Pe scurt și foarte simplificat, aveți obligația să vă înregistrați în scop special de TVA dacă sunteți neplătitor de TVA și:

  • efectuați achiziții intracomunitare de bunuri în valoare de peste 34.000 lei/an sau
  • efectuați achiziții intracomunitare de servicii de la persoane impozabile, indiferent de plafon sau
  • prestați servicii intracomunitare către persoane impozabile, indiferent de plafon

Asigurați-vă că în Configurare societate, la cartela Generalități aveți bifat ”Neplătitor de TVA” și dacă aveți completat C.I.F Intracomunitar.

Pentru a adăuga CIF-ul intracomunitar, accesați butonul Adaugă, selectați țara – România, completați CIF-ul și apoi salvați:

La achiziții intracomunitare, alegeți tipul de achiziție în funcție de încadrarea în secțiunile declarației D301:

  • Secțiunea 1 – “Achiziții intracomunitare de bunuri taxabile – altele decât mijloacele de transport noi și produsele accizabile”;
  • Secțiunea 2 – “Achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi”;
  • Secțiunea 3 -“Achiziții intracomunitare de produse accizabile”;
  • Secțiunea 4 – “Operațiuni prevăzute la art. 150 alin. (2), (3), (5) și (6) din Codul fiscal”;
  • Secțiunea 4.1 – “Achiziții de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA cf. art. 150”;

Există mai multe variante de întocmire a recepției:

A. Recepție valorică cu TVA în cont colector

Informații contabile:

B. Recepție cantitativ-valorică

I. Completare TVA calculat manual la rubrica total TVA D301 (TVA în cont colector):

Informații contabile:

II. Completare cota TVA pentru fiecare poziție în parte (TVA repartizat în contul bazei)

În cazul recepțiilor cantitative, aveți opțiunea de a include TVA în prețul de achiziție (în acest caz TVA se va calcula automat si NU se completează valoarea TVA în antetul recepției):

Informații contabile:

În funcție de tipul de operație TVA ales, recepțiile vor fi transmise în D301 în secțiunile corespunzătoare. Extras D301 aferent recepțiilor prezentate mai sus:

Extras D390 aferent recepțiilor prezentate mai sus:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros