Decont angajați

Setări generale:
În cazul în care în firma la care conduceți evidența vor fi și deconturi în valută, vă recomandăm să creați la contul 542 – ”Avansuri de trezorerie”, două analitice, de exemplu 542.L pentru deconturi în lei și 542.EUR pentru deconturile în EURO. Ambele trebuiesc create în planul de conturi de tip CLI, cu evidența pe parteneri, iar cel din urmă și cu evidența în valută. În cazul în care aveți deconturi numai în lei, puteți lucra cu 542 sintetic.

decont

Nu uitați să bifați la fiecare analitic, în cartela Security, Vizibil în Gestiune și Vizibil în Contabilitate.

Persoanele care primesc avansuri spre decontare trebuiesc definite în nomenclatorul de parteneri. Pentru asta în meniul din stânga alegeți Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Parteneri (Clienti/Furnizori/Altii)” și dați click pe ”Actualizare”.

În fereastra nou deschisă vor fi afișați partenerii actuali. Dați click pe butonul de ”Adaugare” sau combinația de taste ALT+N. În fereastra următoare completați datele angajatului:

Varianta implicită, fără evidența pe deconturi

Operare facturi de cheltuială achitate pe loc:

În cartela “Decont”, care se activează în urma selecției anterioare, se completează cu datele documentului de plată și se selectează decontistul:

Informații contabile (nota contabilă aferentă documentelor):

În cazul în care documentul de plată nu are data facturii, plata se culege în meniul din partea stangă în Financiar/Document nou/Op. Banca/Casa:

Pentru diurne, dacă folosiți înregistrarea obligației pe contul 4281 – ”Alte datorii în legătură cu personalul”, vă recomandam definirea contului 4281 de tip FUR și înregistrarea datoriei prin meniul Documente contabile/Operare documente/Receptie cheltuiala, unde la furnizor alegeți decontistul iar la cont furnizor contul 4281. Nota contabila rezultata va fi 625 (cheltuiala diurna) = 4281 (decontist).

În cazul în care în cadrul decontului sunt documente de plată fără a avea la baza o factură, ele se culeg la Financiar/Document nou/Plati DECONT diverse:

Nota contabilă aferentă operației:

Decontarea sumelor cheltuite cu numerar sau din bancă, respectiv a avansurilor spre decontare se culeg în meniul Financiar/Document nou/Plati numerar DIVERSE sau Plati banca DIVERSE, cu bifă la opțiunea ”Avans/Restituire avans”:


Nota contabilă aferentă operației:

Pentru plata avansului prin bancă se procedează similar. În loc de
Plati numerar DIVERSE veți bifa Plati banca DIVERSE.

Verificarea fișei angajatului

În meniul Financiar/Liste parteneri/Facturi:

Selectați contul 542 sau analiticul aferent (542.L), eventual bifați ”Toate soldurile” pentru cazul în care doriți situații la parteneri fără sold curent:

După poziționarea pe înregistrarea din tabel referitoare la decontist se pot alege din lista mai multe situații (fisa partener pe luna, fisa partener pe an, decont de cheltuieli pe decontist):

Exemplu de Fisa partener pe luna:

Exemplu de Decont de cheltuieli pe decontist:

Notă: în cazul în care angajatul restituie în numerar sume neutilizate, acesta se culeg la Financiar/Document nou/Încasări numerar DIVERSE, cu bifă la ”Avans/Restituire avans” și se “consumă” număr din plaja de numere alocata chitanțelor pe stația pe care lucrați, întrucât conform normelor legale, se emite chitanță pentru orice sumă încasată în numerar, cu excepția celor pentru care se emite bon fiscal.

Pentru mai multe detalii privind consultarea soldurilor partenerilor consultați tutorialul Situații solduri facturi parteneri.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros