Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații
1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură
2 an_doc Numeric(4) da -an factură
3 luna_doc Numeric(2) da -luna factură
4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură
5 an_s Numeric(4) -an scadență
6 luna_s Numeric(2) -lună scadență
7 ziua_s Numeric(2) -ziua scadență
8 cod_par  Numeric(13) da -cod fiscal sau cnp furnizor
9 rrr_par Caracter(2) da -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari
10 den_par Caracter(120) da -nume furnizor
11 reg_com_p Caracter(15) -cod registrul comerțului furnizor
12 jud_par Caracter(30) -județ furnizor
13 adr_par Caracter(120) -adresă furnizor
14 vali Numeric(15,2) da -valoare factură în lei cu tot cu TVA
15 tva_doc Numeric(15,2) da -valoare TVA factură
16 valam Numeric(15,2) *numai pentru gestiuni la preț amănunt -valoarea cu amănuntul a produselor
17 k_tva Numeric(2,0) da cotă tva – centralizatorul facturilor trebuie grupat și pe cote de TVA dacă pe aceeași factura produsele sau serviciile au cote diferite
18 tip_tva Numeric(3,1) da 0.0 = Operațiune IMPOZABILĂ
0.1 = TVA la ÎNCASARE
1.0 = Scutit CU drept de deducere
2.0 = Scutit FĂRĂ drept de deducere
3.0 = Loc livr.NONRomania CU dr.ded
4.0 = Loc livr.NONRomania FĂRĂ dr.ded
5.0 = NEIMPOZABIL
6.0 = TAXARE INVERSĂ
8.0 = Reg.Marja Ag.Turism
-1.0 = Document intren fără TVA (Ex.: Bon Predare)
19 discount Numeric(10,2) -valoarea fără tva a reducerilor de pe factură
20 cont_baza Caracter(15) -cont debitor – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘371.21’
21 cont_par Caracter(15) -cont furnizor – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘401’
-în cazul bonului de predare se completează contul corespondent (711)
22 cont_tva Caracter(15) -cont TVA – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘4426’
23 cont_disc Caracter(15) -cont discount – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘767’
24 data_scad data -data scadentă factură
25 vali_val Numeric(15,2) *numai pentru externe -valoare în valută
26 tip_valuta Caracter(3) *numai pentru externe -tip valută
27 curs_val Numeric(10,6) *numai pentru externe -curs valutar
28 cc caracter(11) -centru cost, dacă se utilizează în contabilitate
29 cont_gest Charcter(11) -cont gestiune clasa “9”
30 cod_age Caracter(15) -cod agent
31 cod_com Caracter(15) -cod comisionar
32 contract Caracter(30) -contract
33 nr_comanda Caracter(30) -număr comandă
34 cod_fil Caracter(15) -cod filială
35 id_oper Numeric(8) -gol
36 numar_com Numeric(15) -număr comandă-wingest
37 explic Charcter(40) -explicații
38 transport Numeric(1) 1 = Documentul reprezintă o factură de transport, care deși reprezintă cost al mărfii se declara în D390 ca o achiziție de servicii (se aplica doar la facturile externe care au la cont baza un cont cu gestiune), iar factura de marfă este o achiziție intracomunitară;
2 = Documentul reprezintă o factură de transport, care deși reprezintă cost al mărfii se declară în D390 ca o achiziție de servicii (se aplică doar la facturile externe care au la cont baza un cont cu gestiune), iar factura de marfă este un import extracomunitar;
0 = în rest
39 seria_doc Charcter(10) -seria facturii
40 target_par Numeric(15,2) -gol
41 den_doc Charcter(10) -Denumire document(Factură, BonPredare, etc.)
42 cod_cpt Charcter(25) Cod clasificație TAXARE INVERSĂ
43 entit_par Numeric(1) – 1 sau necomplatat = PJ (Persoană Juridică, inclusiv PFA/II)
– 2 = PF (Persoană Fizică)
44 tara_adr Charcter(2) – Cod țară(din nomenclatorul de țări)
45 loc_adr Charcter(75) -Localitate
46 str_adr Charcter(75) -Stradă
47 nr_adr Charcter(50) -Număr
48 bloc_adr Charcter(50) -Bloc
49 ap_adr Charcter(50) -Apartament
50 det_adr Charcter(50) -Alte detalii
51 id_pf Numeric(8) -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP (câmpul cod_par necompletat)
52 station Numeric(4) da -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru)
53 val_tv Numeric(15,2) -valoare taxe vamale
54 val_c Numeric(15,2) -valoare comision vamal
55 neded Numeric(1) 0 = Integral deductibil
1 = Nedeductibil
2 = Deductibil 50%
56 k_tva_stoc Numeric(2) *numai pentru gestiuni HORECA -cota de TVA a gestiunii. Dacă lipsește se va folosi cota de TVA a documentului
57 doc_baza Numeric(2) *numai pentru alte documente decât Factura Tip document în baza căruia se face intrarea:
1-Bon fiscal fara CUI
2-Aviz
3-Borderou achizitie
4-Bon fiscal cu CUI
5-Fact.simplificat cu CUI
6-Fact.simplificat fara CUI
7-Carnet comercializare
8-Contract
9-Alt document
10-Factura
13-Chitanta sau alte doc.cu op.neimpozabile
14-D.V.I.
Dacă lipsește se considera implicit Factură
58 cod_av Numeric(13) -cod partener aviz
59 val_av Numeric(15,2) -valoare aviz(doar dacă cumpărarea stinge 408)
60 numar_av Numeric(15) -număr aviz de expediție(doar dacă cumpărarea stinge 408)
61 data_av data -dată aviz de expediție(doar dacă cumpărarea stinge 408)
62 index_efactura Numeric(15) -index de încărcare e-Factura (numai pentru documente de tip Factura)

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observație: În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

MODEL FISIER:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros