania. Pentru contractele de muncă cu timp parțial se aplică facilitățile doar dacă este bifată opțiunea Funcție de bază

Pentru mai multe detalii privind generarea prezenței și calculul statului de plată accesați Manual WinSal.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros