Logarea în program și stabilirea parametrilor de lucru

Orice operator care va lucra în program va avea alocat un nume de user (utilizator) și o parolă. La pornirea programului se vor introduce datele de logare.

La rubrica Utilizator va rămâne memorat ultimul user care s-a logat. Parola trebuie introdusă de fiecare dată, din rațiuni de siguranță, nefiind posibilă memorarea acesteia. În cazul în care o altă persoană vă cunoaște parola sau din alte motive de siguranța aceasta trebuie schimbată. Pentru aceasta se va folosi butonul din fereastra principală:

Introduceți vechea parolă, apoi parola nouă și reconfirmați. În cazul în care parola nouă nu este identică cu reconfirmarea se va afișa un mesaj care va avertiza acest lucru, butonul de salvare nefiind activ în acest caz.

După pornirea programului se selectează societatea, luna și anul de lucru:

Meniul programului se va activa doar după selectarea unei societăți. Meniul se deschide apăsând comanda START.

Actualizarea nomenclatoarelor

Primul pas, este definirea locurilor de folosință a mijloacelor fixe, categoriile acestora și angajații, responsabilii mijloacelor fixe (categorii, angajați sunt opționale, nu obligatorii). Se alege opțiunea dorită și de la butonul adaugă se definesc pe rând.

Actualizarea /Intrările mijloacelor fixe

Se accesează din meniul principal Operații mijloace fixe – Actualizari /Intrări MF:

De la butonul ”Adaugă” se culeg mijloacele fixe, apoi se salvează.

Cartela cuprinde următoarele:

Ieșiri mijloace fixe

Se accesează din meniul principal Operații mijloace fixe – Ieșiri MF:

Alegând butonul ”Modifică”, completați datele de ieșire a mijlocului fix, apoi salvați:

Modificări/Mișcări mijloace fixe

Se accesează din meniul principal Operații mijloace fixe – Modificări/Mișcări MF:

De la butonul modifică, completați datele de modificare a mijloacelor fixe (casări, reevaluări ale mijloacelor fixe).

Amortizari mijloace fixe

În fiecare lună se accesează funcția calcul amortizare din meniul Amortizări pentru calculul amortizării lunare a mijloacelor fixe.

Tot din meniul Amortizări aveți mai multe tipuri de liste ale amortizărilor: lista amortizare pe grupe, pe locuri, pe centre de cost cc, pe numere de inventor, pe conturi și lista amortizărilor fiscale.

Situatii mijloace fixe

Liste de inventar, Catalogul MF, Registrul numerelor de inventor și tot felul de alte situații ale MF se pot accesa din meniul Situații Mijloace fixe.

Atentie!BACKUP –salvarea baze de date

Foarte importantă este funcția Backup din meniul Utilitare.

Pentru a avea o copie a bazei de date, vă recomandăm să faceți backup în fiecare zi sau măcar la 3 zile așa cum anunță programul. Backup-ul care se salvează în softpro\wingest\backup ne ajută să recuperăm datele pentru a fi restaurate în caz de reinstalări ale windows-ului, de virusări etc.

sau de la butonul colac din meniul din dreapta

IEȘIRE DIN PROGRAM

Ieșiți din program de la butonul

Preluare date din Winmfix3

Preluarea datelor din programul de mijloace fixe Winmfix3 se face din meniul Utilitare-Import date din Winmix3 și se preia fiecare lună în parte. De exemplu, dacă dorim să preluăm luna 01 anul 2014, în Winmfix4 trebuie sa fim conectați la luna de lucru 01.2014 și tot așa pentru tot anul 2014 pana la zi.

Conservare MF

Conservare MF adică o perioada să nu se mai calculeze amortizare, urmând să o reia ulterior. Pașii pentru conservare sunt:

Pas1 – pentru oprirea amortizării, se operează o modificare, în meniul
Operații mijloace fixe – Modificări/Mișcări MF, în care se modifica lunile de amortizat cu câte luni mai sunt ca să ajungă lunile de amortizat la 0.

Pas2 – apoi în luna de dinainte în care iese din conservare se face operațiunea inversă, se adaugă înapoi lunile de amortizat.

Reevaluarea MF

Sumele din reevaluare se completează în meniul Operații mijloace fixe – Modificări/Mișcări MF și va avea efect la calculul amortizării în luna următoare.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros