Creditare firma – La înființarea unei companii sau pe parcursul activității acesteia se poate întâmpla ca entitatea să aibă deficit temporar de lichidități, fapt pentru care acționarii sau asociații pot credita firma temporar, astfel ca aceasta să poată face față solicitărilor curente. Astfel firma este nevoită să apeleze la asociați pentru creditarea firmei.

Datele persoanei/persoanelor care creditează firma se completează în nomenclatorul de parteneri:

Partenerul se setează ca și Persoana fizică, iar sus la Alții alegeți contul care doriți/considerați, care trebuie sa fie definit în planul de conturi de tip CL4. În următoarele exemple se va utiliza contul 4551 – ”Acționari/asociați – conturi curente”:

Înregistrarea în contabilitate a viramentului

Operarea în contabilitate a încasării sumei de bani se face în unul din următoarele variante:

Varianta 1 – Simplificată (cazul în care există un singur asociat)

Se accesează meniul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, se bifează ”Încasări numerar DIVERSE” și opțiunea ”Cu datele clientului”. Exemplu de operare încasare:

Exemplu de chitanță la listare:

Notă: Restituirea împrumutului se face din același meniu cu opțiunea de ”Plați numerar DIVERSE” (sau ”Plați bancă DIVERSE”, în cazul viramentelor bancare).

Varianta 2 – Cazul în care există mai multi asociați

În cazul în care există mai mulți creditori setați contul 4551 (sau cel definit de dvs.) cu evidență pe parteneri, pentru o evidență exactă a sumelor primite de la fiecare creditor:

În cazul în care există mai multe contracte de creditare la date diferite se accesa Configurare societate, cartela Winconta și se bifează opțiunea ”542 pe numere de decont”, pentru a avea o evidență pe fiecare document în parte:

Notă: această setare implică evidența pe numere de decont și în cazul deconturilor utilizând contul 542.

După configurarea acestei opțiuni din Configurare societate este obligatoriu să realegeți firma în bara de lucru, pentru ca noile opțiuni alese să fie citite.

Se accesează meniul Financiar – Document nou – Op. Casa/Banca, se bifează ”Încasări numerar DIVERSE”. Se completează datele chitanței și se bifează opțiunea ”Avans/Restituire avans”. La număr și dată decont completați numărul și data contractului de creditare:

Exemplu de chitanță la listare:

Notă: Restituirea împrumutului se face din același meniu cu opțiunea de ”Plați numerar DIVERSE” (sau ”Plați bancă DIVERSE”, în cazul viramentelor bancare) și opțiunea de ”Avans/Restituire avans ” bifată.

Situația soldului defalcat pe contracte și asociați se consultă în Financiar/Situații parteneri pe contul 4551:

Listarea contractului de creditare

Listare contractului de creditare se face din meniul Financiar. Se selecteaza documentul si apoi optiunea ALT+P Listari. In fereastra ce se deschide veti regasi optiunea “Contract de creditare“:

Contractul de creditare arata astfel:

Contract de creditare firma

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros