Se pot exporta atât nomenclatoare de parteneri/produse, cât și documente și diverse rapoarte. Exista mai multe modalități prin care se pot exporta datele în format XLS, precum și în alte formate:

A. Utilizarea butonului Export din cadrul tabelului multifuncțional

Notă: În cadrul acestei ferestre se pot exporta situațiile și în format CSV sau DBF, în funcție de necesități.

B. Utilizarea ferestrei ”Unde listați?

Notă: În cadrul acestei ferestre se pot exporta situațiile și în format CSV sau XML, în funcție de necesități.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros