Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Valoare implicită Semnificație și observații
1 doc_baza Numeric(2) da 11 = Raport Z emis cu casa de marcat fiscală (AMEF)
12 = Vânzări din operațiuni exceptate de la utilizarea caselor de marcat fiscale
2 Den_op Caracter(10) Raport Z – pentru doc_baza = 11
Borderou – pentru doc_baza = 12
-denumire document (implicit Raport Z)
3 Numar_doc Numeric(10) da -nr raport Z sau Borderou
4 an_doc Numeric(4) da -an Rap.Z
5 luna_doc Numeric(2) da -lună rap.Z
6 ziua_doc Numeric(2) da -ziua rap.Z
7 serie_amef Character(15) da – pentru doc_baza=11
nu – pentru doc_baza=12
-seria casei de marcat(AMEF)
8 nr_bonuri Numeric(5) da – pentru plătitorii de TVA și doc_baza = 11
nu – Neplătitori de TVA sau doc_baza = 12
-număr bonuri fiscale emise
9 tip_rand Numeric(1) da 1 = Rând formă de încasare(numerar/card/tichete etc)
2 = Rând gestiune/cotă de TVA
10 k_tva Numeric(13) da -cota de TVA
11 val_rand Numeric(15,2) da -valoare totală încasată(inclusiv TVA)
12 tva_rand Numeric(15,2) da -TVA aferent(doar pentru rândurile de tip 2)
13 cod_cont Caracter(15) da -simbol cont casă/card/tichete pentru rând de tip 1
-simbol gestiune magazin/cont venit pentru rând de tip 2
14 explic Caracter(40) Încasări vânzări amănunt -explicații pentru nota contabilă
15 cc Caracter(11) -centru de cost
16 cont_gest Caracter(15) -cont clasa 9 pentru contabilitatea de gestiune
17 decont Numeric(1) 0 1 – Încasarea se face într-un cont de decont (doar pentru rândurile de tip 1)
0 – Încasare în casa sau alte conturi fără evidență pe partener
18 cod_dec Numeric(13) -1 -cod decontist(CNP) (doar pentru rândurile de tip 1 și doar dacă decont=1)
19 numar_dec Numeric(15) 1 -număr decont (doar pentru rândurile de tip 1 și doar dacă decont=1)
20 data_dec Data 0001-01-01 -data decont (doar pentru rândurile de tip 1 și doar dacă decont=1)
21 station Numeric(4) da -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru)

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros