Luăm în considerare angajări doar pe bază de contract individual de muncă, pentru care salariatul a decis stabilirea funcției de bază la societatea în cauză.

În conformitate cu prevederile legislative privind sumele deduse din baza de impozitare, aceasta nu se fracționează în timpul lunii și se acordă la primul loc de muncă din luna de calcul.

Astfel, dacă un salariat este angajat pe parcursul lunii, distingem 2 situații:

A. Salariatul nu a realizat venituri în luna de calcul, în perioada anterioara zilei de angajare

-> Adăugați un element salarial, bifați funcția de bază (nu și opțiunea “nu se acorda deducere”):

B. Salariatul a realizat venituri, cel puțin o zi în luna angajării, în perioada precedentă zilei de angajare

-> În acest caz, el nu va mai beneficia de deducere de bază, întrucât se presupune ca a beneficiat la locul de muncă anterior, unde a realizat venituri în luna angajării. Este necesar să definiți două elemente salariale, după cum urmează:

  • În primul element din luna, bifați “Nu se acorda deducere“:
  • Pentru a nu omite acest drept din lunile următoare, adăugați încă un element salarial cu începere în luna următoare unde față de cel precedent, debifați opțiunea ”Nu acorda deducere”.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros