Îndrumări privind facturarea bonurilor de casă de marcat fiscale în versiunea 6.105 modificată pentru adaptarea la cerințele D394 – sem 2- 2016

În baza faptul că în D394 trebuiesc contorizate separat bonurile de casă pentru care au fost emise facturi, începând cu 01-07- 2016 se va emite câte o factură distinctă pentru fiecare bon de casă. – Pentru operarea în contabilitate a facturilor emise manual în baza bonurilor de casă la punctele de lucru, accesați meniul documente contabile, facturi valorice. Bifați opțiunea de „Fact.la Bon de Casă”, completați restul datelor. Contul contabil pentru bază (rubrica cont gestiune) nu are relevanță la înregistrarea facturii, puteți alege orice cont. Începând cu operațiunile anului 2020 și versiunea 6.113 A a aplicațiilor, și aceste facturi au contabilizare care mărește rulajul curent al contului de client selectat și nu are influență asupra veniturilor și asupra TVA-ului colectat, întrucât acestea sunt cuprinse în Raportul Z al casei de marcat iar contabilizarea prin factură la bon de casă, le-ar dubla. Anterior anului 2020, acestea nu au contabilizare.

NOTĂ: dacă operațiunile pe anul 2020 au fost culese cu versiuni anterioare de 6.113, după actualizarea la 6.113 este necesară resincronizarea și recalcularea lunilor de 2020.

Instrucțiuni privind procedeul de recalculare și resincronizare găsiți în tutorialul Funcțiile resincronizare și recalculare.

Informații contabile (NC factura la bon casă, după 2020, vers 6.113):

– Pentru emiterea facturilor la bonurile de casă în Wingest, Dacă aveți casă de marcat legată de calculator urmați instrucțiunile din Factură la Bonul de casă – Proceduri Dacă Nu aveți casă de marcat legată de calculator, utilizați Factură simplă, la fel că și la emitere, cu bifa „Factură la bon de casă”. Adăugați o poziție de servicii (ALT+S) cu selectia oricărui cont de venit la gestiune.

În speranța că acest tutorial va fost de folos,

echipa SoftPro va dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Alina Popeci