Solduri parteneri

În acest tutorial sunt descrise diverse moduri de analiza fișelor.

Verificarea soldurilor

Verificați corectitudinea soldurilor prin compararea situației soldului defalcat pe facturi și a fișei anuale cuprinzând facturile și documentele de încasare în ordine cronologica.

Situația defalcată pe facturi a soldurilor

În meniul Financiar, alegeți ”Situații parteneri-facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu: “Situații facturi”. Se selectează “Clienți” și o situație aferentă unui cont, de exemplu ”Debitori diverși” (sau furnizori sau alții, după caz). Vă poziționați pe una din facturile clientului (sau furnizori sau alții, după caz) pe care doriți să-l verificați.

Acces situații

Se accesează în meniul din partea stângă, la Financiar-Liste Parteneri/Facturi:

solduri

Se filtrează rezultate în funcție de Client/Furnizor/Alții și în funcție de cont sau se poate alege Situație integrală (va conține toți partenerii, indiferent de tipul lor).

solduri parteneri

Pentru verificări folosiți în principal, cele 3 situații marcate din imaginea de mai jos:

1.Situații parteneri facturi

Arată soldul partenerului defalcat pe facturi. Soldurile pe facturi rezultă din valoarea facturilor emise din care se scad sumele defalcate de către operator în momentul culegerii documentelor de încasare. Programul  nu repartizează în mod automat sumele încasate pe facturile în sold.

Exemplu situație sold pe facturi:

2.Fișă detaliu an – în ordinea cronologică a documentelor

3.Fișa cronologică a unei facturi

Pentru a vizualiza situația unui partener extern vă rugăm să urmați pașii din tutorialul Situații solduri facturi parteneri externi.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros