I. Exemplu operare recepție depozit

Recepțiile extracomunitare de bunuri se culeg în baza facturii furnizorului extern dar și a declarațiilor vamale cuprinzând taxe vamale, comision vamal, accize și costuri de transport.

Pentru evidențierea taxelor, trebuiesc definite analitice la contul 446, de exempu: 446.TV pentru taxe vamale, 446.CV pentru comision vamal, 446.TVA pentru tva achitat în vama, 446.AC  pentru accize). Accesați în acest scop planul de conturi așa cum arată în imaginea de mai jos:

Asocierea conturilor nou definite pentru taxele de import se realizează în meniul formule contabile accesând Documente de mișcare → Recepție Depozit → Formule contabile, așa cum arată în imaginea de mai jos:

În recepție, în parte de sus completați datele de pe DVI. Pentru transport accesați butonul ”Transport” și completați detaliile facturii de transport.

După completarea detaliilor din DVI, la culegerea produselor după introducerea cantității se activează o fereastra pentru calculație valutară. Aici completați prețul de furnizor al produsului și procentele pentru taxe vamale, transport, comision și/sau accize de pe DVI.

Informații contabile. Nota contabila generată pentru recepția din exemplul anterior:

După salvarea documentului listați recepția pe ecran și verificați în formatul listat al recepției corespondența între taxele calculate și repartizate pe pozițiile recepționate și totalurile de pe DVI de la finalul formularului.

Notă: Toate diferențele dintre acestea se repartizează pe contul 7588 – “Alte venituri din exploatare”.

II. Exemplu operare recepție servicii

Exemplu operare recepție cheltuieli:

Informații contabile. Nota contabila generată pentru recepția din exemplul anterior:

În speranța că aceste îndrumări va vor fi de folos, Echipa SoftPro va dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros