În cazul în care folosiți bonuri valorice sau vouchere primite de la furnizori și doriți și evidența cantitativ-valorică a acestora, vă propunem următoarea soluție:

Observație: Se poate opera atât în WinConta, cât și în WinGest.

În planul de conturi accesibil din ecranul principal:

Sau în meniul din partea stângă la Utilitare/Nomenclatoare, bifați ”Tot planul de conturi” și apoi dați click pe butonul ”Actualizare”:

Se va deschide o lista derulanta cu toate conturile și aici se dă click pe butonul ”Adaugă” sau combinația de taste ALT+N. Aici se definesc 2 analitice pentru evidența bonurilor valorice de la furnizori, unul pentru evidenta cantitativ-valorică, iar celălalt pentru efectuarea plaților, de exemplu:

  • 5328.DEP -> pentru evidența cantitativ-valorică
  • 5328.NUM -> pentru efectuarea plăților

Nu uitați să bifați la fiecare analitic în parte, în cartela Security, Vizibil în Gestiune și Vizibil în Contabilitate.

Recepția tichetelor valorice de la furnizor se culege în meniul din partea stângă la Documente de mișcare/Operare documente în WinGest sau Documente contabile/Operare documente în WinConta și se selectează Recepție depozit:

Informații contabile:

Prin această recepție în “gestiunea” 5328.DEP se crează fișa de magazie aferentă tichetelor valorice la prețul de 10 lei/bucată. Balanța de verificare a stocurilor se vizualizează astfel:

În meniul din partea stângă la Stocuri/Raport de stoc, se selectează gestiunea 5328.DEP.

În fereastra ce se deschide se dă click pe butonul ”Listări” și selectați ”Balanța stocurilor LEI” sau, dacă doriți să vizualizați fișa de magazie, atunci selectați ”Fișă magazie”.

Se va deschide o fereastră de avertizare în care se specifică, în cazul Balanței de stocuri, că balanța conține doar sume parțiale, deoarece am selectat doar gestiunea 5328.DEP. Se dă click pe butonul ”OK”.

Balanța de verificare a stocurilor arată în felul următor (Atenție, sumele din balanță sunt doar parțiale, pentru gestiunea 5328.DEP. Dacă se dorește o balanță completă, la primul pas, se selectează ”Toate gestiunile”):

Scăderea bonurilor se va realiza prin întocmirea unui “Proces verbal de …”, unde la motivație se va completa factura plătită. Întrucât formula contabilă implicită pentru documentul de Proces Verbal are la debit contul 473 – ”Decontări din operații în curs de clarificare”, ceea ce în cazul de față trebuie modificat. Pentru modificarea ei accesați în meniul din partea stângă Documente de mișcare/Operare documente în WinGest sau Documente contabile/Operare documente în WinConta, alegeți ”PV de …” apoi apăsați butonul ”Formule contabile”:

Aici la gestiune selectați analiticul 5328 pentru evidența cantitativă, în exemplul nostru 5328.DEP, iar la intermediar descărcare analiticul 5328 pentru plăți, în exemplul nostru 5328.NUM și salvați:

În momentul utilizării acestora pentru plata facturilor de furnizor, pentru scăderea din gestiune utilizați un PV de …:

Informații contabile:

Ca urmare a modificării formulei contabile aferente, nota rezultată descarcă analiticul de gestiune și încarcă cel valoric pentru plată.

Urmând ca la plata facturii, în meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plați prin numerar FURNIZORI”, iar la rubrica casă sa va alege analiticul valoric, în exemplul nostru 5328.NUM:

Informații contabile:

În urma acestor operațiuni, analiticul valoric 5328, în cazul de față 5328.NUM va avea mereu soldul zero.

Soldul analiticului cantitativ-valoric arată numărul, tipul și valoarea tichetelor valorice ramase în stoc.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros