Definirea caselor de marcat

Începând cu 01-07-2016 se va declara în D394 numărul de case de marcat utilizate (pentru care s-au contabilizat Rapoarte Z). În acest sens ele trebuie definite în nomenclatorul de case de marcat.

Utilitare – Nomenclatoare – Case de marcat (AMEF) – Actualizare.

In urma ultimelor modificari ale structurii D394 seria fiscala a casei de marcat nu mai este obligatoriu de consemnat, insa daca culegerea datelor se face la filiale si dsatele sunt preluate in baza de date centrala se recomanda utilizarea seriei fiscale pentru a defini in mod unic fiecare casa de marcat.

Se poate folosi de asocia de asemenea o descriere a fiecarei case de marcat pentru a putea fi usor de identificat si de selectat din lista in procesul de operare al documentelor.

În cazul în care există o singură casă de marcat definită în baza de date curentă sau există una care are rulaje mai multe, aceasta poate fi setată implicit în Configurare stație:

Culegerea Rapoartelor Z

Noua machetă pentru culegerea rapoartelor Z este în Meniul Financiar – Document nou – Rap.Z Fiscal.

Se pot culege 2 tipuri de operațiuni: Rapoartele Z emise da casele de marcat fiscale (AMEF) și borderouri centralizatoare pentru operațiunile care sunt exceptate de la utilizarea caselor de marcat fiscale.

Elemente obligatoriu de completat în prima secțiune a machetei: Numărul documentului, data, valoarea totală, seria casei de marcat și numărul de bonuri fiscale emise. Ultima informație nu se completează pentru vânzările exceptate de la utilizarea caselor de marcat.

A doua secțiune se referă la defalcarea sumei totale pe forme de plată (Numerar, card, tichete etc.)

Se va alege forma de încasare, se va specifica suma apoi se va apăsa butonul [+] pentru a se adăuga poziția respectivă în tabelul din dreapta. Se reia ciclul pentru fiecare formă de încasare prezentă pe raportul Z. Pozițiile adăugate greșit în tabel se vor șterge cu butonul [x].

A treia secțiune se referă la defalcarea vânzărilor din raportul Z pe gestiuni și cote de TVA (19%, 9%, etc).

Se va alege gestiunea, se va specifica cota de TVA, valoarea defalcată de pe Z (inclusiv TVA) și suma TVA (este calculata automat dar se poate ajusta conform rotunjirilor de pe casa de marcat), apoi se va apăsa butonul [+] pentru a se adăuga poziția respectivă în tabelul din dreapta. Se reia ciclul pentru fiecare formă de încasare prezentă pe raportul Z. Pozițiile adăugate greșit în tabel se vor șterge cu butonul [x].

Documentul se poate salva doar dacă valoarea totală declarată în prima secțiune este egală cu suma valorilor defalcate pe forme de încasare din a doua secțiune și, de asemenea, este egală cu suma valorilor defalcate pe gestiuni și cote de tva din cea de-a treia secțiune.

În cazul modificării unui raport Z se va accesa din meniul Financiar – Modificare/Stergere – Rap.Z Fiscal.

Vă poziționați pe înregistrarea care urmează să fie modificată, iar apoi click pe butonul

sau apăsați combinația de taste ALT + M.

Pozițiile din tabelele din secțiunile 2 și 3 se corectează făcând click pe înregistrarea dorită, se modifică sumele, iar apoi click pe butonul [/] (cu pictograma corector).

În cazul în care se va apăsa butonul [+] se va adăuga o nouă înregistrare cu valoarea modificată, păstrându-se și vechea înregistrare. Pozițiile adăugate greșit în tabel se vor șterge cu butonul [x].

Informații contabile

Datele culese în a doua secțiune se referă la felul încasărilor: numerar (5311 sau analitic), card bancar (5125 sau analitic),  bonuri valorice (5328 sau analitic), etc fiecare având un cont contabil asociat pentru încărcarea debitului.

A treia secțiune reprezintă sursa valorilor încasate: vânzări din magazin (707 venituri din vânzare marfă), servicii prestate (704, 706, etc), TVA 4427, avansuri, etc.

Întrucât nu se poate realiza o echivalență între felul încasării și sursa acestuia (o tranzacție poate fi achitată în mai multe feluri: tichete, card, numerar și poate conține marfă, servicii, avansuri în sume diferite), egalarea celor două informații se realizează printr-un cont intermediar.

În mod implicit, contul intermediar este ‘473 – Decontări din operații în curs de clarificare’, însa poate fi modificat în meniul „Configurare Societate/cartela WinConta”:

În cazul în care decideți modificarea acestuia cu un analitic, nu uitați definirea în prealabil, de tip ”CL4” , nesetate cu evidență pe parteneri în planul de conturi.

Astfel, monografia contabilă pentru un raport Z, are forma:

  • date culese în secțiunea 2: 5311 sau analitic/5328 sau analitic/5125 sau analitic = 473 intermediar
  • date culese în secțiunea 3: 473 intermediar = 707 sau analitic/704 sau analitic ..etc/4427 sau analitic

în sume egale, astfel încât sold final 473 intermediar este 0 și fiecare cont este încărcat pe debit sau pe credit corespunzător raportului Z din ziua respectivă.

Exemplu articol contabil conținând încasări în numerar dintr-un magazin cu amănuntul:

Exemplu articol contabil conținând încasări în numerar/tichete dintr-un magazin cu amănuntul+ servicii:

Exemplu complet pentru cazul în care încasați avansuri pe bon de casă de marcat:

Fiecare bon de casă de marcat care încasează avans trebuie bifat „nominal” și culese datele persoanei care plătește. Articolul contabil generat acestui bon de casă este 473.AV  (setat în configurare societate, pagina 3) = 419 defalcat pe parteneri.

La culegerea raportului Z se va defalca în secțiunea 3 și partea care reprezintă avansuri:

În articolul contabil aferent se creditează 473.AV, iar soldul acestuia devine 0:

În speranța că aceste îndrumări vă vor fi utile, Echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros