2020-02-20
Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații
1 cst1 N4 DA -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică unic în lună fișierul preluat (1 fișier = 1 id)
2 cdc2 C10 -tip document
3 cnr3 C15 -număr document
4 czi4 N2 DA -ziua documentului
5 clu5 N2 DA -lună documentului
6 can6 N4 DA -anul documentului
7 ccn7 N13 DA -CNP/NIF arendator
8 cnp8 C120 -Nume/prenume arendator
9 ccc9 C11 -Centru de cost
10 cch10 C15 DA -Cont cheltuială arendă
11 cca11 C15 DA -Cont creditori arendatori (creditori diverși 462)
12 cva12 N12,2 DA -Valoare brută arendă
13 cci13 C15 -Cont impozit pe venit din arendă reținut
14 cvi14 N6 -Valoare impozit din arendă reținut (Cont impozit și valoare impozit fie ambele completate fie ambele necompletate)
15 ccs15 C15 -Cont contribuție sănătate reținută
16 cvs16 C50 -Valoare contribuție sănătate reținută(Cont sănătate și valoare sănătate fie ambele completate fie ambele necompletate)
17 ccp17 C15 -Cont furnizor (401) pentru posta română la plată prin mandat postal
18 cfp18 N13 -CUI Posta română la plată prin mandat postal
19 cvp19 N12,2 -Valoare comision posta română la plată prin mandat
20 ccp20 C15 -Cont din care se face plata(casă/bancă în lei/bancă în valută)
21 cvl21 C3 -Simbol valută la plată arendă în valută
22 csv22 N12,4 -Curs valutar la plată arendă în valută (curs și simbol valută sunt fie ambele completate fie ambele necompletate)
23 cci23 C15 -Cont intermediar folosit la plata prin mandat postal sau în natura
24 cct24 C15 -Cont TVA pentru compensarea facturii la plată arendă în natură
25 cvt25 N12,2 -Valoare TVA din factură la plată arendă în natură
26 ccc26 C15 -Cont client din factura la plată arendă în natură
27 cff27 N15 -Număr factură la plată arendă în natură
28 czf28 N2 -Zi factură la plată arendă în natură
29 clf29 N2 -Lună factură la plată arendă în natură
30 caf30 N4 -An factură la plată arendă în natură
31 cex31 C40 -Explicatii NC (dacă nu se completează se generează explicații tip pe baza numelui și natura sumei)

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora. Se poate folosi oricare din cele 2 formate de fiiere

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros