2020-03-21
Nume câmp Tip și lungime Coloana XLS Obligatoriu Semnificație și observații
marca N8 A DA Marca angajat
snn C30 B DA Stare noua – poate avea una din valorile:
ContractStareSuspendare
ContractStareActiv
tnn C30 C Temei legal. Se completeaza doar pentru snn = ContractStareSuspendare
d1z N2 D DA Zi început stare
d1l N2 E DA Luna început stare
d1a N4 F DA An început stare
d2z N2 G DA Zi sfârșit stare
d2l N2 H DA Luna sfârșit stare
d2a N4 I DA An sfârșit stare
d3z N2 J Zi
d3l N2 K Luna
d3a N4 L An încetare stare
mut C50 M Mutația (pentru adeverința de vechime)
act C40 N Numarul actului/deciziei (pentru adeverința de vechime)
daz N2 O Ziua actului/deciziei
dal N2 P Luna actului/deciziei
d3a N4 Q Anul actului/deciziei
dtz N2 R DA Ziua la care produce efecte
dtl N2 S DA Luna la care produce efecte
dta N4 T DA Anul la care produce efecte
btt N1 U 1 – Suportat din buget
0 – Suportat de angajator

Tip fișier XLS Fișierul se va salva ca XLS 95/97 (cel mai vechi model de XLS pe care îl permite aplicația tabelară utilizată)
Formatare -Neformatat- Se recomandă crearea unui fișier nou în care se vor copia toate datele cu Paste special – Values Only sau debifând formatele și formulele. Numele coloanelor este strict informativ. Fișierul nu va avea antet.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor