Autofactura este document justificativ pentru livrările de bunuri sau prestări de servicii către sine, creată de beneficiar în numele furnizorului, dacă factura nu a fost emisă până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei.

Pentru a realiza autofactura pentru depășire protocol efectuați următorii pași:

  • emiteți o factură valorică din WinConta
  • completați o serie și un număr dintr-o plasa de numere pentru care aveți decizie, iar la tip operațiune alegeți AUTOFACTURA.
  • selectați la partener propria firmă (dacă nu există trebuie adăugată în baza de date, prin efectuarea unui click pe [+] din dreptul câmpului partener).
  • definiți poziția din factură cu Depășire protocol, TVA 19% și valoarea bazei (la cont client nu contează ce selectați, la cont bază puteți folosi 473, oricum baza va fi stornat automat, fiind folosită doar pentru a ajunge corect în Jurnalul de TVA).

Nota finală care rămâne este 473 = 4427, urmând ca să închideți 473 cu un cont de cheltuiala în care considerați că trebuie să ajungă această sumă. Nota contabilă aferentă operațiunii arată în felul următor:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros