Toți salariații au garantat dreptul la concediu de odihnă anual plătit, după cum stabilește Codul muncii, iar acesta nu poate forma obiectul niciunei cesiuni, renunțări sau limitări. Prin urmare, potrivit acestui act normativ, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă doar atunci când salariații nu mai au cum să beneficieze efectiv de acest drept. Adică la încetarea contractului individual de muncă.

Concediile neefectuate și plătite se culeg în meniul Sume curente la Concedii diverse. Este foarte important să le culegeți acolo, altfel situația, fișa pe an a acelui angajat nu va fi corectă:

După se generează prezența prin Generatorul de prezență (din meniul Sume curente/Generatoare). Acesta, în mod implicit, ține cont de cererile de compensare în bani a concediului neefectuat.

Generarea are rezultat repartizarea orelor în macheta de prezență (în meniul Sume curente-Prezență/Sume) în rubrica C. Odihnă Neefectuat.

În mod implicit, statul de plată este deja configurat să afișeze indemnizațiile de CO + CO neefectuat:

După lansarea funcției de recalculare statul de plată arată astfel:

Detalii privind funcția de recalculare găsiți în tutorialul Funcțiile resincronizare și recalculare.

Atenție: programul nu știe să spună cât a rămas neefectuat în anii precedenți, acest lucru nu  se vede decât consultând fișele pe anii precedenți.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros