În meniul Situații valutare, alegeți ”Liste Parteneri/Facturi”. Apoi selectați prima poziție din meniu: “Situații facturi”.

Se filtrează rezultate în funcție de Client/Furnizor/Alții și în funcție de cont sau se poate alege Situație integrală (va conține toți partenerii, indiferent de tipul lor). Se selectează, de exemplu, “Clienți” și o situație aferentă unui cont, de exemplu ”Clienți externi” (sau furnizori sau alții, după caz). Se pot selecta mai multe conturi prin ținerea apăsată a tastei CTRL și selectarea succesivă a conturilor dorite.

Vă poziționați pe una din facturile clientului (sau furnizori sau alții, după caz) pe care doriți să-l verificați și accesați butonul ”Listări” sau combinația de taste ALT+P, iar din meniu selectați Fișă partener/an sau una din celelalte rapoarte disponibile.

Exemplu de Fișă partener pe an:

Pentru explicații suplimentare privind celelalte situații disponibile accesați tutorialul Situații solduri facturi parteneri.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros