Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații
1 Numar_doc Caracter(15) da -nr document plată
2 an_doc Numeric(4) da -an document plată
3 luna_doc Numeric(2) da -lună document plată
4 ziua_doc Numeric(2) da -ziuă document plată
5 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal sau CNP furnizor
-pentru plățile diverse se completează -1
6 numar_fac Numeric(15) da -Număr factură plătită (în cazul plăților fără factură se completează 1)
7 an_fac Numeric(4) da -an factură
8 luna_fac Numeric(2) da -lună factură
9 ziua_fac Numeric(2) da -ziuă factură
10 cont_A Caracter(15) -simbol casă sau bancă(dacă lipsește se va completa implicit 5311)
-simbol cont decont dacă se completează decontist
11 vali Numeric(15,2) da Valoare plătită
12 rrr_par Caracter(2) -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, ‘–‘ pentru neplătitori TVA, ‘XX’ extracomunitari
13 den_par Caracter(120) -nume furnizor
14 reg_com_p Caracter(15) -cod registrul comerțului furnizor
15 jud_par Caracter(30) -județ furnizor
16 adr_par Caracter(120) -adresă furnizor
17 cont_B Caracter(15) -cont furnizor – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘401’
-cont corespondent dacă lipsește cod furnizor
18 cc Caracter(11) -centru cost pentru cazul în care se folosește în contabilitate
19 id_oper Numeric(8) Nu se completează
20 explic Caracter(40) Explicații pentru registrul jurnal
21 cod_dec Numeric(13) -cod fiscal sau CNP decontist
22 numar_dec Numeric(10) -număr decont(numai dacă se lucrează pe numere de decont)
23 an_dec Numeric(4) -an decont(numai dacă se lucrează pe numere de decont)
24 luna_dec Numeric(2) -lună decont(numai dacă se lucrează pe numere de decont)
25 ziua_dec Numeric(2) -ziuă decont(numai dacă se lucrează pe numere de decont)
26 station Numeric(4) -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru(1 fișier = 1 punct de lucru)
27 val_valuta Numeric(15,2) – valoarea în valută dacă operațiunea este valutară(nu se completează pt. operațiunile în lei)
28 curs_valutar Numeric(10,4) – cursul valutar al tranzacției dacă operațiunea este valutară(nu se completează pt. operațiunile în lei)
29 tip_valuta Caracter(3) – simbol valută dacă operațiunea este valutară(nu se completează pt. operațiunile în lei)
30 den_doc Caracter(10) – denumire document (Chitanta, BF, OP)
31 seria_doc Caracter(10) – seria document
32 tip_tranzactie numeric(1) 1 = Numerar
2 = Banca
3 = Card
4 = CEC/BO
5 = Compensare

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

MODEL FISIER:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros