În modulul Administrare, în meniul din partea stângă la Firme, se selectează firma dorită și se apasă pe butonul ”Modificare” sau prin scurtătura directă din Configurare societate din meniul principal din WinConta, în cartela WinCont:

Pe cartela WinCont, În dreapta există 3 opțiuni:

  • Inițializare lunară” -> este opțiunea prin care în modulul Financiar/ Inițializare solduri se completează soldul luni precedente.
  • Preluarea din balanță” -> presupune ca în modulul contabilitate se generează nota de descărcare de gestiune în luna precedentă “la zi”, astfel încât în luna care urmează raportul de gestiune sa preia soldul corect din balanță.
  • Inițializarea anuală” -> pornește de la un sold de început de an completat în luna ianuarie în modulul Financiar/Inițializare solduri, după care soldul lunilor care urmează din an se calculează prin soldul de început de an + intrări (recepții magazin, procese verbale de modificare preș) – ieșiri (raport Z, facturi de vânzare cu amănuntul, procese verbale de diferențe inventar).

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros