Închiderile de luna, din punctul de vedere al blocării modificărilor de date, au și legătură cu drepturile utilizatorilor. În modulul administrare – meniu utilizatori, aceștia se împart în 2 grupe de drepturi:

• privilegiat:

◦ poate opera în luni parțial închise

• obișnuit:

◦ nu poate opera în luni parțial închise

◦ totodată, un utilizator obișnuit, în mod firesc, nu ar trebui să aibă dreptul de a administra utilizatori, astfel, cel puțin cele 2 opțiuni trebuiesc corelate, ba mai mult, dacă nu are nevoie de acest lucru, poate să nu aibă acces în modulul “Administrare”. Totodată, dacă are nevoie de acest luru poate modifica setările firmei și din winConta, dacă, are acest drept așa cum e exemplificat în imaginea de mai jos.

De regulă inchiderile de lună le efectuează utilizatorul privilegiat. Dacă culegerea/modificarea operațiilor din lună s-a încheiat, iar utilizatorul privilegiat, de regulă contabilul șef, dorește să înceapă generarea situațiilor de închidere financiară, blochează dreptul de modificare în luna a utilizatorilor obișnuiți lansând închiderea parțială luna:

La finalizarea tuturor operațiunilor legate de închiderile financiar contabile, utilizatorul privilegiat optează pentru închiderea definitivă prin care și el va fi împiedicat să modifice.

NOTĂ:

✔ Remarcați butoanele de DESCHIDERE din dreapta. Acestea va permit să le redeschideti dacă decideți să modificați datele. Închiderea este pentru a împiedică operarea/modificarea din greșală a datelor lunilor după depunerea situațiilor fiscale. Totodată, împiedică utilizatorii obișnuiți să intervină după finalizarea verificărilor contabile fără anunțarea lui în prealabil pentru a decide împreună modul de corectare.

✔ Închiderea/deschiderea are efect fie la o nouă logare în program, fie la reselectarea lunii și anului de lucru:

Va recomandăm așadar, utilizați funcțiile de închidere pentru protejarea datelor dumneavoastră de modificări nedorite după depunerea situațiilor financiar contabile..

În speranța că tutorialul nostru este de folos, SoftPro vă mulțumește pentru încrederea în aplicații și vă dorește mult spor în ceea ce lucrati!

Otilia Unguras