Studiu de caz, o persoana angajată cu normă întreagă încheie în 10.03.2020 un act adițional la contract pentru reducerea normei la 4 ore pe zi.

Pasul 1. Adăugăm un element salarial pentru noua normă cu noul salariu

Accesați meniul Actualizare personal/Date personal cartela Elemente salariu. Inițial, angajatul are normă întreagă și un salar de încadrare de 2350:

Adăugați un nou element salarial în luna curentă cu încadrarea și salarul nou:

Adăugați un nou element salarial în luna următoare, identic cu celălalt:

Notă: vom reveni asupra normei medii pe luna martie unde are 2 norme de lucru.

Pasul 2. Operare în Revisal

  • Salvare stare curentă ca și stare precedentă:
  • Salvare stare nouă:

Raportul salariatului după modificările de mai sus arată în felul următor:

Pasul 3. Pontarea

Se generează prezența și se modifica condica manual astfel:

Mențiune: Detalii privind utilizarea condicii găsiți în tutorialul Condica de prezență.

Se calculează media zilnică a angajatului (numărul de ore lucrate/numărul de zile lucrătoare din lună): 112/22=5,09, se rotunjește în sus și se obține o normă de 6 ore. Se actualizează elementul salarial pe luna martie cu norma calculată anterior:

Salariul se calculează utilizând regula de 3 simplă:

Și se completează în meniul Sume curente-Prezență/Sume, în cartela Sume ocazionale la ”Salariu realizat BRUT”:

Statul de plată pe luna martie pentru angajat după efectuarea modificărilor descrise mai sus:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros