Utilizarea versiunii de program cu TVA la ÎNCASARE

Modificări privind facturile ce trebuie respectate începând cu 2013:

  1. În cazul în care factura se emite cu TVA la încasare, factura trebuie să poarte obligatoriu mențiunea TVA la ÎNCASARE;
  2. În cazul în care factura se întinde pe mai multe pagini, cel putin pe prima pagină a facturii trebuie sa fie menționat numărul total de poziții din factură;
  3. În cazul în care factura se întinde pe mai multe pagini, odată cu afișarea paginii curente trebuie să fie afișat și numărul total de pagini ale facturii. Pentru formularele standard de după 2009 și derivate (personalizate) din această actualizare a formularelor se face cu butonul din panoul principal.

Verificați cu atenție începând cu 2013 formularul de factura!

În cazul în care actualizarea formularului de factură nu s-a desfășurat corespunzător, vă rugăm luați legătura cu un reprezentant SoftPro pentru actualizarea formularului.

Configurarea programului pentru societățile care aplică TVA la ÎNCASARE

În modulul Administrare în secțiunea Firme, modificați societățile care aplică sistemul TVA la încasare și bifați rubrica din imagine. Aceeași setare poate fi făcută și direct din WinConta prin butonul din panoul din dreapta Configurare societate:

Accesând butonul Intervale fiscale se pot completa detalii privind intervalele fiscale ale firmei:

Începând cu 2013 la emiterea sau înregistrarea documentelor se poate alege noul tip de TVA: TVA la ÎNCASARE. Societățile care sunt setate că aplică sistemul TVA la încasare, vor avea automat setat implicit, atât la cumpărări cât și la vânzări, tipul operațiunii TVA la ÎNCASARE. Deoarece livrările/achizițiile achitate numerar sunt excluse de la sistemul TVA la
încasare, în cazul în care livrarea/achiziția este achitată numerar integral, la salvarea documentului, în urma unei avertizări, operațiunea va fi trecută automat pe IMPOZABILĂ. De asemenea, în cazul în care livrarea/achiziția se face de la o societate afiliată, sau din alte motive operațiunea nu este una cu TVA la ÎNCASARE, puteți comuta operațiunea pe alt regim de TVA.

La societățile care NU sunt setate că aplică sistemul TVA la încasare, tipurile implicite de achiziții/livrări rămân cele de până acum. În cazul livrărilor, nu va fi disponibilă opțiunea TVA la ÎNCASARE. În cazul achizițiilor este posibilă alegerea manuală a acestui regim. De asemenea, este posibilă marcarea partenerilor (furnizorilor) care aplică sistemul TVA la încasare. În urma selecției unui asemenea furnizor, programul va comuta automat de pe Operațiunea IMPOZABILĂ pe TVA la ÎNCASARE. Modificați datele furnizorului în nomenclatorul de parteneri, sau imediat după selectarea lui într-un document de achiziție.

Încasările și plățile, atât la facturile cu TVA la ÎNCASARE, cât și la celelalte facturi, se desfășoară ca și până acum, evidențierea TVA pe măsura încasărilor/plăților făcându-se odată cu închiderea de TVA.

Atenție: Sistemul TVA la ÎNCASARE nu se aplică livrărilor/achizițiilor intracomunitare sau exporturilor/importurilor precum operațiunilor supuse celorlalte regimuri de TVA!

Informații contabile:

Evidența TVA-ului din sistemul TVA la încasare se va ține cu ajutorul a două analitice ale contului 4428 create automat de program odată cu trecerea la versiunea nouă:

  • 4428.CLI pentru TVA neexigibil din facturi emise ;
  • 4428.FUR pentru TVA neexigibil din facturi primite;

Aceste conturi sunt OBLIGATORIU setate cu evidență pe parteneri!

Notele cu trecerea sumelor pe TVA colectat (4427), respectiv deductibil (4426) se genereaza odată cu lansarea procedurii de închiderea de TVA când sunt procesate toate încasările și plățile din perioada (lună sau trimestru – după caz) si calculata cota de deducere in raport cu ponderea platii din valoarea faccturii initiale. Exemplu de încasare după lansarea funcțiunii de închidere TVA:

Jurnalele de TVA model 2013 sunt disponibile numai după funcțiunea închiderii de TVA.

Atenție: În cazul plătitorilor de TVA trimestriali, funcțiunea de închidere TVA procesează încasările și plățile din întregul trimestru, adăugând la fiecare încasare/plată nota aferentă cu TVA (unde este cazul). Așadar funcțiunea de închidere afectează registrul jurnal și balanțele din întregul trimestru!

Corelații intre jurnalele de TVA 2013 și balanță:

  • Total coloana TVA Neexigibil din jurnalul de cumpărări va fi egal cu soldul contului 4428.FUR din balanță;
  • Total coloana TVA Neexigibil din jurnalul de vânzări va fi egal cu soldul contului 4428.CLI din balanță;
  • Total coloana TVA Exigibil din jurnalul de cumpărări va fi egal cu rulajul DB al contului 4426 (sintetic) din balanță;
  • Total coloana TVA Exigibil din jurnalul de vânzări va fi egal cu rulajul CR al contului 4427 (sintetic) din balanță;

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros