În acest tutorial vă prezentăm diverse modalitati de operare a reducerilor primite pe facturile de furnizori.

I. Recepții interne

a. Înregistrare discount ca și poziție separată

Presupune culegerea pe poziție separata a reducerii respectând pozițiile de pe factura furnizorului. După operarea produselor, pe o poziție nouă se accesează butonul Discount (scurtătura ALT+D) care adaugă codul alocat reducerii cu cantitatea implicită -1. La prețul de intrare se completează valoarea (pozitivă) fără TVA a reducerii.

Contul implicit pentru discount poate fi setat automat în fereastra de Configurare stație accesibila din modulul Administrare/Stații sau din modulul WinConta prin scurtătura corespunzătoare din dreapta ecranului principal:

Informații contabile:

Nota contabilă rezultată într-un exemplu de recepție marfă este:

b. Aplicare discount individual pentru fiecare poziție

Se folosește atunci când discountul global acordat de furnizor pe factură se dorește repartizat pe fiecare produs recepționat în parte, obținându-se un preț de cost diminuat.

La operarea fiecărui produs se accesează fereastra de calcul rabat (ALT+R). Se poate aplica diferențiat pe produse. Pentru ca fereastra de “Calcul preț” să se activeze la fiecare poziție nou operată, se poate bifa la cartela Acțiuni opțiunea ”Extrage rabat din Preti”.

Informații contabile: Reducerea primita nu este evidențiată separat în nota contabilă întrucât valorile deja diminuate se regăsesc în contul de recepție.

c. Aplicare discount global

Același rezultat ca și la punctul anterior se obține dacă se operează toate pozițiile facturii furnizorului la prețul întreg, apoi la final se accesează din cartela Acțiuni funcția “Aplică rabat global”:

După apăsarea comenzii “Calcul rabat”, prețurile unitare de achiziție din recepție se vor diminua automat în baza rabatului completat/calculat. Anularea rabatului de face prin accesarea butonului ”Anulare Calcul”.

II. Recepții externe

a. Aplicare discount individual pentru fiecare poziție

Se procedează similar ca și în cazul recepției interne, diferența fiind că reducerea se completează în fereastra de calculație valutară (după introducerea cantității se activează fereastra pentru calculație valutară):

b. Aplicare discount global

Se procedează similar ca și în cazul recepțiilor interne. În fereastra pentru calculație valutară se va autocompleta câmpul Redecere/Rabat. Exemplu:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros