1 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal sau cnp client (dacă nu e completat atunci se completează obligatoriu coloana id_pf)
2 rrr_par Caracter(2) da -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari
3 den_par Caracter(120) da -nume partener
4 reg_com_p Caracter(15) -cod registrul comerțului client
5 jud_par Caracter(30) da -județ client
6 loc_adr Charcter(75) da -Localitate
7 adr_par Caracter(120) -adresă client
8 tara_adr Charcter(2) da -Cod țară(din nomenclatorul de țări)
9 str_adr Charcter(75) -Stradă
10 nr_adr Charcter(50) -Număr
11 bloc_adr Charcter(50) -Bloc
12 ap_adr Charcter(50) -Apartament
13 det_adr Charcter(50) -Alte detalii
14 id_pf Numeric(8) -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP(câmpul cod_par necompletat)
15 cont_cli Caracter(15) -cont client implicit – în cazul în care lipsește contul implicit va fi cel din setările stației de pe care se face preluarea
16 cont_fur Caracter(15) -cont furnizor implicit – în cazul în care lipsește contul implicit va fi cel din setările stației de pe care se face preluarea
17 entit_par Numeric(1) 1 = Persoană Juridică (inclusiv PFA/II) – B2B (valoare implicita)
2 = Persoană Fizică – B2C
3 = Entitate publica – B2G
18 target_par Numeric(15,2)
19 e_mail_par Caracter(120) -e-mail partener
20 tel_par Caracter(50) -telefon partener

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

MODEL FISIER:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor