Nr.Crt Nume câmp Tip și lungime Obligatoriu Semnificație și observații
1 Numar_doc Numeric(15) da -nr factură
2 an_doc Numeric(4) da -an factură
3 luna_doc Numeric(2) da -luna factură
4 ziua_doc Numeric(2) da -ziua factură
5 an_s Numeric(4) -an scadență
6 luna_s Numeric(2) -lună scadență
7 ziua_s Numeric(2) -ziua scadență
8 seria_doc Charcter(10) -seria facturii
9 tip_miscare Numeric(3) da 10 = Achiziție
20 = Producție
50 = Retur produse achiziționate
80 = Transfer intern
110 = Plus inventar
180 = Alte tranzacții
10 cod_par  Numeric(13) da -cod fiscal sau cnp furnizor
11 rrr_par Caracter(2) da -cod țară plătitor de tva pentru țări UE, inclusiv RO, — pentru neplătitori TVA, XX extracomunitari
12 den_par Caracter(120) da -nume furnizor
13 reg_com_p Caracter(15) -cod registrul comerțului furnizor
14 jud_par Caracter(30) -județ furnizor
15 loc_adr Charcter(75) -Localitate
16 adr_par Caracter(120) -restul adresei furnizor
17 entit_par Numeric(1) – 1 sau necomplatat = PJ (Persoană Juridică, inclusiv PFA/II)
– 2 = PF (Persoană Fizică)
18 tara_adr Charcter(2) – Cod țară(din nomenclatorul de țări)
19 str_adr Charcter(75) -Stradă
20 nr_adr Charcter(50) -Număr
21 bloc_adr Charcter(50) -Bloc
22 ap_adr Charcter(50) -Apartament
23 det_adr Charcter(50) -Alte detalii
24 id_pf Numeric(8) -se completează cu un ID unic doar în cazul persoanelor fizice care nu au CNP (câmpul cod_par necompletat)
25 codpr Caracter(50) da -cod produs (pentru servicii se lasa gol)
26 denpr Caracter(120) da -denumire produs/serviciu
27 k_tva Numeric(5,2) da -cota tva produs/serviciu
28 tip_tva Numeric(3,1) da 0.0 = Operațiune IMPOZABILĂ
0.1 = TVA la ÎNCASARE
1.0 = Scutit CU drept de deducere
2.0 = Scutit FĂRĂ drept de deducere
3.0 = Loc livr.NONRomania CU dr.ded
4.0 = Loc livr.NONRomania FĂRĂ dr.ded
5.0 = NEIMPOZABIL
6.0 = TAXARE INVERSĂ
8.0 = Reg.Marja Ag.Turism
-1.0 = Document intren fără TVA (Ex.: Bon Predare)
29 tarifv Numeric(10,0) *numai pentru externe codul tarifar vamal produs
30 unmas Caracter(3) da -in cazul in care se folosesc unitati de masura mai mari de 3 caractere se va completa direct unece (coloana 31)
31 unece Caracter(3) -codul unitatii de masura din nomenclatorul UN/ECE
32 cont_baza Caracter(15) -cont debitor – în cazul în care lipsește contul implicit este ‘371.21’
33 codfi Numeric(10) da –un cod unic ce identifica produdul+varianta de pret
34 preti Numeric(15,4) da -pretul de achizitie din factura
35 canti Numeric(12,3) da -cantitatea intrata
36 cc caracter(11) -centru cost, dacă se utilizează în contabilitate
37 contract Caracter(30) -contract
38 nr_comanda Caracter(30) -număr comandă
39 cod_fil Caracter(15) -cod filială
40 numar_com Numeric(15) -număr comandă-wingest
41 neded Numeric(1) 0 = Integral deductibil
1 = Nedeductibil
2 = Deductibil 50%
42 cont_par Character(15) -cont furnizor – în cazul în care lipsește contul implicit va fi ‘401’
43 doc_baza Numeric(2) *obligatoriu pentru alte documente decât Factura Tip document în baza căruia se face intrarea:
1-Bon fiscal fara CUI
2-Aviz
3-Borderou achizitie
4-Bon fiscal cu CUI
5-Fact.simplificat cu CUI
6-Fact.simplificat fara CUI
7-Carnet comercializare
8-Contract
9-Alt document
10-Factura
13-Chitanta sau alte doc.cu op.neimpozabile
14-D.V.I.
Dacă lipsește se considera implicit Factură
44 station Numeric(4) -se completează cu numere unice peste 1000 care identifică punctul de lucru (1 fișier = 1 punct de lucru)
45 tip_invoice Numeric(3) 380 = Factura
381 = Factura stornare
0 = Alte documente
46 index_efactura Numeric(15) -index de încărcare e-Factura (numai pentru documente de tip Factura)

Tip fișier CSV
Separator câmpuri , (Virgula)
Delimitator texte „” (Ghilimele)
Separator zecimale . (punct)
Separator mii Nu se folosește.
Cap de tabel Obligatoriu

Observații:

În cazul în care nu se folosește delimitatorul pentru câmpurile character nu se va utiliza simbolul , (virgulă) în interiorul acestora.

Fișierul se va genera la nivelul rândurilor din documentele de intrare.

Vor fi detaliate toate documentele ce sunt cuprinse in fișierul de import intrări în contabilitate.

MODEL FISIER:

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Radu Teodor