Urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea facturii și declararea în D394:

1.Întocmiți recepția în mod normal, cu numărul de factură din plaja de facturi alocate a firmei.

2. Aceste facturi trebuie sa o declarați distinct in D394 si sa o culegeți manual prin opțiunea: “Culegere manuala Plaje/Facturi/4428”. La tip alegeți 12 – Factură emisă ca sa se consume din plaja de numere alocată:

3. Apoi in același meniu alegeți tip 24 – Facturi emise de voi în numele furnizorului, completați același număr si serie ca si la pasul anterior:

Verificare D394: acestea vor fi declarate in D394 la punctul 2.2 – Număr total de facturi emise din plaja de facturi alocate.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros