Pot să apară situații în care anumitor angajați li se reziliează contractul, dar în aceeași lună sa fie reangajați.

Exemplu:

  • Unui salariat i se reziliează contractul de muncă la 05.02.2020, aceasta fiind ultima zi lucrata:
  • Dacă se decide reangajarea acestuia în 10.02.2020, întrucât acest lucru se realizează pe baza unui nou contract individual de muncă angajarea se va realiza adăugând în Date personal o nouă poziție, cu marcă nouă:
  • Datele angajatului nu s-au modificat, doar marca și nr. și data CIM sunt diferite. Marca 5 are data plecării 05.02.2020, iar cea noua, nr 6 în exemplu, are data reangajării în 10.02.2020.

IMPORTANT: Dacă angajarea are loc în aceeași lună cu rezilierea, angajatul nu mai poate beneficia de deducere la noul contract întrucat a beneficiat pe contractul precedent pentru care a fost plătit în prima parte a lunii. Pentru definirea corectă a elementului salarial aferent acestei luni, vă rugăm să urmații pașii din tutorialul WinSal – studiu de caz: angajare în societate pe parcursul lunii, punctul B.

Se procedează în mod similar și în cazul în care angajații se pensionează urmand sa se reangajeze in aceeasi luna sau mai tarziu.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros