În aplicația WinMfix, intrarea mijlocului fix se operează în meniul Operații Mijloace fixe – Actualizare/Intrări MF. Exemplu: se achiziționează în data de 01.12.2016 un autoturism în valoare de 144.000,00 Lei și se alege perioada amortizare liniara 4 ani (48 luni). Amortizarea lunară rezultă de 3000 lei.

Contul de cheltuială selectat pentru generarea notei lunare de amortizare va fi cel care conține cheltuieli nedeductibile. În cazul în care o parte din amortizarea lunară este considerată nedeductibila, vă recomandăm definirea în aplicația WinConta a unei note periodice de stornare a acestei părți de pe cheltuiala deductibilă și repartizarea ei pe analitic distinct, definit nedeductibil.

Exemplu definire 6811.N:

Exemplu definire notă periodică cu valabilitate limitată:

La sfârșitul fiecărei luni, din meniul Închideri, accesați butonul Generează note periodice.

După generare, se poate lista nota contabilă sau se poate anula operația:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros