Modulul permite operarea următoarelor tipuri de venituri cu reținere la sursă:

  • Venituri din dividende
  • Venituri din arendă
  • Venituri zilieri

Modulul se accesează prin meniul Financiar – Document nou – Plăți cu reținere la sursă

Veniturile din dividende operate prin această secțiune vor fi preluate automat in declarația D205 de la finalul anului. Veniturile din arenda și zilieri vor fi preluate automat in declarația D112 generată din modulul WinSAL pe luna respectivă.

Operarea și evidențierea sumelor și contribuțiilor se face la nivel de CNP. Pentru aceasta este necesar ca beneficiarii acestor venituri să fie definiți în nomenclatorul de parteneri. În cazul în care persoana a fost definită în prealabil ca și salariat în modulul WinSAL, la definirea partenerului în nomenclator există posibilitatea de a prelua datele din WinSAL.

Important: Conturile pentru evidenta impozitului și a contribuțiilor sociale trebuie să aibe un cod de taxă asociat în planul de conturi pentru a putea fi selectate în listele de operare.

Exemple de operare:

A. Repartizare dividende cu plata integrală:

(Se selectează contul din care sunt repartizate dividendele, valoarea brută a dividendelor, se selectează contul pentru evidențierea impozitului și contul din care se efectuează plata)

B. Repartizare dividende pentru plăți ulterioare:

(Se selectează contul din care sunt repartizate dividendele, valoarea totală a dividendelor repartizate. Nu se selectează contul din care se efectuează plata. Baza de impozitare se trece 0)

C. Plată dividende repartizate anterior:

(Nu se selectează contul din care sunt repartizate dividendele. Se completează valoarea brută a dividendelor, se selectează contul pentru evidențierea impozitului și contul din care se efectuează plata)

D. Plată venituri din arendă cu sănătate:

(Se selectează contul de cheltuială, valoarea brută a venitului din arendă, se selectează contul pentru evidențierea impozitului și contul din care se efectuează plata. În cazul în care nu se datorează contribuție de sănătate se va trece 0 în rubrica Bază sănătate, în caz contrar se va înscrie manual baza de calcul a contribuției de sănătate ce se va reține din plata curentă).

Observație: Pentru calculul bazei de impozitare s-a aplicat deducerea cotei forfetare de 40%.

Operațiunile din luna selectată pot fi listate sub forma unui stat de plată folosind butonul standard de listare (Se pot aplica filtre preliminare după data/document etc.):

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor