Primul pas în realizarea inventarului este preluarea stocului scriptic în lista de inventar, după operarea în prealabil a tuturor documentelor de mișcare a stocurilor realizate pana la momentul efectiv al inventarierii.

Acest lucru se realizează în modulul WinGest prin meniul Stocuri/Inventare/Inventar nou. Întrucât de-a lungul folosinței programului, puteți realiza nenumărate inventare, vă sugerăm ca la nume-referință inventar, pentru ordonarea cronologică în lista, să folosiți data în format an-lună-zi, urmată de orice nume doriți sau butonul pentru generare nume nou, ca în exemplul de mai jos:

După accesarea acestui meniu, s-a creat o lista de inventar care la stoc scriptic sunt preluate stocurile din momentul creerii listei, iar coloana de stoc inventar este goală. Înainte de a completarea stocul faptic pe fiecare poziție în parte, sunt disponibile mai multe opțiuni de precompletare a coloanei prin accesarea submeniului “Prelucrări diverse” – urmată de alegerea listei de inventar de prelucrat.

Apoi alegeți una din opțiunile de precompletare a stocului faptic în listă:

Considerând prima și a doua opțiune fiind evidente, a treia: preluare faptic din altă listă, se folosește în cazul în care după culegerea într-o anume listă de inventar a unor stocuri faptice se constata ca s-a omis operarea/modificarea unor documente de mișcare a stocurilor cu data calendaristica de până la data efectuării inventarului. În acest caz, se generează o nouă listă de inventar, și în această nouă listă se preiau fapticele operate anterior, urmând ca prelucrările ulterioare sa se efectueze doar în noua listă.

Menționăm că stoc scriptic la o dată anterioară față de cea de lucru, se poate prelua în liste inventar doar dacă după aceasta data nu au mai fost operate documente de mișcare a stocurilor sau, dacă data inventarierii este ultima zi dintr-o lună anterioară, caz în care funcția de preluare și generare a noii liste se realizează accesând luna și anul corespunzător. Culegerea sau modificarea stocului faptic se realizează accesând “Introducere stoc faptic” din meniul Stocuri/Inventare, unde după alegerea listei și a gestiunii se poate încărca în vederea operării fie tot inventarul fie plusurile, minusurile, toate diferențele sau cele fără diferențe.

La încărcarea pozițiilor în tabel (puteți rearanja coloanele). Culegerea/modificarea stocului faptic se realizează prin poziționarea pe fișa de magazie și accesarea butonului ”Modificare” sau combinația de taste
Alt+M.

La finalizarea listei de inventar, pentru generarea automata a procesului verbal de diferențe, accesați meniul Generare PV diferențe. După deschiderea ferestrei de operare PV, alegeți gestiunea, apoi în cartela de Acțiuni, apăsați Preluare date din inventar, alegând lista de inventar la care ați lucrat. Funcțiunea aduce diferențele de inventar în document.

În cazul în care folosiți și aplicația WinConta, menționăm ca nota contabilă generată pentru diferențe are ca și cont debitor contul 473, urmând ca în articole contabile să repartizați valorile în funcție de deductibilitatea lor.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros