Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații
1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură
2 an_doc Numeric(4) da -an factură
3 luna_doc Numeric(2) da -lună factură
4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură
5 an_s Numeric(4) -an scadență
6 luna_s Numeric(2) -lună scadență
7 ziua_s Numeric(2) -ziua scadență
8 cod_par Numeric(13) da -cod fiscal sau cnp client
9 rrr_par Caracter(2) da -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari
10 den_par Caracter(120) da -nume client
11 reg_com_p Caracter(15) -cod registrul comerțului client
12 jud_par Caracter(30) -județ client
13 adr_par Caracter(120) -adresă client
14 valo Numeric(15,2) da -valoare factură în lei cu tot cu TVA
-în cazul Bonului de consum este egal cu valoarea de gestiune fără TVA (Rd.19)
15 tva_doc Numeric(15,2) da -valoare TVA factură
16 k_tva Numeric(2,0) da cota tva- centralizatorul facturilor trebuie grupat și pe cote de TVA dacă pe aceeași factură produsele sau serviciile au cote diferite
17 tip_tva Numeric(3,1) 0.0 = Operațiune IMPOZABILĂ
0.1 = TVA la ÎNCASARE
1.0 = Scutit CU drept de deducere
1.2 = Scutit in op. TRIUNGHIULARE
2.0 = Scutit FĂRĂ drept de deducere
3.0 = Loc livr.NONRomânia CU dr.ded
4.0 = Loc livr.NONRomânia FĂRĂ dr.ded
5.0 = NEIMPOZABIL
6.0 = TAXARE INVERSĂ
8.0 = Reg.Marja Ag.Turism
-1.0 = Document intern fără TVA (Ex.: Bon Consum)
-2.0 = Livrare fara TVA (ex.:Aviz)
18 fac_bf_an Numeric(1) 0 = Factură normală ce se contabilizează
1 = Factură emisă în baza unui bon de casă (Nu se contabilizează. Se importă doar în D394)
2 = Factură Anulată (Nu se contabilizează. Se importă doar în D394)
19 val_intrare Numeric(15,2) *numai dacă se generează și scăderea din gestiune -valoare de gestiune (fără tva)
20 cont_baza Caracter(15) -cont venit – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘707’
21 cont_par Caracter(15) da – pentru Bonuri de consum și transfer -cont client – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4111’
-în cazul bonului de consum se trece contul de cheltuială
-în cazul bonului de transfer se trece gestiunea primitoare
22 cont_tva Caracter(15) -cont TVA – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4427’
23 cont_disc Caracter(15) -cont discount – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘667’
24 cont_cost Caracter(15) -cont cheltuială pentru cazul în care se transmite și costul produselor vândute
25 cont_int Caracter(15) -cont intermediar pentru cazul în care se transmite și costul produselor vândute
26 cont_ad Caracter(15) -cont adaos pentru cazul în care se transmite și costul produselor vândute
27 data_scad data
28 valo_val Numeric(15,2) -valoare vânzare factură totală în valută
29 tva_val Numeric(15,2) -valoare tva factură în valută
30 disc_val Numeric(15,2) -reducere în valută
31 tip_valuta Caracter(3) -felul valutei-simbol
32 curs_val Numeric(10,6) -curs valutar vânzare pentru cazul în care factura e emisa în valută
33 vali_val Numeric(15,2) -cost achiziție factură în valută
34 cursi_val Numeric(10,6) -curs valutar cost pentru cazul în care contul de cost e evidențiat și în valută
35 cc Caracter(11) -centru cost pentru cazul în care se folosește în contabilitate
36 cont_gest Charcter(11) -cont gestiune clasa “9”
37 cont_gesti Charcter(15) -cont gestiune – din care se efectuează vânzarea (doar pentru cazul în care se trimite costul produselor vândute)
– în cazul bonurilor de consum se transmite contul din care se efectuează scăderea
38 cod_age Caracter(15) -cod agent
39 cod_com Caracter(15) -cod comisionar
40 cod_av Numeric(13) -cod partener aviz
41 val_av Numeric(15,2) -valoare aviz(doar dacă vânzarea stinge 418)
42 numar_av Numeric(15) -număr aviz de expediție(doar dacă vânzarea stinge 418)
43 data_av data -dată aviz de expediție(doar dacă vânzarea stinge 418)
44 explic Caracter(40) -explicație
45 contract Caracter(30) -contract
46 nr_comanda Caracter(30) -număr comandă
47 cod_fil Caracter(15) -cod filială
48 id_oper Numeric(8) -gol
49 numar_com Numeric(15) -număr comandă-wingest
50 seria_doc Charcter(10) -seria facturii
51 target_par Numeric(15,2) -gol
52 den_doc Charcter(10) -Denumire document(Factura, BonConsum, BonTransfer etc.)
53 cod_cpt Charcter(25) Cod clasificație TAXARE INVERSĂ
54 entit_par Numeric(1) 1 = Persoană Juridică (inclusiv PFA/II) – B2B (valoare implicita)
2 = Persoană Fizică – B2C
3 = Entitate publica – B2G
55 tara_adr Charcter(2) -Cod țară(din nomenclatorul de țări)
56 loc_adr Charcter(75) -Localitate
57 str_adr Charcter(75) -Stradă
58 nr_adr Charcter(50) -Număr
59 bloc_adr Charcter(50) -Bloc
60 ap_adr Charcter(50) -Apartament
61 det_adr Charcter(50) -Alte detalii
62 id_pf Numeric(8) -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP(câmpul cod_par necompletat)
63 station Numeric(4) da -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru)
64 email_par Character(100) -e-mail partener
65 index_efactura Numeric(15) -index de încărcare e-Factura (numai pentru documente de tip Factura)

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

MODEL FISIER:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros