Descriere procedura

Utilizând această opțiune, bonul de casa cules în aplicație, încasează contravaloarea facturilor fiscale emise anterior. Ca atare, un astfel de bon fiscal nu scade valoric o gestiune, nu înregistrează direct veniturile și tva-ul aferent, acestea fiind înregistrate în baza facturilor fiscale pe care le încasează. În vederea corelării acestor venituri înregistrate pe casa de marcat cu sumele înregistrate în contabilitate, vă recomandăm utilizarea unei plaje de numere unice pentru încasările numerar cu bon de casa de marcat. Astfel, încasările în numerar pe plaja de numere alocată dintr-o zi trebuie să corespundă cu raportul Z al casei de marcat fiscale. Dacă doriți utilizarea numerotării automate a chitanțelor, respectiv încasărilor în baza bonului de casă fiscal, alocați o stație de lucru separată de celelalte pe care nu veți emite chitanțe de încasare ci doar astfel de bonuri de casă de marcat.

Configurare

În modulul Administrare, meniul Stații, adăugați sau modificați stația alocată emiterii bonurilor de casă în regim chitanțier. Pe cartela “Setări generale” bifați opțiunea “ECR în regim chitanțier”.

Accesați apoi în modulele WinGest sau WinConta rubrica de interval de numere pentru alocarea plajei speciale:

Îndrumări detaliate privind gestionarea plajelor de numere găsiți în tutorialul Gestionarea plajelor de numere.

Operare

Pentru emiterea bonurilor fiscale aferente încasărilor facturilor, accesați modulul Financiar – Document nou, bifați ”Încasări numerar clienți” și bifați opțiunea de ”BON FISCAL”. Parcurgeți rubricile alegând partenerul, încărcând facturile acestuia și bifând facturile de încasat din tabel:

La salvarea documentului, alegeți tipul încasării apoi validați bonul pentru emitere:

Informații contabile
– nota contabila aferenta este similara încasării clienților:

Verificare

Verificare centralizator încasări ECR cu raportul Z al casei de marcat fiscale sau cu rapoartele periodice ale acesteia se realizează prin meniul Financiar – Centralizatoare – Op. Casa/Banca/Comp.:

Se obține un borderou al acestor încasări:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros