1. Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T
 2. Generarea SAF-T
 3. Validarea SAF-T

1. Pregătirea datelor pentru generarea SAF-T

Fișierul Standard de Control Fiscal SAF-T (declarația D406) este o declarație care oglindește întreaga contabilitate a firmei și este compusă din mai multe segmente:

 • Antetul
 • Balanța contabilă – [MasterFiles:GeneralLedgerAccounts] – [P] [A] [C]
 • Clienți – [MasterFiles:Customers] – [P]
 • Furnizori – [MasterFiles:Suppliers] – [P]
 • Nomenclator taxe – [MasterFiles:TaxTable] – [P]
 • Nomenclator UM – [MasterFiles:UOMTable] – [P] [C]
 • Centre de cost – [MasterFiles:AnalysisTypeTable] – [P] [A] [C]
 • Nomenclator articole (produse) – [MasterFiles:Products] – [P]
 • Registru jurnal – [GeneralLedgerEntries] – [P]
 • Facturi vânzare – [SourceDocuments:SalesInvoices] – [P]
 • Facturi cumpărare – [SourceDocuments:PurchaseInvoices] – [P]
 • Încasări/Plăți – [SourceDocuments:Payments] – [P]
 • Stocuri – [MasterFiles:PhysicalStock] – [C]
 • Tipuri mișcare stoc – [MasterFiles:MovementTypeTable] – [C]
 • Mișcări stocuri – [SourceDocuments:MovementOfGoods] – [C]
 • Mijloace fixe- [Assets] – [A]
 • Tranzacții mijloace fixe- [Asset transactions] – [A]

Există 3 tipuri de declarații SAF-T, fiecare din aceste tipuri având marcată componența segmentelor prin codificarea P / A / C:

 1. [P]: Declarația Periodică (Lunară/Trimestrială în funcție de perioada fiscală la TVA);
 2. [A]: Declarația anuală de active (Mijloace fixe);
 3. [C]: Declarația la Cerere (organelor fiscale).

Antetul

Pentru generarea corectă a antetului adresa sediului social al societății trebuie să conțină adresa defalcată (Localitate / stradă / număr). În secțiunea semnături trebuie să aveți asociata persoana responsabila cu generarea declarației iar în planul de conturi trebuie să existe cel puțin un cont bancar (cu IBAN) setat să apară în antet declarații.

Balanța contabilă

In SAF-T se raportează întreaga balanță analitică, exact la nivelul de defalcare din contabilitate. Fac excepție conturile de clasă 9 care nu se raportează. Pentru declarația de active [A] se declară balanța anuală formată cu soldurile de început de an și soldurile de final de an.

Pentru detalii despre generarea corectă a balanței se consultă tutorialul declarației SAF-T periodice.

Mijloacele fixe

Mijloacele fixe se declară la nivel de imobilizare cu o parte din caracteristicile completate în fereastra de actualizare a mijloacelor fixe. Elementele obligatorii ce trebuie completate pentru generarea declarației SAF-T sunt:

 • Număr inventar mijloc fix
 • Denumire mijloc fix
 • Codul de clasificare
 • Durata normată de funcționare
 • Data achiziției
 • Data punerii în funcțiune
 • Valoarea de inventar
 • Contul contabil al mijlocului fix

Informațiile sunt combinate din toate lunile anului, așadar este obligatoriu ca fiecare luna a anului să fie activă/calculată în modulul de mijloace fixe.

Tranzacții cu mijloace fixe

La secțiunea tranzacții cu mijloace fixe în declarația SAF-T vor fi cuprinse următoarele tipuri de operații din întregul an fiscal:

 • Achizițiile de mijloace fixe (cumpărare, producție etc.)
 • Ieșirile de mijloace fixe (casare, vânzare etc.)
 • Modificările de valoare (modernizări etc.)
 • Reevaluarea mijloacelor fixe
 • Amortizarea mijloacelor fixe

Achizițiile de mijloace fixe vor fi selectate după data achiziției (data achiziției trebuie sa fie din anul fiscal curent).

Pentru fiecare achiziție este obligatoriu de selectat tipul achiziției (intrării):

Se poate selecta și documentul din contabilitate pe baza căruia a fost înregistrată intrarea mijlocului fix (Recomandat). Poate fi selectată o recepție, o recepție cheltuială sau o nota contabilă (data achiziției și contul contabil al mijlocului fix trebuie sa fie completate în prealabil):

Ieșirile de mijloace fixe vor fi selectate după luna și anul operării ieșirii. Și pentru aceste operațiuni se va selecta obligatoriu tipul ieșirii și documentul contabil în baza căruia a fost efectuată ieșirea (Recomandat) în modul prezentat la operarea intrărilor.

Modificările de valoare ale mijloacelor fixe vor fi selectate după luna și anul operării modificării. Deoarece modificarea de valoare prin reevaluare se raportează separat de restul modificărilor de valoare, este obligatoriu ca în macheta de modificări sa se precizeze atât valoarea totală a modificării cât și valoarea reprezentată de reevaluare:

Pentru modificările de valoare care nu reprezintă o reevaluare se va completa doar Valoarea cu care se modifică valoarea de inventar. Asemănător cu operațiunile de intrare se poate selecta documentul contabil în baza căruia s-a contabilizat operațiunea (Recomandat). Data modificării este obligatoriu de completat.

2. Generarea SAF-T

Generarea raportării SAF-T se face de pe platforma declaratii.softpro.ro (accesibilă din orice browser prin apelul login.softpro.ro sau din meniul de raportări fiscale al modulului WinConta – vezi mai jos) în baza userului și parolei alocate de SoftPro.

Din pagina următoare se selectează tipul declarației: D406 [A], perioada pentru care se generează declarația și modulele din care se va compune declarația. Implicit sunt bifate toate modulele care compun tipul de raportare anuală (active). În faza de testare / verificare a datelor ce compun declarația se pot genera declarații parțiale cuprinzând doar unul sau câteva dintre module.

3. Validarea SAF-T

Validarea și semnarea declarației SAF-T se face cu validatorul ANAF DUKIntegrator (Soft J), apelat fie din interiorul programului WinConta din meniul Raportari fiscale – D406 sau Validator general. În ambele cazuri se alege fișierul SAF-T generat conform pasului anterior și se verifică eventualele mesaje de atenționare sau eroare.

Pentru vizualizarea și validarea fișierului SAF-T selectați fișierul obținut anterior în platforma declaratii.softpro.ro (Fie prin apelul butonului Generare SAF-T) fie accesând direct in browser login.softpro.ro

Fișierul este citit și sunt completate datele în cartelele din partea de sus a machetei unde pot fi consultate.

După încărcarea fișierului se activează și butonul de validare. Procesul de validare și semnare este identic cu al tuturor celorlalte declarații.

În cazul în care depanarea se face prin generarea declarației doar cu modulele care trebuie verificate, următorul mesaj de validare trebuie ignorat (se referă strict la ce module sunt generate in segmentul validat):

E: MasterFiles (1)
MasterFiles
eroare regula: Primul modul al unei declaratii trebuie sa contina cel putin o sectiune din MasterFiles!

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor