În planul de conturi se definesc analitice distincte setate cu evidența defalcată pe parteneri aferente fiecărei obligații. De exemplu, în contul 446, analitic distinct pentru impozit arendă:

Astfel, la culegerea articolelor contabile care cuprind reținerile la sursă, aplicația va solicita partenerul (persoana definită în nomenclatorul de parteneri cu mențiunea CNP la rubrica CUI). Exemplu:

Astfel, la meniul Raportări fiscale selectați ”Declarație 112 parțială”:

Cu mențiunea:

În macheta 112 parțială, după selectarea conturilor în care s-au operat reținerile defalcate pe fiecare beneficiar în parte precum și a tipului de asigurat se accesează butonul e Preluare date din contabilitate.

În urma preluării în tabela de date a beneficiarilor cu sumele aferente se poate genera fișierul de transfer D112.

Atenție: Înainte de transfer și preluare, trebuie să întocmiți statul de plată pe luna în care se operează operația.

Vă recomandăm să creați, în prealabil, un folder pentru operațiile de transfer și preluare.

În aplicația WinSal, meniul Întocmire D112, după preluarea datelor cu privire la veniturile salariale

În secțiunea Asigurați, alături de salariați trebuie să apară și persoanele cu reținere la sursa operate în aplicația WinConta:

Urmați pașii pentru generarea și validarea declarației din tutorialul Generarea și validarea declarației 112.

Opțiune culegere în WinSal

O alta variantă de declarare a persoanelor cu reținere la sursă (de exemplu arenda) este culegerea lor în meniul Date personal/Actualizare personal, eventual în secție diferită cu selectarea tipului de venit D112 aferent, a opțiunii de convenție civilă. Dacă opțiunea „pensionar” este bifată, nu se va calcula contribuția la șomaj. În meniul Prezență actualizare se completează ore lucrate 0, iar baza de calcul a reținerilor se completează la sume ocazionale salariu realizat brut. Prin calcul stat și generare D112, persoanele adăugate se vor prelua în declarație.

NOTĂ: pentru aceste persoane nu se generează nota contabila aferentă în vederea preluării în WinConta, întrucât monografia este complexa.

În speranța că tutorialul vă este de folos, echipa SoftPro vă dorește mult spor în ceea ce lucrați!

Dori Boros