1 nr_inv Numeric(10) da -Număr de inventar
2 den_mf Caracter(120) da -Denumire mijloc fix
3 gr_mf Caracter(12) da -Cod de clasificare (formatat cu puncte despărțitoare, inclusiv la final) de forma 9.9.9.
4 data_achiz Date(ZZ/LL/AAAA) da -Data istorica a achiziției
5 data_pf Date(ZZ/LL/AAAA) -Data punerii în funcțiune (dacă lipsește se va prelua data achiziției)
6 dn Numeric(3) da -Durata normată de amortizare (în ani întregi)
7 val_inv Numeric(12,2) da -Valoare de inventar actualizată la data preluării
8 val_int Numeric(12,2) -Valoarea istorică de achiziție (dacă lipsește se va prelua valoarea actuală de inventar)
9 am_preced Numeric(12,2) da -Valoarea totala amortizată anterior la data preluării
10 luni_am Numeric(4) da -Numărul total de luni amortizate anterior la data preluării
11 cont_mf Charcter(15) da -Cont contabil imobilizare
12 cont_amort Character(15) da -Cont contabil amortizare
13 cont_ch Character(15) da -Cont contabil cheltuiala cu amortizarea

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor