A. Emitere CEC-BO pentru furnizor

A.1. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati prin banca FURNIZORI”, bifați ”BO-CEC”. Contul pentru furnizor este 401 – Furnizori sau analitic, iar contul pentru decont este 403 – Efecte de plătit. După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să fie plătite.

A.2. Pentru a deconta CEC-ul în meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati prin banca FURNIZORI”, bifați ”Decontare BO-CEC”. Contul pentru furnizor este 403 – Efecte de platit, iar contul pentru banca este 5121 – Conturi curente la bănci sau analitic. După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să fie plătite.

Abia acum se consideră plata valabilă pentru exigibilitate TVA, iar la închidere TVA se stinge 4428.FUR.

B. Primire CEC-BO de la client

B.1. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Incasari prin banca CLIENTI”, bifați ”BO-CEC”. Contul pentru client este 4111 – Clienți sau analitic, iar contul pentru decont este 413 – Efecte de primit de la clienți . După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să fie decontate.

B.2.1. Opțional, se poate înregistra depunerea CEC-BO-ului în bancă.
În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Incasari prin banca CLIENTI”, bifați ”Decontare BO-CEC”. Contul pentru client este 413 – Efecte de primit de la clienți, iar contul pentru decont este 511 – Valori de încasat sau analitic (definit de tip CNT) . După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să fie decontate.


B.2.2. Pentru decontarea CEC-ului în bancă în meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Incasari prin banca CLIENTI”, bifați ”Decontare BO-CEC”. Contul pentru client este 413 – Efecte de primit de la clienți sau 511 sau analitic dacă s-a operat depunerea (de la punctul B.2.1), iar contul pentru bancă este 5121 – Conturi curente la bănci sau analitic . După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să fie decontate.

Abia acum se consideră plata valabilă pentru exigibilitate TVA iar la închidere TVA se stinge 4428.CLI.

C. Girare CEC-BO de la client către furnizor:

C.1. Se culeg de la operațiunile A.1. și B.1. numărul CEC-BO-ului girat mai departe.

C.2. Compensarea 403=413 se realizează în 2 pași. Eventual se poate defini un analitic 511.G pentru girări de tip CNT.

C.2.1. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Incasari prin banca CLIENTI”, bifați ”BO-CEC”. Contul pentru client este 413 – Efecte de primit de la clienți, iar contul pentru bancă este 511.G.

C.2.2. În meniul din stânga alegeți Financiar/Document nou/Op.Casa/Banca, bifați ”Plati prin banca FURNIZORI”, bifați ”BO-CEC”. Contul pentru furnizor este 403 – Efecte de plătit, iar contul pentru bancă este 511.G. După completarea datelor se dă click pe ”Incarca facturile” și se bifează factura/facturile care urmează să fie plătite.
Operațiunile C.2.1. și C.2.2. la închidere de TVA vor sta la baza notei de trecere pe exigibil tva 4428.FUR, respectiv 4428.CLI.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros