Urmați pașii de mai jos pentru introducere zilieri în WinSal:

1.Creați secție separată, ZILIERI accesând meniul Date personal/Organigrama:

Mai multe detalii privind actualizarea organigramei găsiți în tutorialul Manual utilizare WinSal.

2.Adaugați persoanele accesând meniul Date personal/Actualizare personal zilierii, cu următoarele informații minimale: nume, prenume, cnp, data angajării, tip relație contractuală – Venit Zilier și Tip asigurat (pentru D112) – B9 si alegeti la Casa asig. sănătate – NEASIGURAT.

În meniul Date personal/Actualizare personal, în cartela ”Elemente salariale” adăugați un nou element salarial unde la salariul de încadrare lăsați 0 și selectați la locul de muncă secția creată anterior.

3.În meniul Sume curente – Prezenta/Sume, în cartela Prezență completați Total ore lucrate:

Completați suma brută cuvenită zilierului în cartela Sume ocazionale, iar apoi salvați:

4.Accesați comanda “Calcul stat plată”. La listarea statului de plata aveți opțiunea de selecție loc de munca.

Exemplu stat de plată:

5.La generarea D112 prin meniul Declarație D112/Întocmire declarație nouă, alături de salariații proprii ai societății se vor transmite și zilierii.

În speranța că acest tutorial vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros