A. Plata furnizorilor în LEI

În modulul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, alegeți sursa plății din:
– A – casa numerar;
– B – banca;
– A+decont: numerar din decont;

Imaginea de mai jos arată plata unei facturi cu chitanță, celelalte 2 cazuri fiind similare. După selectarea opțiunii “Plăți numerar FURNIZOR” și poziționarea în rubrica “Document”, ecranul se parcurge cu enter, completând rubricile în ordine. “Valoare totala” în cazul plăților sau încasărilor de facturi este opțională, pentru verificarea totalului facturilor selectate la plata și totalul de pe chitanță. În cazul în care cele 2 sume devin egale, rubrica de jos “Diferențe” va 0.

Parcurgând în ordine rubricile, tabelul facturilor de plată se activează după trecerea prin butonul “Încarcă facturile”. Pentru selectarea facturilor la plata în tabel, pe coloana ”Bifa” se tastează semnul “*” urmat de enter. La rubrica alăturată, “Încasat/plătit” se va completa automat valoarea facturii în limita sumei ramase până la “valoarea totala”, când aceasta nu este lăsată zero.

Modificarea documentelor de Încasare/plată se realizează prin butonul
Financiar – Modificare/Ștergere – Op. Casa/Banca/Comp..

B. Plata furnizorilor în valută

Pentru ca plata furnizorului să se poată realiza în valută, trebuie să vă asigurați că obligația, respectiv recepția a fost înregistrată pe un analitic setat în planul de conturi cu evidență în valută. De exemplu:

Și astfel, recepția (inițializarea dacă e vorba de prima lună operată în program cu preluare de sold) sa fie înregistrată în valută:

Informații contabile (butonul 2 de relistare vă permite să vizualizați și nota contabilă. O notă incompletă datorită configurărilor incomplete ale conturilor duce la situații valutare incomplete..):

Dacă recepția e corect operată, iar în Financiar – Situații valutare – Liste parteneri/facturi se pot vizualiza soldurile defalcate pe facturi:

urmată de selectarea contului și a valutei:

Arata situația soldurilor contului selectat în valuta aleasă:

arată fișa facturii. În cazul în care s-au efectuat și plăți, acestea for fi afișate cronologic:

Înregistrarea plății propriu zise:

Informații contabile pentru exemplul dat:

Detalii privind operarea plații furnizorilor fără factură găsiți în tutorialul Plată externă fără factură.

C. Compensarea plăților efectuate în avans, fără factura

Plata furnizorului doar pe baza documentului de plata se realizează în meniul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, bifând opțiunea Plăți numerar sau banca FURNIZOR.

Pentru operațiunile de tip 401 = 409 privind compensarea sumelor plătite în avans, în WinConta se poate folosi opțiunea de PV compesare client furnizor în felul următor:

Informații contabile, nota contabilă generată:

O alta variantă este operarea la articole contabile:

A treia varianta este în Financiar, fie în WinConta, fie în WinGest, Document nou – Op. Casa/Banca, din 2 pași. Primul fiind “plata” sumei negative pe 409:

urmată de plata aceleiași sume pozitive pe 401:

Informații contabile: în acest caz, rezultă 2 note contabile, iar 409 va avea doar rulaj debitor.

Detalii privind compensarea furnizorilor în valută fără factură găsiți în tutorialul Plată externă fără factură.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros